سردفتری یا سرابی فریبنده

دیگران که باور نکردند تو هم باور نمیکنی پس ابلاغ بگیر و بیا

 

 

 

   زحمت جمع آوري وبلاگ دفتر 778 تهران

 1.دفتر اسناد رسمی 1 اردبیل - سردفتر یوسف اصغری نیاری

 2.دفتر اسناد رسمی 1 بناب - سردفتر محمد نیک خصال (کاتب بالعدل)

3.دفتر اسناد رسمی 1 ساوه - سردفتر مصطفی سرخیل

4-دفتر اسناد رسمی 1 سلماس - سردفتر بهزاد خویی قراحسنلو

5-دفتر اسناد رسمی 1 قائن - سردفتر سید رضا جوادپور

6-دفتر اسناد رسمی 1 مهاباد - سردفتر عبدالله خادمی

7.دفتر اسناد رسمی 2 بوکان - سردفتر جمال نجاتی

8.دفتر اسناد رسمی 2 بیرجند - سردفتر مهدی خراشادی زاده

9.دفتر اسناد رسمی 2 مراغه - سردفتر هادی عطاریفر (افق سردفتری)

10.دفتر اسناد رسمی 3 یزد - سردفتر سیدعلیرضا طباطبائی بافقی

11.دفتر اسناد رسمی 3 یزد - سردفتر سیدعلیرضا طباطبائی بافقی (ششم دی)

12.دفتر اسناد رسمی 3 یزد - طباطبائی بافقی (نشست وبلاگنویسان حوزه سردفتری)

13.دفتر اسناد رسمی 4 خمین - سردفتر روح اله قاسمی (صراط خمین)

14.دفتر اسناد رسمی 4 سبزوار - سردفتر غلامرضا لندرانی

15.دفتر اسناد رسمی 5 تهران - سردفتر امیرحسین وحیدی (کاتب بالعدل)

16.دفتر اسناد رسمی 8 دامغان - سردفتر مهدی عاقلی

17.دفتر اسناد رسمی 9 خوی - سردفتر اسماعیل شرفخانی / (لینک دیگر)

18.دفتر اسناد رسمی 9 زاهدان - رضا معروف

19.دفتر اسناد رسمی 10 پارس آباد - سردفتر لطیف عبادپور (حقوق فردا) / (حقوق امروز) / (لینک دیگر)

20.دفتر اسناد رسمی 10 نیشابور - سردفتر زرین یزدان مهر

21.دفتر اسناد رسمی 11 شهریار - سردفتر کریم دعاگویی هریس

22.دفتر اسناد رسمی 11 مرند - سردفتر صمد احمدلو

23.دفتر اسناد رسمی 11 نی ریز - سردفتر سید علیرضا جلالی (کلبه عمو)

24.دفتر اسناد رسمی 13 بروجرد - سردفتر مجتبی ولی الهی

25.دفتر اسناد رسمی 13 میناب - سردفتر حمزه رهگشای

26.دفتر اسناد رسمی 15 دیر - علی عباسی (یادداشت های یک سند نویس)

27.دفتر اسناد رسمی 15 قائنات - دفتریار

28.دفتر اسناد رسمی 17 بابل - سردفتر وحیدرضا مهدوی امیری

29.دفتر اسناد رسمی 18 بندرعباس - دفتریار مسعود داوری

30.دفتر اسناد رسمی 19 یاسوج - سرفتر الهام فرهادی

31.دفتر اسناد رسمی 20 بوشهر - سردفتر عبدالرضا لیراوی

32.دفتر اسناد رسمی 20 جوین - سردفتر علی اصغر محمدیان فر (اسناد)

33.دفتر اسناد رسمی 20 نهاوند - سردفتر وحید مالمیر

34.دفتر اسناد رسمی 20 یاسوج - سردفتر علی شیر جهان پناه (بنچاق)

35.دفتر اسناد رسمی 21 خوی - سردفتر منوچهر جعفرزاده (قلم داران)

36.دفتر اسناد رسمی 21 داراب - سردفتر علی اصغر حیدری

37.دفتر اسناد رسمی 21 سنندج - سردفتر فرهاد عزیز (جامعه سردفتران کردستان)

38.دفتر اسناد رسمی 23 خوی - سردفتر محمدرضا اسماعیل زاده

39.دفتر اسناد رسمی 23 قم - سردفتر محمد زارعی (حقوق از نگاه حقوقی)

40.دفتر اسناد رسمی 24 ورامین - سردفتر سیدمهدی مقدسی

41.دفتر اسناد رسمی 25 یزد - سردفتر سیدعلی اصغر میروکیلی

42.دفتر اسناد رسمی 27 قم - سردفتر علی امینی (دفترخانه)

43.دفتر اسناد رسمی 29 شهرری - سردفتر محمد مافی

44.دفتر اسناد رسمی 30 دماوند - سردفتر رضا حسینی جبلی

45.دفتر اسناد رسمی 30 شهرری - سردفتر علی واعظی فرد (

46.دفتر اسناد رسمی 31 بجنورد - سردفتر سید محمدرضا هاشمی (جامعه سردفتران و دفتریاران خراسان شمالی)

