سردفتری یا سرابی فریبنده

دیگران که باور نکردند میدانم تو هم باور نمیکنی پس ابلاغ بگیر و بیا

تشکیل شورایعالی کانونها وجوامع سردفتری در هاله ای از ابهام
ساعت ۱:۳٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٦/٢ 

آیا شورایعالی کانونها  همان است که آرزو میکردیم؟

خبر تشکیل شورایعالی کانونها و جوامع سردفتری را شنیدیم ولی نمیدانیم باید خوشحال باشیم و امیدوار یا بغض کنیم و ناامید؟

سالیانی پیش شاید  حتی قبل از سال ۱۳۸۲ تعدادی از صاحب منصبان کتابت و دغدغه داران این حرفه راه حل رفع مشکلات خانواده بزرگ دفاتر اسناد رسمی را  در  ایجاد و تاسیس یک مجمع عمومی مرکب از اندیشمندان حرفه مقدس کتابت در سراسر کشور دانستند تا در تصمیم گیریها و امور مهم و کلان مربوط به جامعه سردفتری, همه استانها با همدلی و هم اندیشی و با استفاده از توان و ظرفیت بالای موجود بتوانند مدافع حقوق صنفی و اعتلای جایگاه کتابت و اعتبار سند رسمی باشند

تا اینکه در همایش کانونها و جوامع کشور  در  اصفهان که تصور میکنم  در سال ۸۴  برگزار گردید , این اندیشه کمی جدی تر شد و لزوم تاسیس آن توسط بسیاری از عزیزان تائید و ضرورت یافتن راه حلی عملی و تدوین شیوه نامه یا اساسنامه شورایعالی در دستور کار قرار گرفت

در طول مدت چند ساله اخیر,عده ای محافظه کارانه  تاسیس چنین شورایی را نیازمند داشتن مقررات قانونی خاص و مستلزم اصلاخ قانون دفاتر اسناد رسمی میدانستند و عده ای وجود کانونها و افزایش هرساله تعداد  انها  و ضرورت وجودی یک شورایعالی و نظارت کشوری بر امور کانونها را  یک اصل پذیرفته شده و مطابق با عرف و منطق حقوقی و تاسیس شورا را اجتناب ناپذیر و بی نیاز از مقررات خاص میدانستند از این رو گرچه کشمکشها و مباحث مختلف و گاه کارشکنیهای دوستان دایه مانند ؛ این مهم را بعهده تعویق می انداخت و متاسفانه هربار که عزیزانی دلسوز و دغدغه دار در فرصتهای بدست آمده  گردهم می امدند تا این شورا را کلید زده و آن را به مرحله عمل درآورند با مخالفتها و موانع و گاه  کارشکنیها روبرو و دلسرد از بی مهریها آن را متوقف مینمودند

در سال جاری و در چهاردهمین همایش کانونها و جوامع استانی در شیراز تقاضای مکرر اغلب همکاران استانی و ضرورت و نیاز تاسیس شورایعالی و تمایل و موافقت ضمنی ریاست معزز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موجب شد جمع حاضر در همایش مدکور آن را بعنوان یکی از مطالبات مهم و عمومی خانواده بزرگ سردفتری در دستور کار قرارداده و هفت استان بعنوان هیئت موسس شورایعالی انتخاب وتعیین گردند تا با تهیه و تدوین پیش نویس اساسنامه و بررسی و یافتن راهکارهای عملی و قابل اجرا , بر این آرزوی دیرینه صاحب منصبان کتابت جامه عمل بپوشانند

از لحظه آغازین مطرح شده چنین شورائی تا این زمان هدف طراحان این شورا ایجاد یک مرجع سیاستگذاری و نظارتی مطمئن بر عملکرد و امور مالی کانونها و جوامع سردفتری در سطح کشور و تصمیم گیرنده امور کلان منصب کتابت بود تا تعدادی نخبگان و خبرگان و دلسوزان و اندیشمندان جامعه سردفتری در کنار هم و با چشمانی باز امور مربوط به دفاتر را  رصد کنند و جلوی فاجعه و ظلم و بی حقی نسبت به این قشر مظلوم بی ادعا را قبل از وقوع بگیرند و با توجه به ارتباطات و رایزنیهای اعضای این مجموعه با مقامات و مسئولین کشوری و قوای سه گانه حاکمیت , دراعتلای جایگاه قرآنی کتابت و اعتبار سند رسمی و تثبیت حقوق مردم و نظم حقوقی  بکوشند و شورایعالی سردفتری یا شورایعالی کانونها و جوامع دفاتر اسناد رسمی بعنوان بالاترین مرجع متولی حقوق دفاتر و کانونها و جوامع کشور مورد شناسائی قرار گیرد نه آنکه خود زیر مجموعه ای باشند نیازمند کانونهاو جوامع....

