سردفتری یا سرابی فریبنده

دیگران که باور نکردند میدانم تو هم باور نمیکنی پس ابلاغ بگیر و بیا

چه بگویم که ناگفتنم بهتر است....
ساعت ٤:٤٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٧/۱٠ 

آمدم که از غدیر بنویسم.......

با این وقایع اخیر قلم در دستم لرزید ...نه توان نوشتن هست نه روحیه ای...

 

آمدم از عبدالله بنویسم ...

بغض نمیگذرد مبهوتم و افکارم از هم گسیخته .... مانده ام به کورسوی امیدی که در دل دارم دلخوش کنم یا باور کنم نبودن خادمی را؟ آنها که میشناختندش میدانند چه میگویم

پس سکوت میکنم و در خقا اشک میریزم شاید خالی شوم از اینهمه اندوه ....

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
مزایای انگیزه ای , انگیزه ای شده برای تامین منافع مادی تامین اجتماعی
ساعت ۱٠:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٦/٢٥ 

سال گذشته تامین اجتماعی بدعتی گذاشت که گرچه با سرعت منتفی شد لکن منافع بادآورده اش موجب شد امسال مجددا احیاء نماید و منتظر بماند دادی , فریادی , اعتراضی بلند میشود یا خیر؟ بقول معروف سنگ مفت , گنجشک مفت .....

در سیستم اداری و حکومتی چنین اقداماتی عجیب بنظر میرسد ولی متاسفانه مدتی است منفعت طلبی به ادارات و نهادهای دولتی هم سرایت کرده است

ما که دردآشنائیم و قبلا زخم قانون گریری و تفسیر به رای راهور و مراکز تعویض پلاک را به جان و روح خویش تحمل کرده ایم ولی این تصمیم فراقانونی تامین اجتماعی قشر وسیعی از جامعه را در برمیگیرد اما چرا همه تسلیم؟ چرا سکوت؟

 

در این بدعت نابهنگام و نابجا , تامین اجتماعی کلیه کاررمایان را مجبور نموده است از میان اقلام مزایای انگیزه ای تبصره 3 ماده 36 تنها 110 هزار تومان را که قابل ملاحظه است را در لیست بیمه قرارداده و حق بیمه آن را به تامین اجتماعی پرداخت نمایند

ابتدا دستور لغو اقدام سال گذشته  را ملاحظه فرمائید تا عرض کنم

 

سال گدشته طبق مصوبات شورایعالی کار  بن کارگری به مزایای انگیزه ای تغییر نام و به 80 هزارتومان افزایش یافت و این مبلغ تکلیقی بود برای کارفرمایان که به کارگران بپردازند و مووع تازه ای نبود زیرا سالیانی است اقلام موضوع تبصره 3 ماده 36  تحت عناوین سنوات , حق مسکن , بن کارگری , حق اولاد ..... در هنگام افزایش حداقل حقوق , مورد تجدید نظر  قرار میگیرفت و با افزایش آن در سال بعد و بصورت ماهانه به کارگران پرداخت میگردید لکن تامین اجتماعی در سال 93 بدون آنکه مصوبه جدیدی از قوه مقننه  داشته باشد یا اصلاحی در مواد قانون کار و یا تامین اجتماعی ایجاد شده باشد , خودسرانه به کارفرمایان اعلام نمود که مبلغ 80 هزارتومان باید در ردیف مزایای مستمر قرار گرفته و حق بیمه ان پرداخت گردد و با پیامکهای متعدد تهدیدات لازم در خصوص جرائم عدم اجرای تکلیف را در فواصل زمانی انچام داد تا اینکه در مردادماه 93 معاونت محترم وزیر رفاه مستندا و مستدلا" طبق نامه فوق الاشعار , مبالغ موضوع تبصره 3 ماده 36 را خارج از موارد لازم الدرج در لیست بیمه دانسته و دستور عدم  اجرای چنین بدعتی را صادر نمود و سازمان محترم تامین اجتماعی  با یک عقب نشینی از ادامه کار غیرقانونی مذکور , خودداری نمود ولی کسی نگفت تکلیف اینهمه مبالعی که بر اساس تصمیم فراقانونی و فردی از کارفرمایان اخذ گردیده و جرائمی که دریافت شده  چه میشود؟ شایدهم عده ای دادخواستی به دیوان داده باشند و هنوز  در نوبت رسیدگی ........

 

و امسال بازهم سناریو ادامه یافت ولی با شدت و حدت بیشتر ولی بازهم تهی از مستند و مجوز قانونی .....