47.دفتر اسناد رسمی 31 زاهدان - دفتریار ابراهیم ریگی

48.دفتر اسناد رسمی 32 تربت حیدریه - سردفتر قربانعلی رحیمی (اهل سنت خراسان رضوی)

49.دفتر اسناد رسمی 34 اسلامشهر - سردفتر غلامرضا افضلی کرد محله / (لینک دیگر)

50.دفتر اسناد رسمی 35 خرم آباد - سردفتر محمد دارایی

51.دفتر اسناد رسمی 35 قم - سردفتر ناصر پیرمحمدی

52.دفتر اسناد رسمی 36 بندرعباس - سردفتر سیدمحمد کاظمی شهرویی

53.دفتر اسناد رسمی 36 شبستر - سردفتر بیژن عنبراء

54.دفتر اسناد رسمی 36 کرمانشاه - سردفتر سید ضیاءالدین خرم شاهی

55.دفتر اسناد رسمی 38 ارومیه - سردفتر نادر حاجی قلیزاده

56.دفتر اسناد رسمی 40 تهران - سردفتر کیوان گیتی نژاد / (لینک دیگر) / (لینک دیگر) / (لینک دیگر) / (لینک دیگر)

57.دفتر اسناد رسمی 40 چناران - سردفتر عباس خسروی منش

58.دفتر اسناد رسمی 41 اسلامشهر - سردفتر عماد محسنی زاده (خانه سردفتر)

59.دفتر اسناد رسمی 44 اسلامشهر - سردفتر اکبر علی نژاد

60.دفتر اسناد رسمی 46 فردوس - سردفتر مهدی عسکری

61.دفتر اسناد رسمی 47 ملایر - سردفتر حسن داودی (لینک دیگر)

62.دفتر اسناد رسمی 48 اردبیل - سردفتر اسلام ندایی (خط خطی های یک سردفتر)

63.دفتر اسناد رسمی 48 ایذه - سردفتر علی توسلی

64.دفتر اسناد رسمی 51 جیرفت - سردفتر فرود رفعتی (جامعه سردفتران و دفتریاران کرمان)

65.دفتر اسناد رسمی 51 شیراز - سردفتر علی رضا ناصری

66.دفتر اسناد رسمی 53 بانه - (رزگار رحیم پور)

67.دفتر اسناد رسمی 54 تویسرکان - سردفتر حمید بختیاری

68.دفتر اسناد رسمی 55 تهران - سردفتر ابوالقاسم الوندی (چکامه سردفتری)

69.دفتر اسناد رسمی 60 اسلامشهر - سردفتر محمود نوروزی

70.دفتر اسناد رسمی 62 بهاباد - سردفتر علی تیموری اسفیجی

71.دفتر اسناد رسمی 64 کبودرآهنگ - دفتریار شهرام جمشیدی

72.دفتر اسناد رسمی 68 مرند - سردفتر سیدحسن سیدباقری کوه کمر

73.دفتر اسناد رسمی 71 تبریز - دفتریار

74.دفتر اسناد رسمی 75 شوش - سردفتر مسعود حاذقی

75.دفتر اسناد رسمی 76 شوش - سردفتر نورالدین قلاوند

76.دفتر اسناد رسمی 76 شیراز - دفتریار

77.دفتر اسناد رسمی 81 شهرکرد - سردفتر سیدامان الله صولت هفشجانی

78.دفتر اسناد رسمی 84 اردبیل - سردفتر فرداد ظفرمحمدی

79.دفتر اسناد رسمی 84 چالوس - سردفتر مهدی عادلی (سردفتران و دفتریاران مازندران)

80.دفتر اسناد رسمی 84 چالوس - سردفتر مهدی عادلی (جامعه سردفتران و دفتریاران)

81.دفتر اسناد رسمی 90 آذرشهر - سردفتر محمد رضا نوجوان (حقوقی)

82.دفتر اسناد رسمی 92 همدان - سردفتر محمدکریم حجازی پور (کتیبه)

83.دفتر اسناد رسمی 99 بندرانزلی - سردفتر ابراهیم خدمتی

84.دفتر اسناد رسمی 111 تهران - سردفتر احمدعلی سیروس

85.دفتر اسناد رسمی 113 تهران - سردفتر عباس سعیدی (سردفتران پیشکسوت)

86.دفتر اسناد رسمی 115 اردبیل - دفتریار حبیب نعمت زاده کرکرق

87.دفتر اسناد رسمی 115 اردبیل - سردفتر منصور خاکپورجعفرقلی خانلو

88.دفتر اسناد رسمی 118 اردبیل - سردفتر مریم سیدحاتمی (قسطاس) / (لینک دیگر)

89.دفتر اسناد رسمی 118 ساری - سردفتر میر نجف موسوی گرمستانی (دانشنامه سردفتران)