 

هیات موسس منتخب همایش خردادماه کانونها با تشکیل جلسات متعدد پیش نویس اساسنامه ای را تهیه و تدوین کردند که میبایست در مجمع عمومی شورایعالی مرکب از نمایندگان استانها مورد بررسی و اصلاح و تصویب واقع گردد

از مدتی قبل اخبار و اطلاعات و مصاحبه ها حکایت از تشکیل شورایعالی داشت و سران دفاتر و دفتریاران بخصوص همکارانیکه سالها تلاش و پیگیر شورا بودند از این خبرخرسند و رسیدن به هدف را نزدیک میدیدند تا اینکه اساسنامه مدکور و دعوت نامه تشکیل اولین مجمع عمومی به کلیه استانها ارسال و برای پنج شنبه ۲۸ مرداد جاری جهت شرکت در اولین مجمع عمومی درمحل کانون تهران و با دستور کار بررسی و تصویب اساسنامه و انتخاب هیات مدیره دعوت گردیدند و نمایندگان استانها میرفتند تا در این مجمع  به آرزوی دیرینه همکاران در سراسر کشورچشم انتظار جامه عمل بپوشاند

اما.....

بر ما روشن نیست که عصر روز قبل از تشکیل مجمع عمومی چه اتفاقی افتاد و برچه اساس و معیاری و چرا عجولانه ؛ بعضی از مواد و مفاد اساسنامه دچار تغییرات ماهوی گردید که اساسا" اهداف تاسیس شورایعالی را متحول و شورای عالی را که قرار بود عالی ترین مرجع و بالادست نسبت به کانون تهران و سایر کانونها باشد از اعلی مرتبه به ادنی درجه تنزل داده شد و جالب آنکه صبح روز بعد با سرعت و بدون ورود جدی به دستورکار بررسی و اصلاح اساسنامه , صرفا اخذ رای و زمزمه های مخالف هم گوش شنوائی پیدا نکرد و در نتیجه خوانده و نخوانده با سرعت تصویب گردید در حالیکه صداقت و امانت حکم میکرد تغییرات انجام شده با شان نزولش به مجمع عمومی ارائه میشد و نمایندگان استانها با چشم باز و و علم و اطلاع از مفاد آن و شنیدن نظرات موافق و مخالف طبق اصول اولیه دموکراسی , رای خود را نسبت به اساسنامه اعلام مینمودند

ضمن مردود شمردن عمل غیردموکراتیک دست اندرکاران تغییراساسنامه آنهم درست عصر روز قبل از تشکیل مجمع عمومی بدون هیچگونه ضرورتی؛ از نمایندگان کانونها و جوامع نیز گله مندیم که چرا بدون بررسی و مقایسه اساسنامه توزیع شده با قبلی و بدون توجه و دقت در این تغییرات که ماهیت شورای عالی را از مرجع اجرائی و نظارتی به مرجع طرف مشورت کانون تهران و به عبارتی کانون مرکزتغییر داده است در مقام دادن رای برآمدند و بزرگانی که خود دستی بر آتش داشتند و در طول تاریخ ده ساله پیگیری آن را عهده دار بودند چرا با صدای رساتر این استحاله شورا را به بقیه گوشزد نکردند تا در تاریخ کتابت بماند؟

نمایندگان معزز استانها که قرار است در مقابل مشکلات و معضلات و تضییع حقوق خانواده بزرگ سردفتری با قدرت و توان قیام نمایند و مطالبات این قشر فرهیخته و خادمین بی ادعا را وصول و اجرائی نمایند چگونه در اولین جلسه چنین ضعیف برخورد نمودند؟ فردا و فرداها در مقابل سایر مشکلات و مقاومتها و کارشکنیها چه خواهند کرد؟ و به موکلین خود چه جوابی خواهند داد؟

 

آنچه رخ داد گرچه بی سابقه نبود ولی تصور نمیشد اینگونه و درست زمانی که میرفت تلاشهای ده ساله اعاظم صنف به ثمر نشیند , تیشه به ریشه زده شود اینکه برای روشن شدن عزیزان و همکاران  دو نمونه از تغییرات پیش گفته در اساسنامه ذیلا تقدیم میگردد ,  توخود حدیث مفصل بخوان از این مجمل....

 

در اساسنامه تهیه و منتشر شده در فضای مجازی و ارسالی به کانونها  وظیفه شورایعالی در ماده 4 بشرح زیر احصاء و تعریف گردیده بود:

ماده۴:اهداف و وطایف شورا عبارتند از

الف : سیاستگذاری در توسعه سند رسمی و ...

ب: بکارگیری تمام امکانات ......

الی آخر....

 

لکن در اساسنامه مصوب چهار شنبه عصر ماده ۴ بشرح زیر تغییر نمود

ماده ۴: وظایف شورا عبارت است از  ارائه مشاوره به کانون سردفتران و دفتریاران "مرکز"  بمنظور:

الف:سیاست گذاری در توسعه سند رسمی و....

ب:بکارگیری تمام امکانات....

الی آخر.....

مقایسه این دوماده نشان میدهد شورا آن شورایعالی مورد نظر و مندرج در اساسنامه تصویبی نیست و بجای مرجع فوق کانونها به یک مشاور برای کانون تهران که به غلط مرکز نامیده میشود تنزل پیدا کرده است ....حضراتی که چنین پیشنهاداتی را به هیئت موسس ارائه و معلوم نیست چگونه بتصویب رسانده اند آیا نمیتوانستند تا صبح صبر نمایند؟ آیا قبلا متوجه عیوب آن نشده بودند؟ بهتر نبود با خرد جمعی نو دموکراتیک ظر خود را اعمال نمایند؟ و آیا حضرات نمایندگان استانها قرار بود بعد از ده سال تلاش و پیگیری بعنوان مشاور  کانون تهران  شناخته شوند؟

آیا این بود انچه سالیان سال آرزو داشتید و داشتیم؟

اگر قرار بود شورایعالی بعنوان مرجع دادن مشاوره به کانون تهران بوجود بیاید چه نیازی به اینهمه همایش و نمایش و نشست و اساسنامه و هزینه و رفت و آمد و ریسک خطر سفرهای همکاران؟ از قبل هم چنین مرجعی وجود داشت و در اختیار کانون تهران, ماده ۱۲ آیین نامه داخلی کانون سالیانی پیش این مشاورین را بسیار قوی تر و با تعدادی بیشتر از اعاظم صنف پیش بینی کرده بود!!!!!!