در اسفندماه و همراه با  حداقل دستمزدها , مزایای انگیزه ای نیز افزایش و گل سر سبد آن که بچشم می آمد و طمع را  تحریک  مینمود  همان کمک هزینه اقلام  مصرفی خانوار بود که بموجب مصوبه شورایعالی کار به 110 هزارتومان افزایش یافت و طبق بند 3 بخشنامه وزارت رفاه و کار  به تامین اجتماعی ابلاغ شد و کمافی السابق کارفرمایان مکلف به پرداخت گردیدند و در این بخشنامه هیچ تکلیف و دستور جدیدی به تامین اجتماعی داده نشد

 

از اول امسال کارفرمایان مجبور شدند مبلغ مزبور را در لیست بیمه کارکنان خود قراردهند و تامین اجتماعی از این بابت در مجموع  برای هرنفر 33 هزارتومان به درآمد خود بیفزاید و اگر در سطح کشور تعداد کارکنان بیمه شده را  در نظر بگیریم خواهیم فهمید چه درآمد هنگفتی از این تفسیر به رای نصیب تامین اجتماعی و به زیان کارفرمایان  است

شگرد دیگر تامین اجتماعی در سال جاری  ارسال نامه ای به معاونت حقوقی رئیس جمهوری است و اخذ تائیدیه ای مبنی بر انطبق قانونی این عمل فراقانونی .....

نمیدانیم معاونت حقوقی متوجه اهداف این نامه هم شده است یا خیر؟ زیرا با تائیدی که فرمودند دیگر در خصوص پرداخت حق بیمه کارکنان قراردادی دولت که تحت پوشش تامین اجتماعی هستند , دولت نخواهد توانست متعترض باشد .....

 

 

و اما ....

در این دوسال چه مقرره ای بتصویب مجلس یا هیئت وزیران رسیده تا براساس ان بتوان اینگونه وجوه را الزاما  در لیست بیمه قرارداد و حق بیمه آن را پرداخت؟

مواد استنادی تامین اجتماعی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری ذیلا نقل میگردد

 

 

ماده ۲- تعاریف[ویرایش] ق تامین اجتماعی

۱- بیمه شده شخصی است که .........  ۲- خانواده بیمه شده شخص یا اشخاصی هستند که....... ۳- کارگاه محلی است که.....

۴- کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که .........

۵- مزد یا حقوق یا کارمزد در این قانون شامل هر گونه وجوه و مزایای نقدی یا غیر نقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه شده داده می‌شود

ماده ۲۸ - منابع درآمد سازمان[ویرایش] ق .تامین اجتماعی

منابع درآمد سازمان به شرح زیر می‌باشد:

۱-   ۲-.      ۳-            - ۴   -

تبصره ۱- از اول سال ۱۳۵۵ حق بیمه سهم کارفرما بیست درصد مزد یا حقوق بیمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بیمه شده و کمک دولت کل حق‌بیمه به سی درصد مزد یا حقوق افزایش می‌یابد.

 

از قانون کار:

‌مبحث اول - حق‌السعی
‌ماده ۳۴ - کلیه دریافتهای قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق کمک عائله‌مندی، هزینه مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای‌غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آن‌ها دریافت می‌نماید را حق‌السعی می‌نامند.
‌ماده ۳۵ - مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیر نقدی و با مجموع آن‌ها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می‌شود.
‌تبصره ۱ - چنانچه مزد با ساعات انجام کار مرتبط باشد، مزد ساعتی و در صورتی که بر اساس میزان انجام کار و یا محصول تولید شده باشد، ‌کارمزد و چنانچه بر اساس محصول تولید شده و یا میزان انجام کار در زمان معین باشد، کارمزد ساعتی، نامیده می‌شود.
‌تبصره ۲ - ضوابط و مزایای مربوط به مزد ساعتی، کارمزد ساعتی و کارمزد و مشاغل قابل شمول موضوع این ماده که با پیشنهاد شورای عالی کار به‌تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید تعیین می‌گردد. حداکثر ساعات کار موضوع ماده فوق نباید از حداکثر ساعت قانونی کار تجاوز نماید.

ماده 36مزد ثابت، عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل.

تبصره 1: در کارگاههائی که دارای طرح طبقه بندی و ارزیابی مشاغل نیستند منظور از مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل، مزایایی است که برحسب ماهیت شغل یا محیط کار وبرای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت میگردد از قبیل مزایای سختی کار، مزایای سرپرستی، فوق العاده شغل وغیره.

تبصره 2:  در کارگاههائیکه طرح طبقه بندی مشاغل به مرحله اجراء درآمده است مزد گروه و پایه، مزد مبنا را تشکیل میدهد.