90.دفتر اسناد رسمی 120 کرمانشاه - سردفتر محسن شاهمرادی ذوله

91.دفتر اسناد رسمی 127 گرگان - سردفتر عبدالله شاهینی (نگاه نو)

92.دفتر اسناد رسمی 128 اردبیل - سردفتر غفور تقی اوغلی (حقوق شهروندی) / (وبلاگ ادبی)

93.دفتر اسناد رسمی 159 جیرفت - سردفتر بهروز جان فزا (سران دفاتر اسناد رسمی)

94.دفتر اسناد رسمی 161 اهواز - سردفتر علیرضا شاکرمی

95.دفتر اسناد رسمی 162 تبریز - سردفتر حمداله حاتم زاده بخشایش

96.دفتر اسناد رسمی 168 ساری - سردفتر عادل روحی / (اصلاح نیوز)

97.دفتر اسناد رسمی 170 کاشان - سردفتر یحیی فخره

98.دفتر اسناد رسمی 182 تبریز - سردفتر مهدی ابوالقاسم زاده

99.دفتر اسناد رسمی 185 تبریز - سردفتر جواد علی پور

100.دفتر اسناد رسمی 194 کرج - سردفتر نسیم شیبانی هراتی

101.دفتر اسناد رسمی 204 تبریز - سردفتر اصغر نوری فر

102.دفتر اسناد رسمی 208 مشهد - سردفتر علی وکیلی

103.دفتر اسناد رسمی 213 باغ ملک - سردفتر علی حمیدی

104.دفتر اسناد رسمی 220 قائم شهر - سردفتر سیاوش چشم پیام (زلفشه)

105.دفتر اسناد رسمی 222 اهواز - سردفتر غلامرضا نجفی سولاری

106.دفتر اسناد رسمی 225 تهران - دفتریار شهاب جابری

107.دفتر اسناد رسمی 233 املش - سردفتر محمد مهرافروز (پایگاه فقه اسلامی و حقوق قضایی املش)

108.دفتر اسناد رسمی 244 اصفهان - دفتریار محسن فتحی جوزدانی (شبکه اجتماعی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی ایران)

109.دفتر اسناد رسمی 244 اصفهان - دفتریار محسن فتحی جوزدانی (طرح‏اصلاح‏قانون‏دفاتراسنادرسمی‏وکانون‏سردفتران‏ودفتریاران)

110.دفتر اسناد رسمی 252 شیراز - سردفتر سیدمحمود سوزنده پور

111.دفتر اسناد رسمی 253 نوشهر - سردفتر احمد عبداللهی بیاتی / (لینک دیگر) / (لینک دیگر) / (لینک دیگر)

112.دفتر اسناد رسمی 256 آمل - سردفتر حسن طوسی بخش

113.دفتر اسناد رسمی 259 شفت - سردفتر علی اکبر حیدری پاسکیابی

114.دفتر اسناد رسمی 259 لارستان - سردفتر علی عبدالهی (آیین سردفتری)

115.دفتر اسناد رسمی 260 اهواز - سردفتر بهنام ریخته گر

116.دفتر اسناد رسمی 260 تبریز - سردفتر جمشید فتوت زاده

117.دفتر اسناد رسمی 273 شیراز - سردفتر حسن قره چاهی

118.دفتر اسناد رسمی 287 تهران - سردفتر محمدرضا دشتی اردکانی (رییس هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران)

119.دفتر اسناد رسمی 291 تنکابن - سردفتر ابوالفضل یلی

120.دفتر اسناد رسمی 335 اصفهان - سردفتر حمیدرضا کلانتری (مجموعه های حقوقی ساده ساز)

121.دفتر اسناد رسمی 341 ساری - سردفتر سیدموسی ساداتی (ندای قلم)

122.دفتر اسناد رسمی 344 نکاء - سردفتر محمدباقر اکبری گرمستانی

123.دفتر اسناد رسمی 349 لارستان - احمد امیری (دل نوشته های سردفتر جوان)

124.دفتر اسناد رسمی 354 مشهد - سردفتر نرگس اسماعیلی (همراه با سردفتران)

125.دفتر اسناد رسمی 371 آمل - سردفتر جواد علی زاده گرنا

126.دفتر اسناد رسمی 377 سمیرم - سردفتر مهدی سلیمی / (لینک دیگر)

127.دفتر اسناد رسمی 378 اصفهان - دفتریار رسول حیدری (دفتر+خانه=محضر) / (لینک دیگر)

128.دفتر اسناد رسمی 452 تهران - سردفتر جلال مناجاتی

129.دفتر اسناد رسمی 495 تهران - سردفتر محمود محمدزاده

130.دفتر اسناد رسمی 496 تهران - سردفتر محمد علی نظری (Notary News)

131.دفتر اسناد رسمی 648 تهران - سردفتر محمد عظیمیان

132.دفتر اسناد رسمی 778 تهران - دفتریار احسان صادقیان

133.دفتر اسناد رسمی 811 تهران - دفتریار

134.دفتر اسناد رسمی 821 تهران - سردفتر حمید زیوری

135.دفتر اسناد رسمی 941 تهران - سردفتر علیرضا سلیمی نایینی (قلم سلیم)