 

دومین تغییر جهت دار  در ماده ۱۶ اتفاق افتاد که ذیلا باستحضار میرسد

ماده ۱۶ اساسنامه اولیه:مجمع عمومی در اولین جلسه از بین اعضای خود نسبت به انتخاب  ۵ نفر  بعنوان عضو اصلی و دونفر بعنوان علی البدل با اکثریت نسبی بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب ......

در اینجا هیچ امتیازی برای هیچ استانی منظور نگردیده و اعضای مجمع همگی یکسان و مستقیما با آرای اکثریت نسبی انتخاب میگردند

 

در اساسنامه مورد اشاره ماده ۱۶ به ۱۵ تغییر و بشرح ریر میباشد

ماده ۱۵؛هیئت مدیره متشکل از ۹ نفر عضو اصلی و دونفر علی البدل خواهد بود که دونفر از اعضای اصلی آن نمایندگان کانون تهران و ۷ نفر عضو اصلی و دونفر علی البدل  دیگر، منتخبین مجمع عمومی از سایر کانونها و جوامع خواهند بود

 

این تغییر بظاهر ساده سراسر حرف و حدیث است ، ضمن احترام به یکایک عزیزان هیات مدیره کانون تهران سوال این است که کانون تهران چه امتیاز  برتری بر سایر کانونها دارد که اولا دونفر عضو در هیات مدیره داشته باشد؟ و ثانیا بدون نیاز به رای گیری از اعضای اصلی فرض شوند؟ صرفنظر از شخصیت و دلسوزی و وجاهت این دونفر عزیز اعضای فعلی، این نحوه امتیاز دهی پایه و اساس شورایعالی را متزلزل کرده است زیرا معلوم نیست فرداهای دور و تغییر این معززین و جانشین شدن اشخاص بعدی سرنوشت شورایعالی را چگونه رقم بزند

اگر شورایعالی دارای مجمع عمومی است و هیات مدیره آن انتخابی مجمع ؛ پس چرا کانون تهران خارج از ضوابط انتخاب؟ از همین الان مشخص است  با توجه به نصاب رای در تصمیمات شورایعالی ، وجود دونفر و بدون اخذ رای از مجمع عمومی از تهران چگونه میتواند کفه تصمیم گیری را نامتعادل و شورایعالی را در حد همان مشاور هم ناکارآمد نماید امیدواریم اساسنامه حاضر وسیله این توجیه غیر دموکراتیک نشود که اصل بحث تشکیک, در چگونگی تغییر و نحوه تصویب همین اساسنامه است

اگر معیار و ملاک تعداد دفاتر حوزه هر کانون است پس عادلانه و منطقی بررسی تعداد دفاتر و تعیین نمایندگان هر استان بر اساس نفرات میبایست صورت میگرفت ولی بهرحال اعضای هیات مدیره نمیتواند انتصابی باشد و رای مجمع تعیین کننده منتخبین خواهد بود

 

امیدواریم متصدیان امر  بصورت شفاف پاسخ دهند که:

اولا چه کسانی در اصلاح ثانوی اساسنامه نقش داشته اند؟ و این تغییر با چند رای از هیات موسس بتصویب رسیده؟

ثانیا چه ضرورتی در این تغییرات اساسنامه احساس میشده که روز قبل از جلسه مجمع عمومی باید مصوب میشد؟ و چرا بصورت روشن و صادقانه باطلاع نمایندگان استانها نرسیده است؟

ثالثا توجیه و علل انتصابی بودن نمایندگان کانون تهران و خروج از رای گیری چه بوده است؟

رابعا به چه دلیل وظایف شورایعالی در ماده ۴ بصورتی ماهرانه که بجز با ریزبینی قابل درک نبوده است به دادن مشاوره به کانون مرکز تغییر و شورایعالی بجای نهاد و مجمع بالادست  بصورت زیرمجموعه کانون تهران قرار گرفته است ؟

 

مسلم آقا صفری           -   سیدعلیرضا طباطبائی بافقی


 
هیات مدیره جدید کانون تهران و مطالبات جدی همکاران
ساعت ٧:۳۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٤/٢٩ 

بلاخره انتخابات کانون تهران هم تمام شد و ابلاغ اعضای محترم هیئت مدیره توسط ریاست معزز سازمان بهر دلیل و سلیقه ای صادر گردید و عزیزان منتخب دوره جدید را آغاز نمودند و باید قول ها و قرارها و شعارهای تبلیغاتی خود را ملکه ذهن خود نمایند و یادشان باشد در پایان دوره مدیریت آنچه به یادگار میماند اعمال و گفتاری است که درآن منافع جمعی لحاظ شده باشد و وفای به عهد در مقابل موکلینشان.... و حقیر به این جمع نازنین امیدوار هستم و رجاء واثق دارم دست در دست هم خواهند داد به مهر......