تبصره 3: مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن، خواربار و کمکعائله مندی، پاداش افزایش تولید وسود سالانه جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمیشود

 

1-همانگونه که ملاحظه میشود  مبلغ مذکور و پاداش سنوات و مسکن و حق اولاد  و غیره براساس تبصره 3 ماده 36 تعیین میگردد و طبق همان تبصره  جزو حقوق و مزایای مبنا نبوده و نیست و نمیتواند مشمول حق بیمه باشد و صرفا تکلیف به پرداخت برای کارفرما از نظر قانون وجود دارد

2-مستندات قانونی که توسط تامین اجتماعی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام شده همان مقررات سابق است و نه تنها هیچگونه تغییرات جدیدی در آنها داده نشده بلکه در تمامی مقررات مذکور اجازه تصویب آئین نامه خاص و یا اعطاء اختیارات به سازمان تامین اجتماعی  و یا وزارت کار جهت اخذ حق بیمه نسبت به آنها , پیش بینی نشده است

3-به فرض محال چنانچه بپذیریم هزینه های انگیزه ای موضوع تبصره 3 ماده 36 قانونا باید در لیست بیمه قید و حق بیمه از آن اخذ شود 

اولا" چه وجه تمایزی بین بن کارگری و سایر وجوه انگیزه ای مانند حق مسکن  و حق اولاد و سنوات وجود دارد که این یکی باید در لیست بیمه قرار گیرد و بقیه معاف باشند؟

ثانیا" از تاریخ تصویب مواد مذکور تا کنون و در چندین سال گذشته  به چه علت چنین اتفاقی نیفتاده و این امر مهم و درآمدزا مغفول مانده است؟ در این دوسال گذشته مقررات خاصی تصویب شده که ملت بیخبرند؟

بنظر میرسد افزایش ناگهانی این بخش از مزایای انگیزه ای موجب گردید در سال 93 تامین اجتماعی اقبال خود را در درآمدزائی محک بزند و چون اتفاقی نیفتاد سال 94 با جلب نظر  معاونت حقوقی ریاست جمهوری و القاء آن به دلایل پیش گفته , اهداف  تعیین شده و منافع بلند خود را  پیش ببرد


کلمات کليدي:
 
انتصاب جناب آقای بهادر بعنوان مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران
ساعت ۸:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٥/۱٤ 

طبق اطلاعات واصله , جناب آقای محمدحسن بهادر که از مدیران سخت کوش , صدیق , متعهد و مخلص میباشند به عنوان مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مازندران منصوب و قرار است صبح شنبه 17 مرداد با حضور ریاست معزز سازمان ثبت اسناد و مقامات استان معرفی و مشغول بکار گردند

با توجه به شناختی که از جناب بهادر هست و عملکرد چندین ساله ایشان در استانهای یزد و چهارمحال بختیاری , رجاء واثق داریم با عنایت به تعامل و دوراندیشی و تدبیر و تدبر و حمایت مشارالیه از منصب کتابت , کانون سردفتران و دفتریاران استان مازندران و عزیزان مازندرانی ما خواهند توانست به اتفاق جایگاه رفیع دفاتر اسناد رسمی را همچنان حفظ و در راستای تعالی آن پیش بروند

 

اینجانب شخصا و به نمایندگی از طرف کانون سردفتران و دفتریاران استان این انتصاب شابسته را به جناب آقای بهادر و کانون سردفتران و دفتریاران مازندران و کلیه همکاران صدیق مازنی تبریک و برای توفیق روزافزون ایشان دست به دعا برمیدارم

 

لازم به ذکر است مدیریت فعلی استان مازندران با جناب آقای عبدی میباشد که صداقت و تعامل و همراهی همه جانبه ایشان با جامعه سردفتری زبانزد است  و این بزرگوار به سمت مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان سمنان منصوب گردیده اند که امیدواریم همکاران عزیز سمنانی از این موقعیت و موهبت بهره برداری نمایند


کلمات کليدي: اخبار سردفتری
 
بازنشر نامه جامعه سردفتران استان یزد به ریاست محترم سازمان در سال 92
ساعت ۸:٥۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٤/٢٥ 

نامه سال 92 جامعه سردفتران استان یزد به جناب تویسرکانی در خصوص لزوم واقعی کردن قیمتها در اسناد غیرمنقول در سایت کانون یزد بازنشر شده که ملاحظه آن خالی از لطف نیست:

معاونت معظم قوه قضائیه وریاست محترم سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

جناب  آقای  دکتر تویسرکانی

  با اهداء سلام و تقدیم احترام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات ایام رجبیه و طول عمر وسلامتی آن بزرگوار , نظر به وضعیت خاص دفاتر اسناد رسمی وآسیب های موجود , ناگزیر به تصدیع اوقات شریف گشتیم تا با بیان مطالب ذیل که بنظر میرسد برای برون رفت از مشکلات گریبانگیر جامعه سردفتری کشور ضروری و نیازمند تدبیر حضرتعالی است از آن مقام معظم کمک بخواهیم

 گرچه مطلب پیرامون لزوم واقعی کردن قیمت املاک در اسناد تنظیمی است لکن مقدمتا" بر خود  فرض میدانیم از مدیریت حکیمانه و نگاه کلان آنجناب به جامعه ثبتی و سردفتری و ارائه ایده های مناسب و علمی و تمهیدات لازم برای رسیدن به اهداف مشترک قدردانی و تشکر نمائیم

 از مدتها پیش ضرورت تحولی اساسی در سازمان ثبت اسناد و املاک و شکستن قالب سنتی آن احساس میشد ولی در ادوار گذشته بیشتر به مرمت و اصلاح بها داده شده تا اقدامات اساسی و بنیادین و این مهم مرهون مدیریت حضرتعالی است