136.دفتر اسناد رسمی 1012 تهران - سردفتر شهین دخت مولاوردی (دفتر)

137.دفتر اسناد رسمی 1019 تهران - دفتریار مرتضی کامیارفر (دفتریاران)

138.دفتر اسناد رسمی 1019 تهران - سردفتر محمد شیروی خوزانی

139.دفتر اسناد رسمی 1024 تهران - سردفتر محمدحسین درویشی

140.دفتر اسناد رسمی 1027 تهران - سردفتر کیوان عمادی

141.دفتر اسناد رسمی 1063 تهران - سردفتر امیرپویا فرزام فر

142.دفتر اسناد رسمی 1075 تهران - سردفتر قدرت اله داودابادی فراهانی

143.دفتر اسناد رسمی 1081 تهران - سردفتر عادل علیزاده

144.دفتر اسناد رسمی 1082 تهران - سردفتر محمدباقر بارعی

145.دفتر اسناد رسمی 1131 تهران - سردفتر سیدمحمدحسن موسوی

146.دفتر اسناد رسمی 1132 تهران - سردفتر مرجان سهرابی بجگردی (اوراق باطله ی یک دفتر اسناد رسمی)

147.دفتر اسناد رسمی 1147 تهران - سردفتر مهدی علی قارداشی / (لینک دیگر)

148.دفتر اسناد رسمی 1176 تهران - سردفتر علی محبوبی

149.دفتر اسناد رسمی 1229 تهران - سردفتر میثم افخمی (تارنمای شخصی)

150.دفتر اسناد رسمی 1229 تهران - سردفتر میثم افخمی (خبری-عمومی)(دفترخانه صفر تهران) (مجتهد)

151.دفتر اسناد رسمی 1229 تهران - سردفتر میثم افخمی (دفترخانه صفر تهران)(مجتهد)

152.دفتر اسناد رسمی 1247 تهران - سردفتر جهانگرد محبوب (اسناد رسمی)

153.دفتر اسناد رسمی 1247 تهران - دفتریار شیما گودرزی (من یک دفتریارم!)

154.دفتر اسناد رسمی 1260 تهران - سردفتر محمود دهقانی

155.دفتر اسناد رسمی 1369 تهران - دفتریار

156.دفتر اسناد رسمی 1471 تهران - سردفتر حسین قرانی نوشاد (دو کلمه حرف حساب)

157.دفتر اسناد رسمی 1502 تهران - سردفتر سیدمحسن میری (تسجیل)

158.دفتر اسناد رسمی 1623 تهران - سردفتر هوشنگ یعقوبی

159.کانون سردفتران و دفتریاران

160.کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان

161.کانون سردفتران و دفتریاران استان خراسان

162.کانون سردفتران و دفتریاران استان فارس

163.جامعه سردفتران و دفتریاران استان آذربایجان شرقی

164.جامعه سردفتران و دفتریاران استان اردبیل

165.جامعه سردفتران و دفتریاران استان البرز

166.جامعه سردفتران و دفتریاران استان بوشهر

167.جامعه سردفتران و دفتریاران استان چهارمحال و بختیاری

168.جامعه سردفتران و دفتریاران استان خراسان جنوبی

169.جامعه سردفتران و دفتریاران استان خراسان شمالی

170.جامعه سردفتران و دفتریاران استان خوزستان

171.جامعه سردفتران و دفتریاران استان سیستان و بلوچستان

172.جامعه سردفتران و دفتریاران استان قزوین

173.جامعه سردفتران و دفتریاران استان کردستان

174.جامعه سردفتران و دفتریاران استان کرمان

175.جامعه سردفتران و دفتریاران استان کرمانشاه

176.جامعه سردفتران و دفتریاران استان گیلان

177.جامعه سردفتران و دفتریاران استان لرستان

178.جامعه سردفتران و دفتریاران استان مازنداران

179.جامعه سردفتران و دفتریاران استان هرمزگان

180.جامعه سردفتران و دفتریاران استان همدان

181.جامعه سردفتران و دفتریاران استان یزد

182.جامعه مجازی سردفتران و دفتریاران (مازندران) (نام محفوظ)

183.اخلاق سردفتری (مازندارن) (نام محفوظ)

184.بازرس (ناشناس)

185.تعاونی مسکن سردفتران و دفتریاران تهران (حمزه عسگری رشتیانی)

186.دفترخانه اسناد رسمی (دفترخانه ها) (ناشناس)

187.حقوق مردم (نه به پوز بانک ملی متصل به سامانه ثبت در دفاتر اسناد رسمی) (تهران) (نام محفوظ)

188.سردفتر (پریسا حسنی) (ناشناس)

189.سردفتران نو اندیش استان قم (ناشناس)

190.محضردار (آمیرزا کاتب) (ناشناس)