 

بنظر میرسد علی رغم حرفها و حدیثها ترکیب اعضای هیئت مدیره برای اجرای اهداف کلان و تعالی منصب کتابت و در راستای مطالبات بحق خانواده بزرگ سردفتری مناسب و با همت و خرد جمعی میتوان شاهد کاهش نگرانیها و دغدغه همکاران در سطح کشور بود

 

هیئت مدیره جدید باید بداند این دوره از ادوار مدیریت کانون تهران با دوره های پیشین متفاوت است و امروزه در فضای مجازی تعداد کثیری از سران دفاتر و دفتریاران اعمال ورفتار و تصمیمات و حرکات یکایک اعضای محترم هیئت مدیره را رصد میکنند و مطالبات صنف را بیش از پیش پیگیر خواهند بود و میتوان گفت شفافیت عملکرد و روشن بودن اقدامات بخصوص امور مالی کانون حداقل چیزی است که هیئت مدیره محترم هردم در معرض سوال خواهند بود

آنچه بنظر حقیر میرسد مواردی است که ذیلا و بنحو اختصار تقدیم میگردد و امیدوارم بصورت جدی بدان توجه گردد

1-استفاده ازخرد جمعی و نظرات و پیشنهادات همکاران در سراسر کشور و کارشناسان و حقوقدانان برای پیشبرد اهداف بلند خانواده بزرگ سردفتری

در این مورد هیات مدیره محترم نباید منتطر داوطلبین باشد زیرا  بعلت متزلزل شدن دیوار اعتماد هنوز زمان آن فرا نرسیده تا همکاران اطمینان حاصل کنند که استفاده از سایرین نیز جدی است لذا لازم است هیات مدیره راسا نسبت به شناسائی دلسوزان منصب کتابت اقدام و اتاق فکر خود را تشکیل و از همکاران بعنوان مشاورین خود بهره ببرد

عزیزان ما در هیئت مدیره  باور داشته باشند که  قدرت و توانمندی آنان با استفاده از  خرد جمعی افزایش خواهد یافت و فرار از محافظه کاری نیازمند پشتیبانی جمعی است و از باورهای کاذب که  شهرستانی اهل عمل نیست شدیدا اجتناب نمایند

 

2-مهمترین و اساسی ترین و اسانترین راه جلب اعتماد عمومی ,  اعطای رفاه و آسایش این قشز مظلوم است که بعد از سالیانی دراز هنوز از حداقل بیمه و درمان و امور رفاهی برخوردار نیست

بیایید کمی واقع نگر باشیم و طرحهایی که روی کاغذ زیباست ولی عملا کاربردی ندارد کنار بگذارید و امور به این مهمی را به سلیقه و تصمیم فردی وامگدارید

آنچه آحاد خانواده دفاتر اسناد رسمی خواهانند اعاده حیثیت و اعتبار و شان این خانواده است که در برابر اقشار مختلف مردم اعم از شاغلین بخشهای خصوصی و دولتی بدون شرم و خجالت بتوانند بیمه درمانی خود را ارائه نمایند

سردفتران و دفتریاران بیشترین هزینه را برای بیمه و بازنشستگی میپردازند ولی بیمه و درمان سهل الوصولی در اختیار ندارند و ادعای بهترین بیمه که چندی پیش در مصاحبه  هم اعلام و بیشتر شعار بود و توهین به شعور همکاران , دیگر پذیرفته نیست , بهانه کمبود بودجه و اعتبار برای بیمه عمومی و تکمیلی همکاران مسموع نیست زیرا  اولا حساب اصلی کانون نامش حساب ییمه است و درثانی ابتدائی ترین وظیفه و تکلیف کانون , اهتمام به یک بیمه فراگیر است و استانی شدن بیمه و درمان هم نمیتواند جوابگوی عزیزان باشد و خدمات باید در سطح کشور و نسبت به همه یکسان ارائه گردد

 

3-گرچه سازمان محترم ثبت اسناد و املاک و قوه قضائیه بر دفاتر نظارت عالیه دارند لکن هرکجا فراتر از قانون عمل گردد و تکالیف مالایطاق وضع گردد , کانون تهران و سایر کانونهای استانی نباید انفعالی عمل نموده و محافظه کارانه در قبال حقوق حقه جامعه دفاتر اسناد رسمی  بی تفاوت و بی توجهی نماید و بعنوان بک شخصیت حقوقی مستقل و صنفی وظیفه دارد با اقتدار تمام در قبال هر عمل و اقدام فراقانونی بایستد و به اتکاء قدرت ماخوده از همکاران سراسر کشور  از حقوق و مطالبات حقه منصب کتابت اعم از مادی و معنوی دفاع نماید

 

4-کانون سردفتران تهران با همراهی کانونها و جوامع استانها میبایست تعدادی از همکاران ریز بین نکته سنج را مامور نماید تا با رصد کردن کلیه لوایح و طرحهای مجلس شورای اسلامی از مراجع تصمیم گیرنده تا تصویب کننده ,  از هرگونه تکلیف و وظایف مازاد و خارج از حقوق شهروندی و قانون اساسی و شرع مقدس اسلام جلوگیری نماید و کمیته های پارلمانی و ارتباطات با مجلس و دولت میتوانند با حمایت و تقویت مالی و معنوی کانون بر این وظیفه و هدف مهم فائق آیند