 جای بسی خوشحالی است که بروز شدن و تغییرات اساسی در ساختارها و هدفمند شدن تصمیمات و درهم ریختن باورهای غلط و مقاومت های مختلف علی رغم به روز نبودن  مقررات و قوانین مربوطه , مورد تاکید آنجناب است و توفیق در این راه جز با اراده و عزم قوی و پیگیری مجددانه میسر نخواهد بود و رجاء واثق داریم در دوران مدیریت حضرتعالی قطار به راه افتاده ثبت نوین با سرعتی بیش از پیش به سوی ترقی و تعالی پیش خواهد رفت و از حرکت باز نخواهد ایستاد

در حوزه دفاتر اسناد رسمی  به شما اطمینان میدهیم نه تنها مقاومتی نخواهد بود که استقبال از طرحها و ایده های عالی شما با اشتیاق قاطبه سران دفاتر و دفتریاران همراه بوده و هست و اگر گاهی در گوشه و کنار کشور انتقاد یا رنجشی دیده میشود ناشی از مشکلات و معضلات عدیده ای است که بر جامعه سردفتری کشور سایه افکنده و آنان را از وظایف اصلی خویش دور ساخته است و بیشتر باید آنها را از منظر نقص در زیرساختهای مخابراتی و کاهش سرعت و عدم پیگیری و تسریع در رفع موانع نرم افزاری از یک طرف و نگرانی ناشی از وضعیت معیشتی آنها جستجو کرد که فشار و استرس کار را افزایش میدهد ولی هیچگاه اصل اقدامات درحال انجام و  اهمیت همراه شدن با علوم و فن آوری روز را تحت الشعاع قرار نداده و زحمات و نگاه کلان و روشن بینانه حضرتعالی و عوامل اجرائی نادیده گرفته نخواهد شد

 وظیفه خود میدانیم  از اقدام اخیر آن مقام در حذف استعلام ثبتی برای تنظیم اسناد اجاره زیر سه سال که نقطه عطفی بود در شناساندن جامعه سردفتری کشور و اعتلای جایگاه آنها و تغییر نگاه عمومی به سند رسمی و اعتبار آن تشکر و قدردانی نمائیم

 جناب اقای تویسرکانی

دفاتر اسناد رسمی با نزدیک به یک قرن حضور فعال در عرصه خدمتگذاری و  با ظرفیتهای مقبول و گستردگی جغرافیائی که کمتر میتوان در سایر مشاغل و حتی نهادهای حاکمیتی خصوصی نظیر آن را یافت , متاسفانه مورد بی مهری و بی توجهی قرار گرفته و خدمات آنها به جامعه مغفول مانده و این حرفه بطور جدی مورد ارزیابی و آسیب شناسی قرار نگرفته و بهمین علت و اختلاط سره و ناسره موجب بروز  ذهنیتهای نامناسب در جامعه گردیده  و از آنجا که اکثریت قریب به اتفاق کاتبان بالعدل صداقت و امانت را سرلوحه  امور خود قرار داده و انجام وظیفه را  یک امر عبادی نیز میدانند بایستی با تدابیر لازم ترتیبی داده شود که عمل معدود افراد این حرفه نتیجه خدمت خادمین به مردم را تحت الشعاع قرار ندهد

 اصلاحات غیرموثر در مقررات مورد عمل و یا تجدید نظر در تعرفه ها  بدون توجه به حداقل های معیشتی تا کنون نتوانسته دغدغه های سران دفاتر را رفع و با تامین اسایش و امنیت روحی و شغلی , آنها را به خدمت مشغولشان سازد . بنظر ما اهم آسیبهائی که این حرفه را تهدید و ناکارآمد میسازد در بخش معیشتی عبارتند از:

1-عدم تناسب تعرفه ها با وظایف و تکالیف   2-عدم تناسب مسئولیت مدنی سردفتر درتنظیم سند 3-دوگانگی مقررات در روابط سردفتر با کارکنان 4-عدم برخورداری از بیمه و اموردرمانی مناسب

 از آنجا که تشریح موارد فوق مثنوی هفتاد من کاغذ میگردد و موجب تصدیع اوقات شریف,  لذا  درخصوص بند یک که بیشتر مورد مطالبه و درخواستهای مکرر همکاران است بسنده و اشارتی و استدعائی و ادامه مزاحمت را به اوامر حضرتعالی وامینهیم