191.نسیم صبح (رویا دلشاد) (تهران) (نام محفوظ)

192.یادداشتهای یک سردفتر اسناد رسمی (ناشناس)

193.دفتریار (با اجازه بعضی ها همون نماینده ثبت) (ناشناس)

به تفکیک استان ها: (برخی از وب سایت ها و وبلاگ ها به دلیل نامشخص بودن نویسنده ، شهر و استان آنها در فهرست زیر اعمال نشده اند)

 • آذربایجان شرقی
 1. 1.دفتر اسناد رسمی 1 بناب - سردفتر محمد نیک خصال (کاتب بالعدل)
 2. 2.دفتر اسناد رسمی 2 مراغه - سردفتر هادی عطاریفر (افق سردفتری)
 3. 3.دفتر اسناد رسمی 11 مرند - سردفتر صمد احمدلو
 4. 4.دفتر اسناد رسمی 36 شبستر - سردفتر بیژن عنبراء
 5. 5.دفتر اسناد رسمی 68 مرند - سردفتر سیدحسن سیدباقری کوه کمر
 6. 6.دفتر اسناد رسمی 71 تبریز - دفتریار مهرداد عزب دفتری
 7. 7.دفتر اسناد رسمی 90 آذرشهر - سردفتر محمد رضا نوجوان (حقوقی)
 8. 8.دفتر اسناد رسمی 162 تبریز - سردفتر حمداله حاتم زاده بخشایش
 9. 9.دفتر اسناد رسمی 182 تبریز - سردفتر مهدی ابوالقاسم زاده
 10. 10.دفتر اسناد رسمی 185 تبریز - سردفتر جواد علی پور
 11. 11.دفتر اسناد رسمی 204 تبریز - سردفتر اصغر نوری فر
 12. 12.دفتر اسناد رسمی 260 تبریز - سردفتر جمشید فتوت زاده
 13. 13.جامعه سردفتران و دفتریاران استان آذربایجان شرقی
 14. 1.دفتر اسناد رسمی 1 سلماس - سردفتر بهزاد خویی قراحسنلو
 15. 2.دفتر اسناد رسمی 1 مهاباد - سردفتر عبدالله خادمی
 16. 3.دفتر اسناد رسمی 2 بوکان - سردفتر جمال نجاتی
 17. 4.دفتر اسناد رسمی 9 خوی - سردفتر اسماعیل شرفخانی / (لینک دیگر)
 18. 5.دفتر اسناد رسمی 21 خوی - سردفتر منوچهر جعفرزاده (قلم داران)
 19. 6.دفتر اسناد رسمی 23 خوی - سردفتر محمدرضا اسماعیل زاده
 20. 7.دفتر اسناد رسمی 38 ارومیه - سردفتر نادر حاجی قلیزاده
 21. 1.دفتر اسناد رسمی 1 اردبیل - سردفتر یوسف اصغری نیاری (جامعه سردفتران و دفتریاران استان اردبیل)
 22. 2.دفتر اسناد رسمی 10 پارس آباد - سردفتر لطیف عبادپور (حقوق فردا) / (حقوق امروز) / (لینک دیگر)
 23. 3.دفتر اسناد رسمی 48 اردبیل - سردفتر اسلام ندایی (خط خطی های یک سردفتر)
 24. 4.دفتر اسناد رسمی 84 اردبیل - سردفتر فرداد ظفرمحمدی
 25. 5.دفتر اسناد رسمی 115 اردبیل - دفتریار حبیب نعمت زاده کرکرق
 26. 6.دفتر اسناد رسمی 115 اردبیل - سردفتر منصور خاکپورجعفرقلی خانلو
 27. 7.دفتر اسناد رسمی 118 اردبیل - سردفتر مریم سیدحاتمی (قسطاس) / (لینک دیگر)
 28. 8.دفتر اسناد رسمی 128 اردبیل - سردفتر غفور تقی اوغلی (حقوق شهروندی) /(وبلاگ ادبی)
 29. 9.جامعه سردفتران و دفتریاران استان اردبیل
 30. 1.دفتر اسناد رسمی 170 کاشان - سردفتر یحیی فخره
 31. 2.دفتر اسناد رسمی 244 اصفهان - دفتریار محسن فتحی جوزدانی (شبکه‏اجتماعی‏سردفتران‏ودفتریاران‏اسنادرسمی‏ایران)
 32. 3.دفتر اسناد رسمی 244 اصفهان - دفتریار محسن فتحی جوزدانی (طرح‏اصلاح‏قانون‏دفاتراسنادرسمی‏وکانون‏سردفتران‏ودفتریاران)
 33. 4.دفتر اسناد رسمی 335 اصفهان - سردفتر حمیدرضا کلانتری (مجموعه های حقوقی ساده ساز)
 34. 5.دفتر اسناد رسمی 377 سمیرم - سردفتر مهدی سلیمی / (لینک دیگر)
 35. 6.دفتر اسناد رسمی 378 اصفهان - دفتریار رسول حیدری (دفتر+خانه=محضر) /(لینک دیگر)
 36. 7.کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان
 37. 1.دفتر اسناد رسمی 194 کرج - سردفتر نسیم شیبانی هراتی