 

5-تاسیس و ایجاد شورایعالی سردفتران ویا شورایعالی دفاتر اسناد رسمی  بعنوان مهمترین رکن اجرائی و اتاق فکر  باید با تمام قوا پیگیری گردد و دلسوزانی که میتوانند در  تصمیمات کلان در کنار کانونها باشند در این شورا عضو گردند

تشکیل اولین جلسه این شورا با همت هیات مدیره جدید و استانهای مامور تشکیل آن نویدی است که  دلهای عزیزان را روشن و امیدوار میکند

 

ادامه دارد.......


 
همایش دهم جامعه مجازی دفاتر اسناد رسمی هم برگزار شد
ساعت ٩:۱٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۳/٢٢ 

شهر تبریز شهر اولین ها , شهر حماسه ها و تاریخ زرین کشورمان , شهر ستارخان و باقرخان , از سیزدهم تا پانزدهم خردادماه 95 میزبان همایش دهم جامعه مجازی دفاتر اسناد رسمی کشور بود

میزبانانی مهربان و صبور و خدوم با سعه صدری غیرقابل توصیف که از لحظات ورود اولین میمانها تا خروج اخرین نفر , خستگی ناپذیر و با تمام قوا میهمان نوازی را برما تمام کردند و خاطره نشست تبریز را شیرین تر از هر گردهمایی دیگر در ذهن و قلبمان جای دادند

میتوانم به جرئت بگویم لطف و میهمان نوازی تبریزیان همایش دهم را تحت تاثبر قرارداد و حقیر شرمنده الطاف بیکرانشان هستم

جای دارد با همین زبان الکن و قلم قاصر از مجموعه کانون سردفتران و دفتریاران استان آذربایجان به ویژه جنابان ادیب و سلطانقیس و جبار زاده و عربی و جباری که خواب و خوراک خویش را در این مدت برای برگزاری هرچه باشکوه تر این همایش نهادند و جامعه مجازی را یاری دادند تا با شکوه و صلابت بیش از پیش دهمین همایش خودرا در فضایی صمیمی و در مکانی مصفا و آرام برگزار نماید , تشکر و سپاسگزاری  و توفیق روز افزونشان را از خدای منان مسئلت نمایم و به همه آن بزرگواران خسته نباشید بگویم

تبریز حقیقتا" شهر اولین ها بود زیرا ما به چشم خود دیدیم که تیم میزبان به حق اولین بودند در مهرورزی و صفاو صمیمیت , اولین ها بودند در ایثار و فداکاری و خدمت , اولین ها بودند در میزبانی و عشق ورزی و صدها اولین دیگر که تا در تبریز نباشید مصداقش را نخواهید یافت

از احمدلوی عزیز عضو شورایعالی جامعه مجازی و  دبیر همایش دهم که با تحمل زحمات چندماهه توانست شورایعالی جامعه مجازی را در برگزاری این همایش و دو رقمی کردن آن روسفید نماید سپاسگزاری میکنم و خدا قوت میگویم

 

اما گزارشی کوتاه از همایش دهم

همکاران سردفتر و دفتریار ما اغلب میدانند و نیاز به توضیح ندارند ولی چون رهگذران از این حقیرانه وبلاگ شاید ندانند ناگزیر مختصر تاریخچه ای از پیدایش جامعه مجازی دفاتر اسناد رسمی باستحضار میرسد

دفاتر اسناد رسمی نهادی حاکمیتی است و سردفتران و دفتریاران بعنوان صاحب منصبان آن نزدیک به یک قرن است که  آرام و بدون هرگونه حاشیه و خود نمایی خودرا وقف بر خدمت صادقانه به جامعه  و تنظیم و تنسیق اسناد و معاملات  و اعتلای سند رسمی  نموده اند لکن بعلت عدم فرهنگ سازی و اطلاع رسانی لازم پس از قرنی تلاش همچنان ناشناخته مانده اند

اگرچه هر یک از آحاد مردم روزانه و هفتگی یا ماهانه به دفاتر اسناد رسمی مراجعه مینمایند ولی هنوز شناختی از جایگاه انان ندارند , نه تنها عامه مردم که متولیان امر و مسئولان و رسانه ها ما را گاهی محضر دار و گاهی سردفتردار  و گاهی دفترداران مینامند , هنوز برخلاف آنچه در رسانه ها و افکار عمومی سردفتری را مرفه و بی نیاز  میپندارند , این قشر مظلوم فرهیخته از حداقل امکانات رفاهی و حتی بیمه درمانی فراگیر که تمامی خانواده بزرگ دفاتر بتوانند به آن دلخوش باشند محرومند و آنچه از تصمیمات کلان و امور تقنینی نصیبشان میشود , انبوه تکالیف مالایطاق است و جامعه دفاتر اسناد رسمی از منظر متصدیان گلوگاهی برای وصول مطالبات ادارات و ارگانهایی است که خود ابزار لازم برای وصول دارند لکن ترجیخ میدهند افکار عمومی را در سخت گیری و دریافت حقوق دولتی متوجه دفاتر نموده و خود از  زیر بار پاسخگویی برهانند درد زیاد است و درمان نایاب .....