 تغییر و تعدیل تعرفه ها زمانی که نتواند به موقع و بنیادی دفاتر اسناد رسمی را از حداقل معیشت متناسب با تکالیف و مطابق با شان و منزلت برخوردار نماید هرگز نخواهد توانست فساد یا زمینه فساد را از  خانواده بزرگ سردفتری ریشه کن نماید البته انکار نمیکنیم در سطح کشور دفاتری با درآمدهای کلان هم وجود دارند لکن محدودند و معدود و نمیتوان تصمیم گیری برای جمع بزرگ سردفتری را با آنها  قیاس کرد که مع الفارق است و ناکارآمد, اکثریتی بزرگ از سران دفاتر و دفتریاران از حیث معیشتی اعم از درآمد , بیمه و درمان , رفاه و بازنشستگی از بسیاری از کارمندان و شاغلان بخش های دولتی و خصوصی پائین ترند وهرچند درجه ایمان ,صداقت , وظیفه شناسی و حفظ آبرو و حیثیت و شئونات شغلی و شخصیتی بالا باشد ولی بهرحال کمبود درآمد و وضعیت اسفناک آینده خانواده موجبات بروز فساد و لغزش از اصول و تزلزل در اراده  را فراهم میسازد و بنظر میرسد توانمند ساختن دفاتر به عنوان امنای مردم و بازوان اجرائی ثبت اسناد ضرورتی است اجتناب ناپذیر که بدست توانای آنجناب و عزم جمعی جامعه سردفتری امکان پذیر خواهد بود

با عنایت به مواد 46 تا 48 قانون ثبت و عدم الزام و اجبار به ثبت اسناد منقول و قراردادها  , اساس کار و درآمد دفاتر را اسناد غیرمنقول و اتومبیل تشکیل میدهند و همانگونه که استحضار دارید اسناد خودرو با توجه به نگرش غلط راهور ناجا  و تفسیر به رای انها از ماده 29 قانون تخلفات رانندگی با وضعیت نابسامانی روبرو و اظهارنظرهای حقوقدانان و تلاش حضرتعالی و پیگیریهای مختلف هم نتوانسته نیروی انتظامی را پایبند به مقررات و گردن نهادن به قانون در  نقل و انتقال خودرو وادار نماید و با این وجود دولت و مردم و دفاتر با ضرر و زیان غیرقابل جبرانی روبرو شده اند

از طرفی اسناد غیرمنقول نیز با اقدام و پیشنهادی غیرکارشناسی و از طریق الحاق تبصره ای به ماده 58آئین نامه مصوب 1317 که همان زمان نیز عدم سازگاری آن با قوانین و مقررات توسط بسیاری از حقوقدانان اعلام گردیده, فرجامی بدتر از اسناد انتقال خودرو پیدا کرده و دریافت حق التحریر براساس قیمت ناچیز منطقه بندی و با توجه به پایه تعرفه حق التحریر ,  آنچنان عرصه را بر سران دفاتر تنگ نموده که سران دفاتر بخصوص در شهرستانها تنظیم سند وکالت فروش املاک را بر سند قطعی آن ترجیح میدهند و این امر برخلاف فلسفه وجودی دفاتر و نظر مقنن بر الزامی بودن ثبت اسناد غیرمنقول  است و راه را بر گسترش دعاوی ناشی از معاملات و ازدیاد پرونده های وارده به دستگاه قضائی باز نموده است و در نتیجه دفاتر برای تامین حداقل درآمد و پرداخت هزینه های دفتری و پرسنلی خود ناگزیرند به اسناد متفرقه و تعهد و رضایتنامه  روی آورند و با این وصف تصدیق خواهید فرمود تنظیم اسناد با حجم بالا  موجب کاهش دقت و مآلا" ورود خسارت به مردم خواهد شد و از طرفی فرصت مطالعاتی و بالا بردن علم و تجربه را از سران دفاتر خواهد گرفت

 بنا به مراتب معروضه بنظر میرسد برای برون رفت از این معضل لازم است که  تنظیم اسناد غیرمنقول به عنوان منبع اصلی درآمد دفاتر , مورد توجه قرار گیرد , که با عنایت به بلااثر شدن تبصره الحاقی به ماده 58 آئین نامه مصوب 1317 بعنوان تنها مانع در واقعی کردن قیمتها در اسناد مذکور هیچگونه لطمه ای به حقوق مردم و دولت نیز نخواهد خورد و تصمیم حضرتعالی و صدور دستورالعمل نسبت به آن میتواند نویدی به خانواده بزرگ سردفتری در این ایام مبارک رجبیه و شعبانیه باشد

 دلایلی که به اعتقاد ما تبصره الحاقی اثر قانونی خود را از دست داده و موارد توجیهی در فوائد و تاثیر مثبت واقعی کردن ثمن معاملات در اسناد غیرمنقول به پیوست، بصورت جداگانه تقدیم و استدعای رسیدگی و صدور اوامر مقتضی را داریم

                                                               جامعه سردفتران و دفتریاران استان یزد

 جناب اقای تویسرکانی

با احترام و نهایت ادب موارد زیر بعنوان دلایل توجیهی درج قیمت واقعی در اسناد غیرمنقول تقدیم میگردد :