 38. 2.جامعه سردفتران و دفتریاران استان البرز
 39. 1.دفتر اسناد رسمی 15 دیر - علی عباسی (یادداشت های یک سند نویس)
 40. 2.جامعه سردفتران و دفتریاران استان بوشهر
 41. 1.دفتر اسناد رسمی 5 تهران - سردفتر امیرحسین وحیدی (کاتب بالعدل)
 42. 2.دفتر اسناد رسمی 11 شهریار - سردفتر کریم دعاگویی هریس
 43. 3.دفتر اسناد رسمی 24 ورامین - سردفتر سیدمهدی مقدسی
 44. 4.دفتر اسناد رسمی 29 شهرری - سردفتر محمد مافی
 45. 5.دفتر اسناد رسمی 30 دماوند - سردفتر رضا حسینی جبلی
 46. 6.دفتر اسناد رسمی 30 شهرری - سردفتر علی واعظی فرد (جامعه خبری سردفتران و دفتریاران)
 47. 7.دفتر اسناد رسمی 34 اسلامشهر - سردفتر غلامرضا افضلی کرد محله
 48. 8.دفتر اسناد رسمی 40 تهران - سردفتر کیوان گیتی نژاد / (لینک دیگر) / (لینک دیگر) / (لینک دیگر) / (لینک دیگر)
 49. 9.دفتر اسناد رسمی 41 اسلامشهر - سردفتر عماد محسنی زاده (خانه سردفتر)
 50. 10.دفتر اسناد رسمی 44 اسلامشهر - سردفتر اکبر علی نژاد
 51. 11.دفتر اسناد رسمی 55 تهران - سردفتر ابوالقاسم الوندی (چکامه سردفتری)
 52. 12.دفتر اسناد رسمی 60 اسلامشهر - سردفتر محمود نوروزی
 53. 13.دفتر اسناد رسمی 111 تهران - سردفتر احمدعلی سیروس
 54. 14.دفتر اسناد رسمی 113 تهران - سردفتر عباس سعیدی (سردفتران پیشکسوت)
 55. 15.دفتر اسناد رسمی 225 تهران - دفتریار شهاب جابری
 56. 16.دفتر اسناد رسمی 287 تهران - سردفتر محمدرضا دشتی اردکانی (رییس هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران)
 57. 17.دفتر اسناد رسمی 452 تهران - سردفتر جلال مناجاتی
 58. 18.دفتر اسناد رسمی 495 تهران - سردفتر محمود محمدزاده
 59. 19.دفتر اسناد رسمی 496 تهران - سردفتر محمد علی نظری (Notary News)
 60. 20.دفتر اسناد رسمی 648 تهران - سردفتر محمد عظیمیان
 61. 21.دفتر اسناد رسمی 778 تهران - دفتریار احسان صادقیان
 62. 22.دفتر اسناد رسمی 811 تهران - دفتریار سیده سمانه عدنانی (دست نوشته های یک دفتریار)
 63. 23.دفتر اسناد رسمی 821 تهران - سردفتر حمید زیوری
 64. 24.دفتر اسناد رسمی 941 تهران - سردفتر علیرضا سلیمی نایینی (قلم سلیم)
 65. 25.دفتر اسناد رسمی 1012 تهران - سردفتر شهین دخت مولاوردی (دفتر)
 66. 26.دفتر اسناد رسمی 1019 تهران - دفتریار مرتضی کامیارفر (دفتریاران)
 67. 27.دفتر اسناد رسمی 1019 تهران - سردفتر محمد شیروی خوزانی
 68. 28.دفتر اسناد رسمی 1024 تهران - سردفتر محمدحسین درویشی
 69. 29.دفتر اسناد رسمی 1027 تهران - سردفتر کیوان عمادی
 70. 30.دفتر اسناد رسمی 1063 تهران - سردفتر امیرپویا فرزام فر
 71. 31.دفتر اسناد رسمی 1075 تهران - سردفتر قدرت اله داودابادی فراهانی
 72. 32.دفتر اسناد رسمی 1081 تهران - سردفتر عادل علیزاده
 73. 33.دفتر اسناد رسمی 1082 تهران - سردفتر محمدباقر بارعی
 74. 34.دفتر اسناد رسمی 1131 تهران - سردفتر سیدمحمدحسن موسوی
 75. 35.دفتر اسناد رسمی 1132 تهران - سردفتر مرجان سهرابی بجگردی (اوراق باطله ی یک دفتر اسناد رسمی)
 76. 36.دفتر اسناد رسمی 1147 تهران - سردفتر مهدی علی قارداشی / (لینک دیگر)
 77. 37.دفتر اسناد رسمی 1176 تهران - سردفتر علی محبوبی
 78. 38.دفتر اسناد رسمی 1229 تهران - سردفتر میثم افخمی (تارنمای شخصی)