فشار کاری و بی توجهی و بی مهری آنچنان عرصه را بر کاتب بالعدل تنگ نمود که ناگزیر تعدادی از  عزیزان ما در این خوزه تصمیم گرفتن با ورود به فضای مجازی بجای فرو بردن سر در چاه و فریاد نمودن ,  سر برآسمان بلند مجازی بلند نمایند و درد خویش  را در قالب دلنوشته ها منتشر نمایند

این حرکت بطور مشخص از سال 82 به بعد آغاز شد و در سالهای بعد شکل گرفت و از حالت مخفی و مستعار بصورت علنی و با  هدف اطلاع رسانی و شناساندن منصب کتابت  جایگاه خود را در فضای مجازی یافت

وبلاگها و سپس وب سایتها  به زبان گویای  جامعه دفاتر اسناد رسمی تبدیل شد تا هم فرهنگ سازی را که وظیقه رسانه ها بخصوص رسانه ملی کشور بود و بدست فراموشی سپرده شده بود بعهده بگیرد و مردم را با وظایف و خدمات دفاتر اسناد رسمی آشنا کند و هم جوابگوی سوالات و پرسشهای بی پاسخ مانده همکاران را جوابگو باشد و مهمتر اینکه اعضای این خانواده بزرگ بدانند دردها و دغدغه هایشان در سطح جهانی منتشر میشود و تبادل اطلاعات و تضارب افکار میتواند در کاهش آلام و استرس های روزمره کاری تاثیرگزار باشد

تماسهای مختلف و تلاش وبلاگ نویسان بعد از  چندسال به بار نشست و وبلاگ نویسان این حوزه که حدودا" 30 نفر علنی فعالیت میکردند توانستند اولین نشست و همایش خود را در آبانماه  1390 با عنوان همایش وبلاگ نویسان حوزه سردفتری در تهران برگزار نمایند و تصمیم بگیرند سالانه دو نشست در  اردیبهشت و ابان  داشته باشند , برهمین اساس دومین نشست در خردادماه 91 در ساری و سومی  در آبان 91 در یزد برگزار و با توجه به ضرورت , منشور اخلاقی بلاگران حوزه دفاتر به تصویب جمه رسید و در خرداد 92 چهارمین نشست در اصفهان  که پرچم و لوگوی جامعه مجازی تهیه و مورد تایید قرار گرفت

در آبان 92 شاهد برگزاری نشست و همایش پنجم و در اردیبهشت 93 ششمین ان در اراک و  در  ابان همان سال هفتمین همایش در قم با یاد و خاطره استاد کاتوزیان و سپس با شعار  حرم تا حرم همایش هشتم در اوایل خرداد 94 در جوار امام رئوف برگزار گردید

بعد از همایش ششم اراک با پیدایش گروههای اجتماعی تلفن همراه ورود سران دفاتر  و دفتریاران به  فضای مجازی از طریق گوشی , نشان داد فضای مجازی  میتواند فعالیت ما  در حوزه دفاتر سرعت بخشد  بهمین جهت در همایش هفتم بصورت محدود و در همایش هشتم با وسعت بیشتر  فعالان گروههای مجازی نیز به جمع وبلاگ نویسان پیوستند که لازم بود با ضابطه مند کردن گروههای مجازی و التزام به رعایت منشور اخلاقی جامعه مجازی بتوانیم فعالیت در این حوزه را انسجام و  جایگاه کتابت و منزلت خانواده بزرگ دفاتر اسناد رسمی کشور را به جامعه و حاکمیت یشناسانیم

ضرورت این انسجام , بنیانگذاران این حرکت را برآن داشت تا بعد از نشست مشهد  , شورایعالی جامعه مجازی  را رسما اعلام و شیوه نامه های لازم برای اداره جامعه مجازی و جذب همکاران فعال در سایر فضاهای مجازی منجمله  گروههای واتساپی و تلگرامی و  ارائه منشور اخلاقی , مصوب و دامنه  فعالیت را گسترش دهند

همایش نهم بصورت محدود متشکل از وبلاگ نویسان به هدف شناساندن جامعه مجازی و شورایعالی و دعوت از ریاست معزز سازمان و معاونین  در آبان ماه 94 یک روزه در تهران برگزار و با پیگیری شورایعالی جامعه مجازی و به فضل الهی همایش دهم در 13 تا 15 خرداد ماه 95 درتبریز  با حضور جمعی از وبلاگ نویسان و سایر فعالان مجازی در خوزه دفاتر اسناد رسمی برگزار گردید

 

در این همایش با توجه به استقبال سایر فعالان مجازی و عضویت آنها در جامعه مجازی  , لوگو و پرچم جامعه مجازی که تا کنون با عنوان جامعه مجازی وبلاگ نویسان دفاتر اسناد رسمی بود به " جامعه مجازی دفاتر اسناد رسمی"  تغییر و اصلاحیه شیوه نامه جامعه مجازی که بتصویب شورایعالی جامعه مجازی  رسیده بود مطرح و مورد تایید قرار گرفت

این اتحاد و همبستگی و انسجام فعالان مجازی در حوزه دفاتر را به خود و جمیع همکاران تبریک  و امیدواریم با همدلی و اتحاد و توجه به منافع جمعی بتوانیم جایگاه خود در فضای مجازی و حقیقی و حاکمیت تثبیت و مطالبات بحق خانواده بزرگ دفاتر اسناد رسمی را تثبیت نماییم

 

منشور اخلاقی مصوب نشست سوم در ادامه مطلب جهت استحضار ....