 1-آئین نامه قانون دفاتر مصوب 1317 بنا به دلایل متعدد ونظریات حقوقی مختلف و تاکید و تائید هیئت محترم عمومی دیوان عدالت قابلیت اجرای خود را از دست داده و به تبع آن تبصره الحاقی به ماده 58 نیز بلاثر گردیده و رای وحدت رویه شماره  5193/ 13 – و – ر     مورخ 11/02/1380 و   39966/33-و-ر   مورخ 22/10/83    که مورد تائید سازمان نیز رسیده میتواند مجددا احیاء و اجرائی گردد

 2-نظر به اینکه بر اساس مادتین 361 و362 قانون مدنی , ثمن نیز مانند مبیع جزو ارکان عقد محسوب میگردد در راستای شفاف سازی و جلوگیری از اختلافات و حل و فصل دعاوی ناشی از معاملات , درج قیمت واقعی در اسناد غیرمنقول اهمیت بیشتری پیدا میکند

 3-غیرواقعی بودن ثمن معامله صرفظر از تضرر کاتب  و تبعات بعدی آن براساس نظریات و فتاوای مراجع و فقها غیرشرعی است و بعضا تا مرز حرام , به ویژه آنکه عنصر قانونی حکومتی نیز بلااثر گردیده و دیگر جای تردیدی را باقی نمیگذارد

 4-شفافیت در معاملات و تامین نظر قانونگذار در قانون مبارزه با پولشوئی ابجاب میکند قیمت واقعی در اسناد درج تا از سوء استفاده واسطه ها و اخلال کنندگان در نظم اقتصادی مملکت جلوگیری شود از طرفی دیگر امروزه طبق  قانون پولشوئی در کشورهای مختلف ,  ورود هرگونه پول و ارز به هرکشور نیازمند ارائه اسناد مطمئن و شفافیت منبع تحصیل آن میباشد و اسناد تنظیمی غیرمنقول اغلب بعد از ترجمه با اشکال مواجه و فروشندگان برای حل مشکل خود ناگزیر به تنظیم اسناد متمم و جبرانی میگردند که درج قیمت واقعی میتواند این نقیصه را رفع و شفاف سازد

 5-برخلاف آنچه مطرح و موجب نگرانی مسئولین و متولیان امر  در تضییع حقوق مردم ویا اجحاف و تحمیل هزینه اضافی گردیده باید باستحضار برسانیم با واقعی نمودن ثمن معامله ,  تحریر دفاتر به نسبت چندین برابر شدن  مبلغ سند , با توجه به قیمت پایه تعرفه ها چندان افزایشی نخواهد داشت در صورت نیاز دستور فرمائید تا در اسرع وقت جدولی از قیمتهای منطقه بندی و ارزش واقعی املاک در سطح استان یزد و حتی بعضی از استانهای دیگر تهیه و تقدیم گردد آنچه بررسی گردیده در مقابل یکصد برابر شدن قیمتهای واقعی نسبت به ارزش منطقه بندی تحریر دفاتر از این بابت حداکثر تنها بین 7 تا 10 برابر خواهد بود

 6-سالیانی است تعرفه حق الزحمه مشاورین املاک در تنظیم قولنامه که سندی عادی و اعتبار آن قابل تردید است ,, برای طرفین معامله , عرفا" یک درصد قیمت واقعی است و اگر قرار باشد اجحافی بشود در این بخش به مراتب بیشتر است و تا کنون دولتمردان و متولیان امر در مقام کاهش آن برنیامده اند و حتی اتحادیه مشاورین املاک از دوسال گذشته در تلاش است تا آن را افزایش دهد مضافا اینکه برای خود مردم نیز این تفاوت نرخ تعجب برانگیز است و پرداخت حق التحریر سند رسمی را با عنایت به مزایای مترتب بر آن راحت تر خواهند پذیرفت

 7-در زمان الحاق تبصره به ماده 58 استدلال و ضرورت این تصویب حمایت از اقشار آسیب پذیر بود درحالیکه این افراد بعلت وضعیت مالی و عدم ورود به واسطه گری کمتر از مزایا و خدمات اسناد رسمی و مآلا از تبصره مذکور بهره مند گردیده اند و برعکس دلالان و واسطه ها و ثروتمندان که در سال معاملات متعدد دارند و دولت نیز برای جلوگیری از بورس بازی و تثبیت قیمت مسکن نسبت به برقراری مالیات بر معاملات مکرر اقدام نموده ,  بیشترین استفاده  را  از این تبصره  نموده و مینمایند و منصفانه و منطقی نیست که حقوق خانواده بزرگ سردفتری بخاطر این عده و تحت عنوان حمایت از اقشار آسیب پذیر تضییع گردد

 8-مسئولیت مدنی سران دفاتر نسبت به اسناد تنظیمی طبق رویه قضات محترم براساس قیمت واقعی است و انواع حیله و خدعه و جعل اسناد و مدارک و جایزالخطا بودن انسان بخصوص سردفتر با آنهمه وظایف و تکالیف مالایطاق احتمال بروز مشکل را افزایش داده و عادلانه نیست سردفتر با دریافت مبلغی ناچیز و برابر با یک تعهدنامه از عهده خسارات کلان براید