 79. 39.دفتر اسناد رسمی 1229 تهران - سردفتر میثم افخمی (خبری-عمومی)(دفترخانه صفر تهران) (مجتهد)
 80. 40.دفتر اسناد رسمی 1229 تهران - سردفتر میثم افخمی (دفترخانه صفر تهران)(مجتهد)
 81. 41.دفتر اسناد رسمی 1247 تهران - سردفتر جهانگرد محبوب (اسناد رسمی)
 82. 42.دفتر اسناد رسمی 1247 تهران - دفتریار شیما گودرزی (من یک دفتریارم!)
 83. 43.دفتر اسناد رسمی 1260 تهران - سردفتر محمود دهقانی
 84. 44.دفتر اسناد رسمی 1369 تهران - دفتریار سجاد لرستانی
 85. 45.دفتر اسناد رسمی 1471 تهران - سردفتر حسین قرانی نوشاد (دو کلمه حرف حساب)
 86. 46.دفتر اسناد رسمی 1502 تهران - سردفتر سیدمحسن میری (تسجیل)
 87. 47.دفتر اسناد رسمی 1623 تهران - سردفتر هوشنگ یعقوبی
 88. 48.کانون سردفتران و دفتریاران
 89. 49.تعاونی مسکن سردفتران و دفتریاران تهران (حمزه عسگری رشتیانی)
 90. 50.حقوق مردم (نه به پوز بانک ملی متصل به سامانه ثبت در دفاتر اسناد رسمی)
 91. 51.نسیم صبح (رویا دلشاد)
 92. 1.دفتر اسناد رسمی 81 شهرکرد - سردفتر سیدامان الله صولت هفشجانی
 93. 2.جامعه سردفتران و دفتریاران استان چهارمحال و بختیاری
 94. 1.دفتر اسناد رسمی 1 قائن - سردفتر سید رضا جوادپور
 95. 2.دفتر اسناد رسمی 2 بیرجند - سردفتر مهدی خراشادی زاده
 96. 3.دفتر اسناد رسمی 15 قائنات - دفتریار سيدمحمد شفيعی
 97. 4.دفتر اسناد رسمی 46 فردوس - سردفتر مهدی عسکری
 98. 5.جامعه سردفتران و دفتریاران استان خراسان جنوبی
 99. 1.دفتر اسناد رسمی 4 سبزوار - سردفتر غلامرضا لندرانی
 100. 2.دفتر اسناد رسمی 10 نیشابور - سردفتر زرین یزدان مهر
 101. 3.دفتر اسناد رسمی 20 جوین - سردفتر علی اصغر محمدیان فر (اسناد)
 102. 4.دفتر اسناد رسمی 32 تربت حیدریه - سردفتر قربانعلی رحیمی (اهل سنت خراسان رضوی)
 103. 5.دفتر اسناد رسمی 40 چناران - سردفتر عباس خسروی منش
 104. 6.دفتر اسناد رسمی 208 مشهد - سردفتر علی وکیلی
 105. 7.دفتر اسناد رسمی 354 مشهد - سردفتر نرگس اسماعیلی (همراه با سردفتران)
 106. 8.کانون سردفتران و دفتریاران استان خراسان
 107. 1.دفتر اسناد رسمی 31 بجنورد - سردفتر سید محمدرضا هاشمی (جامعه سردفتران و دفتریاران خراسان شمالی)
 108. 2.جامعه سردفتران و دفتریاران استان خراسان شمالی
 109. 1.دفتر اسناد رسمی 48 ایذه - سردفتر علی توسلی
 110. 2.دفتر اسناد رسمی 75 شوش - سردفتر مسعود حاذقی
 111. 3.دفتر اسناد رسمی 76 شوش - سردفتر نورالدین قلاوند
 112. 4.دفتر اسناد رسمی 161 اهواز - سردفتر علیرضا شاکرمی
 113. 5.دفتر اسناد رسمی 213 باغ ملک - سردفتر علی حمیدی
 114. 6.دفتر اسناد رسمی 222 اهواز - سردفتر غلامرضا نجفی سولاری
 115. 7.دفتر اسناد رسمی 260 اهواز - سردفتر بهنام ریخته گر
 116. 8.جامعه سردفتران و دفتریاران استان خوزستان
 117. 1.دفتر اسناد رسمی 8 دامغان - سردفتر مهدی عاقلی
 118. 1.دفتر اسناد رسمی 9 زاهدان - رضا معروف
 119. 2.دفتر اسناد رسمی 31 زاهدان - دفتریار ابراهیم ریگی
 120. 3.جامعه سردفتران و دفتریاران استان سیستان و بلوچستان
 121. 1.دفتر اسناد رسمی 11 نی ریز - سردفتر سید علیرضا جلالی (کلبه عمو)
 122. 2.دفتر اسناد رسمی 21 داراب - سردفتر علی اصغر حیدری
 123. 3.دفتر اسناد رسمی 51 شیراز - سردفتر علی رضا ناصری
 124. 4.دفتر اسناد رسمی 76 شیراز - دفتریار منصوره دستغیب (خاطرات دفتریار 76)