 

گزارش و انتشار بیانیه  ...... بزودی ....


 
دهمین همایش وبلاگ نویسان و فعالان فضای مجازی در تبریز منتظر دیدار یاران
ساعت ٩:۳۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٢/۳٠ 

اطلاعیه شماره 5  کمیته برگزاری همایش دهم

نظر به اینکه  تدارک مقدمات کار و هماهنگی های لازم همایش دهم مستلزم اطلاع دقیق از آمار شرکت کنندکان می باشد لذا بدین منظور کمیته برگزاری همایش تبریز آخرین مهلت ثبت نام در همایش دهم را مورخ 1395/03/07 اعلام نموده است لذا استدعا دارد عزیزانی که قصد شرکت در این همایش گرم و صمیمی را دارند هرچه سریعتر نسبت به ثبت نام خود اقدام فرمایند تا امکان میزبانی شایسته و در خور شان شرکت کنندگان عزیز فراهم باشد

 

همکاران معزز
دهمین همایش و نشست بلاگران و فعالان مجازی 13 تا 15 خرداد در شهر تبریز برگزار میشود برای غنای هرچه بیشتر از ان گرامی یاران همیشگی استدعا میشود جهت ثبت نام و حضور به لینک زیر مراجعه فرمایید لینک ثبت نام؛

http://hamayeshha.blogfa.com/page/1

لینک وبلاگ همایشها

www.hamayeshha.blogfa.com

حضورتان را چشم انتظارم ارادتمند- طباطبایی بافقی


کلمات کليدي: نشست وبلاگنویسان
 
شمارش معکوس دیدار یاران جان در نشست فارغ التخصیلان مدرسه عالی قم
ساعت ۸:۱۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٢/٢۸ 

اردیبهشت رسید و به آخر رسید و چه حسن ختامی است که روزهای پایانیش به دیدار یاران جان سپری میگردد

پنجسنبه 30 اردیبهشت تا اول خرداد نشست فارغ التحصیلان مدرسه عالی قم است که چون ادوار گذشته به موقع و با شور و هیجان برگزار میشود آنهم در مهد علم و ادب و شعر ئ در شهر گل و بلبل یعنی شیراز.....

یارانی که بیش از چهل سال است این رشته الفت و مودت و دوستی را حفظ و بهر طریق ممکن نگذاشتند دوری و غربت موجب فراق یاران گردد

عزیزانی که کمر همت بسته اند تا یاد و خاطرات جوانی و دانشجویی و کلاسها و همنشینیها و انعقاد رفاقتها و دوستیها را زنده نگهدارند

شاید از بین دانشگاههای کشور این مدرسه عالی در کنار کویر قم اولین مرکزی است که  فارغ التحصیلانش , گرچه از درس و دانشگاه فارغ التحصیل شده اند ولی از  ارتباط و دوستی و  پیوند معنوی خود را فارغ  ندانسته اند و انسجام و روابط ولو هرسال یک یا دوبار را حفظ کرده اند و اغلب در فضای مجازی جویای احوال یکدیگرند

بودند یارانی که سالهای گذشته یاریگر و همراه بودند و اینک در میان ما نیستند و جا دارد یاد و نام و راه آن معززین اعم از استاد و دانشجو را  گرامی بداریم

گرد پیری بر چهره اغلب ما نشسته است لکن در این نشستها یادمان میرود و چهره ها را با آن عینک چهل سال قبل میبینیم و چه زیبا و دل انگیز است مرور خاطرات دانشجویی و از یاد بردن این زمانمان ولو در این سه روزه نشست......

 

در اینجا وظیفه دارم از تک عزیزان و گرامیان که خطر سفر را بجان میخرند و هزینه میکنند تا رونق جمع را حفظ و این سنت زیبا را تداوم بخشنه سپاسگزاری کنم

و از عزیزانم جنابان سعیدی و آگهی و جوادجان بروجردی و مزیدی و نعمت اللهی صاحب جان طهماسبی و سایر بزرگواران که در تدارک و برگزاری عزمی جزم دارند تشکر و بر دستانشان بوسه زنم .... و به خانم آرام این مدیر ارام و متین و صبور که مدیریت گروه در فضای مجازی را عهده دارند افرین بگویم

یاران جان تا دیدار شیراز


 
همایش دهم وبلاگنویسان و فعالان فضای مجازی در خوزه دفاتر در راه است
ساعت ٩:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٢/۱۳ 

 