علیهذا با عنایت به اینکه واقعی کردن قیمتها  در اسناد غیرمنقول میتواند یک منبع درآمد معقول و مناسب و منطبق بر قانون برای دفاتر باشد و از طرفی حداقل معیشت دفاتر اسناد رسمی را تامین و از بروز مفسده در جامعه سردفتری کشور جلوگیری نماید,  از آن مقام معظم استدعا دارد ترتیبی اتخاذ فرمائید تا بنحو منطقی و براساس عدالت نسبی طی دستورالعملی مدون و جامع مقرر گردد قیمت و ثمن معاملات مطابق واقع درج و تحریر براساس آن اخذ گردد و برای جلوگیری از سوء استفاده واسطه ها و یا متعاملین و یا همکارانی معدود که برای جایگاه و منزلت سردفتری اهمیتی قائل نیستند , متنی به اسناد غیرمنقول اضافه شود که حسب اقرار و قبول متعاملین , مسئولیت مدنی سردفتر معادل ثمن مندرج در سند باشد که این امر میتواند در جلوگیری از کتمان مبلغ واقعی ویا ارائه قولنامه های صوری موثر باشد

صمیمانه از تصدیعی که داده شد عذرخواهی و از حوصله و سعه صدر حضرتعالی و بذل عنایتی که در اجابت این درخواست که بنمایندگی از قشر وسیعی از سران دفاتر تقدیم شده است,   سپاسگزاری مینمائیم

                                                            جامعه سردفتران و دفتریاران استان یزد

  رونوشت : کانون محترم سردفتران جهت استحضار  


 
اعتذار
ساعت ۱٢:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٤/۱٢ 

 

 

 

با توجه به بازنشستگی حقیر و گرفتاری و لزوم برنامه ریزی ........ تا پایان ماه مبارک رمضان این وبلاگ در تعطیلی موقت بسر میبرد


کلمات کليدي:
 
اظهارنامه مالیات مشاغل همکاران سردفتر ودفتریار
ساعت ۱٢:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٤/٧ 

همکاران محترم و بزرگوار

ماه تیر ماه ارسال اظهارنامه های مالیاتی است و لازم است قبل از فرارسیدن آخرین مهلتها , نسبت به تهیه و ارسال اظهارنامه و تحریر دفتر مشاغل ولو ناقص اقدام گردد

 

مهلت اظهارنامه مالیات ارزش افزوده سه ماهه اول 94  حداکثر 15 تیرماه 94

 

مهلت اظهارنامه مالیات مشاغل عملکرد سال 1393 حداکثر 31 تیرماه 1394

 

قصد داشتم نحوه تهیه و نگارش اطهارنامه مالیات مشاغل را بنویسم لکن دیدم جناب آقای صادقیان دفتریار محترم دفتر 778 تهران طبق معمول دلسوزانه و متعهدانه نسبت به رایزنی و هماهنگی به همکاران با تجربه دراین خصوص نموده و با زحمت زیاد نحوه عمل را تهیه و در وبلاگ وزین خود منتشر نموده است لذا تصور میکنم از طریق لینک زیر میتوانید نحوه کار  و انجام این تکلیف مالیاتی را انجام دهید:

http://tehran778.persianblog.ir/post/386/


کلمات کليدي: ارزش افزوده ، اظهارنامه
 
اخبار حوزه سردفتری ....
ساعت ۱۱:٠۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٤/۱ 

1- اطلاعات واصله حکایت از صدور رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه ها و تصمیمات امور مالیاتی در رابطه با مکلف نمودن دفاتر اسنادرسمی به ارسال آمار معاملات فصلی  دارد

ضمن تشکر از جناب نیکزاد همکار محترممان در شهرضا باید گفت گرچه خیلی دیر شد ولی خبر خوبی است و ایکاش تصمیمات ناشی از سلایق فردی و شخصی گرفته نمیشد تا بعدا در دیوان بشکند و تا زمان لغو آن مدتی همه را گرفتار تکالیف  بیهوده نماید

2- تامین اجتماعی که حلوای سال قبل به دهانش مزه کرده امسال هم مصر است به درج مبلغ یک میلیون و یکصد هزار ریال  بن نقدی و خواربار در لیست حقوق و مزایای کارگران  وبه تبع آن اخذ مبلغ 33 هزارتومان برای هرنفر درماه و خدا میداند با این تصمیمات فراقانونی از جیب من و شما چه پولی به حساب سازمان معظم تامین اجتماعی واریز میشود!!!!  شاید در مقایسه با اختلاسهای آشکار شده این روزها , این مبلغ کمتر باشد ولی خوب پول کمی هم نیست !!!