                                           اطلاعیه شماره 2

به اطلاع کلیه عزیزان وبلاگ نویس و سایر فعالان فضای مجازی در حوزه دفاتر اسناد رسمی میرساند:
دهمین همایش جامعه مجازی دفاتر اسناد رسمی کشور با عنوان “ یادواره شهید خادمی “ از تاریخ 13 لغایت 15 خرداد ماه ۹۵ در شهر تبریز  (مجتمع شهید کسایی) برگزار میگردد.
جهت کاهش هزینه عزیزان با تلاش میزبانان و مساعدت بزرگواران در کانون سردفتران و دفتریاران استان اذربایجان شرقی و شورایعالی جامعه مجازی قرارداد استفاده از مجتمع شامل اسکان و سالن کنفرانس و عذاخوری منعقد گردیده که با توجه به محدویت 50 نفره محل اسکان ، هتل دریا نیز رزرو  و آماده پذیرایی از همکاران میباشد.
با توجه به تفاوت نرخ محلهای اسکان استدعا دارد ؛
1- عزیزانی که تمایل به استقرار در مجتمع رفاهی شهید کسایی را دارند هرچه سریعتر نسبت به ثبت نام و واریز وجه اقدام نمایند.
2- همکارانی که همراه با خانواده حضور پیدا مینمایند  و یا تمایل به اقامت در هتل دارند در فرم ثبت نام ، مشخص و هزینه مربوطه را واریز فرمایند.
3- عزیزانی که بعد از تکمیل ظرفیت مجتمع ثبت نام فرمایند ناگزیر به اقامت در هتل و پرداخت هزینه مربوطه با اعلام میزبان خواهند بود.
4- از انجا که مقرر است با توجه به اولویتهای موجود قبل از برگزاری همایش دهم ، کارگروهای مربوطه تشکیل گردد لذا از عزیزان داوطلب فعالیت درخواست میگردد در صورت تمایل با مراجعه به وبلاگ همایشها نسبت به ثبت نام در کارگروهها حسب علایق اقدام فرمایند.
5-هزینه برای اشخاصی که در مجتمع اقامت مینمایند برای هرنفر مبلع 320 هزار تومان و برای هتل دریا هرنفر 460 هزار تومان
مدت اقامت 2 شب و 3 روز از صبح پنج شنبه 13 تا عصر شنبه 15 خرداد95
هزینه برای شرکت کنندگان مقیم در تبریز یا اسکان شخصی هرنفر 250 هزار تومان
ضمنا عزیزانی که چهارشنبه شب به تبریز وارد میشوند در صورت نیاز به تهیه هتل برای ان شب با کمیته برگزاری از طریق تلفن هماهنگ و هزینه ان را جداگانه واریز فرمایند
۶ _ متقاضی اصلی شرکت در همایش فقط میتواند هزینه خود و همراهانش را طی یک فیش به حساب شماره :
411300330001
یا شماره کارت :
5892101039505926

نزد بانک سپه بنام صمد احمدلو واریز   و با ورود به پنجره ثبت‌نام نسبت به تکمیل فرم اقدام نمایند.
ادرس وبلاگ همایشهای جامعه مجازی جهت مراجعه و ثبت نام تقدیم میگردد ؛


http://www.hamayeshha.blogfa.com/

صمد احمدلو
عضو شورایعالی و کمیته برگزاری همایش دهم


 
عضویت سرکارخانم مولاوردی درشورای فرهنگ عمومی نویدی درتثبیت 6 دی بعنوان روزسردفتر
ساعت ٧:۳٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٢/۱٢ 

 

سرکار خانم مولاوردی بزرگوار
عضویت حضرتعالی را در شورای فرهنگ عمومی کشور تبریک و ان را افتخار بزرگ دیگری در کارنامه زرین شما میدانم
حضور فعال جنابعالی برای حقیر و جامعه دفاتر اسناد رسمی نیز افتخاری بزرگ و موجب مسرت است
امید واریم با همت آن بانوی بزرگوار و همکار گرانقدر , آرزوی دیرینه خانواده بزرگ دفاتر اسناد رسمی که اختصاص ششم دیماه بعنوان روز سردفتر و یکی ز روزهای ملی است به زودی تحقق یابد - ارادتمند سیدعلیرضا طباطبایی بافقی


 
همکار تهرانی من .....چشم امیدمان تهران است
ساعت ۱٢:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٢/۱٠ 

امروز سرنوشت منصب کتابت رقم میخورد

چشم امید خانواده بزرگ دفاتر اسناد رسمی به تهران است و همکاران تهرانی.....

همکار تهرانی من

گرچه عنوان کانون سردفتران و دفتریاران , تهران است ولی سرنوشت یک خانواده بزرگ در کشور در آنجا رقم میخورد .... و تمام امورمان از آنجا هدایت میشود و سالیانی است دلسرد و با دلهره و فاقد حداقلهای زندگی هستیم

بیمه و درمانمان موجب تمسخرمان و معیشت و رفاه و سفر و ..... ناگفتنش بهتر

 

با این وصف , همکار عزیزم با شرکت در انتخابات , رای تو فقط مربوط به خودت و استانت نیست , کشوری سرنوشتش در دستان تو و نوک قلم متعهد توست

حرمت قلم و منصب کتابت را حفظ کن و ورقه رای را مقدس بدان و تفکر و اندیشه در انتحاب را یک عبادت و خدمت به جمعی از یاران و همکارانت بدان ....

پس امروز در خانه منشین , به سفر و تفریح نرو , بپا خیز و پاشنه کفشت را بکش و به خدا توکل کن و مرا و سایرین را بیاد آور که هرگونه بی توجهی چه فاجعه ای منصب کتابت را تهدید خواهد کرد

دستان و قلمت را میبوسم ... ارادتمند طباطبائی بافقی


 
? صفحه بعد