کسی نیست جواب دهد که چرا در این دوسال که بن کارگری افزایش چشمگیری داشته و قابل توجه است , ماده 36 قانون کار مورد عنایات ویژه  قرار گرفته ؟ و فراموش کرده اند سالیان سال ماده 36 و مزایای رفاهی و انگیزه ای وجود داشته و تازه به وجود نیامده است

شاید درشتی رقم و و ارقام کلان آن در سطح کشور حضرات را از خواب پرانده است!! جالب توجه اینکه مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع ماده 36 به بن نقدی محدود نمیشود و حق مسکن و اولاد و .... هم مشمول همین ماده است ولی چرا  همین یک بخش سعادت درج در لیست بیمه را  پیدا کرده نمیدانیم شاید هم در برنامه گام بگام است تا  قضیه قضیه کشتن خلیفه عباسی توسط هلاکو خان تداعی و تکرار شود!!!!!

سال گذشته یک ماه و برای هرکارگر براساس ماهی 80 هزارتومان اعلام و اجبار شد و کلی جریمه هم وصول شد و اعتراضات کارفرمایان موجب گردید توسط وزیر محترم لغو شود ولی کسی به دنبال استرداد آن نرفت و همین امر موجب شد امسال جسارت بیشتری بخرج داده شود ....... وقتی مراجع نظارتی بی تفاوت باشند و زمانی که رعایت حقوق اساسی مردم اهمیت خود را از دست داده باشد بهتر از این نمیشود و حضرات در محک تجربه مقاومت ما را تست میکنند ... شاید امسال چندماهی طول بکشد تا این ظلم لغو شود ولی تا آن زمان تامین اجتماعی به بخشی از اهداف مالی خود میرسد و یقینا" آب هم از آب تکان نمیخورد

ایکاش هرچه سریعتر اقدام  تامین اجتماعی قبل از ورود ضرر و زیان بیشتر توسط دیوان لغو و مراجع نظارتی و قوه قضائیه بلحاظ دریافت وجوه من غیر حق , یک حرکتی میکردند تا سایر دستگاههای دولتی و خصوصی و نیمه دولتی هوای کار خود را برمیداشتند

 

3-شمارش معکوس تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیات برارزش افزوده آغاز شده و تا 15 تیرماه فرصت است که همکاران عزیز نسبت به ارسال اظهارنامه و پرداخت مالیات مرقوم اقدام نمایند و خود را از جرائم تحمیلی نجات دهند

 

4-تهیه و تنظیم و ارسال مالیات شغلی سال 93 نیز تا پایان تیرماه جاری فرصت دارد و لازم است همکاران ضمن توجه به این موضوع , دفتر مشاغل را نیز سر وسامانی  بدهند گرچه رویه امور مالیاتی "رد" دفتر است ولی بهرحال بودنش جرایم مربوطه را نصف مینماید

 

5-ظاهرا با صدور رایی دیگر از دیوان عدالت اداری , امور مالیاتی از امضاء تفاهم نامه با کانون سردفتران خودداری نموده است و بررسی مالیات مشاغل سران  دفاتر و دفتریاران براساس علی الرس خواهد بود

مصاحبه های تلویزیونی مقامات مالیاتی نشان از پذیرش تفاهم نامه با اصناف دارد و به شرط افزایش مبلغی معین , تفاهم نامه ها قابل ترتیب اثر است حال چرا نوبت به ما که میرسد همه قانون را خشک میدانند نمیدانم .... گرچه بنظر حقیر تفاهم نامه های سالهای قبل هم گلی بسر ما نمیزد و بقول معروف از ریش کنده به سبیل میچسباندند زیرا از یک طرف قرینه مالیاتی را با احتساب کسورات 10 و 15 و15 درصد بجای 30 درصد , 40 درصد قبول کرده اند ولی ضریب مالیاتی را  از 30 درصد به 39 تا 40 درصد افزایش داده اند

 

6-تنظیم اسناد ارثی در سامانه ظاهرا تا 15 تیر امکان پذیر است و همکاران در زمان استعلامهای مربوطه ضرب الاجل را  درنظر بگیرند تا بازهم ما طرف ادعا و اعتراض مردم قرار نگیریم

ایکاش با کمی ژرف نگری بند 6 بخشنامه بخش املاک سازمان ثبت را  لغو و با جلب منفعت مردم و رفع مشکلات دفاتر  بخصوص با افزایش بی رویه ای که در هزینه استعلامها صورت گرفت , اسناد ارثی را  به روال اولیه خود برگردان میکردند

 


کلمات کليدي: اخبار سردفتری
 
هرچه از دوست میرسد نیکوست ........
ساعت ۱:۳۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۳/٢٢ 

یکی از پست های جدید همکاری وبلاگ نویس با سابقه چندین ساله که شورایعالی مجازی را به تمسخر گرفته اند ضمن تشکر و قدر دانی از اینهمه محبت لایزال بدون هیچ توضیحی تقدیم میکنم تا در انتشار این مهم کمک کوچکی  به آن عزیز کرده باشم

 

 

 

شروع بکار شورایعالی پیرمردها؟؟!!!!!

 

 


 

ابهام در انتخاب اعضای شورا.....

عدم حضور اعضای واقعی 

مغایرت با جریان آزاد فکر حاکم بر فضای مجازی


 
? صفحه بعد