 125. 5.دفتر اسناد رسمی 252 شیراز - سردفتر سیدمحمود سوزنده پور
 126. 6.دفتر اسناد رسمی 259 لارستان - سردفتر علی عبدالهی (آیین سردفتری)
 127. 7.دفتر اسناد رسمی 273 شیراز - سردفتر حسن قره چاهی
 128. 8.دفتر اسناد رسمی 349 لارستان - احمد امیری (دل نوشته های سردفتر جوان)
 129. 9.کانون سردفتران و دفتریاران استان فارس
 130. 1.جامعه سردفتران و دفتریاران استان قزوین
 131. 1.دفتر اسناد رسمی 23 قم - سردفتر محمد زارعی (حقوق از نگاه حقوقی)
 132. 2.دفتر اسناد رسمی 27 قم - سردفتر علی امینی (دفترخانه)
 133. 3.دفتر اسناد رسمی 35 قم - سردفتر ناصر پیرمحمدی
 134. 4.سردفتران نو اندیش استان قم
 135. 1.دفتر اسناد رسمی 21 سنندج - سردفتر فرهاد عزیز (جامعه سردفتران و دفتریاران کردستان)
 136. 2.دفتر اسناد رسمی 53 بانه - (رزگار رحیم پور)
 137. 3.جامعه سردفتران و دفتریاران استان کردستان
 138. 1.دفتر اسناد رسمی 51 جیرفت - سردفتر فرود رفعتی (جامعه سردفتران و دفتریاران کرمان)
 139. 2.دفتر اسناد رسمی 159 جیرفت - سردفتر بهروز جان فزا (سران دفاتر اسناد رسمی)
 140. 3.جامعه سردفتران و دفتریاران استان کرمان
 141. 1.دفتر اسناد رسمی 36 کرمانشاه - سردفتر سید ضیاءالدین خرم شاهی
 142. 2.دفتر اسناد رسمی 120 کرمانشاه - سردفتر محسن شاهمرادی ذوله
 143. 3.جامعه سردفتران و دفتریاران استان کرمانشاه
 144. 1.دفتر اسناد رسمی 19 یاسوج - سرفتر الهام فرهادی
 145. 2.دفتر اسناد رسمی 20 یاسوج - سردفتر علی شیر جهان پناه (بنچاق)
 146. 1.دفتر اسناد رسمی 127 گرگان - سردفتر عبدالله شاهینی (نگاه نو)
 147. 1.دفتر اسناد رسمی 99 بندرانزلی - سردفتر ابراهیم خدمتی
 148. 2.دفتر اسناد رسمی 233 املش - سردفتر محمد مهرافروز (پایگاه فقه اسلامی و حقوق قضایی املش)
 149. 3.دفتر اسناد رسمی 259 شفت - سردفتر علی اکبر حیدری پاسکیابی
 150. 4.جامعه سردفتران و دفتریاران استان گیلان
 151. 1.دفتر اسناد رسمی 13 بروجرد - سردفتر مجتبی ولی الهی
 152. 2.دفتر اسناد رسمی 35 خرم آباد - سردفتر محمد دارایی
 153. 3.جامعه سردفتران و دفتریاران استان لرستان
 154. 1.دفتر اسناد رسمی 17 بابل - سردفتر وحیدرضا مهدوی امیری
 155. 2.دفتر اسناد رسمی 84 چالوس - سردفتر مهدی عادلی (سردفتران و دفتریاران مازندران)
 156. 3.دفتر اسناد رسمی 84 چالوس - سردفتر مهدی عادلی (جامعه سردفتران و دفتریاران)
 157. 4.دفتر اسناد رسمی 118 ساری - سردفتر میر نجف موسوی گرمستانی (دانشنامه سردفتران)
 158. 5.دفتر اسناد رسمی 168 ساری - سردفتر عادل روحی / (اصلاح نیوز)
 159. 6.دفتر اسناد رسمی 220 قائم شهر - سردفتر سیاوش چشم پیام (زلفشه)
 160. 7.دفتر اسناد رسمی 253 نوشهر - سردفتر احمد عبداللهی بیاتی / (لینک دیگر) /(لینک دیگر) / (لینک دیگر)
 161. 8.دفتر اسناد رسمی 256 آمل - سردفتر حسن طوسی بخش
 162. 9.دفتر اسناد رسمی 291 تنکابن - سردفتر ابوالفضل یلی
 163. 10.دفتر اسناد رسمی 341 ساری - سردفتر سیدموسی ساداتی (ندای قلم)
 164. 11.دفتر اسناد رسمی 344 نکاء - سردفتر محمدباقر اکبری گرمستانی
 165. 12.دفتر اسناد رسمی 371 آمل - سردفتر جواد علی زاده گرنا
 166. 13.جامعه سردفتران و دفتریاران استان مازنداران
 167. 14.جامعه مجازی سردفتران و دفتریاران
 168. 15.اخلاق سردفتری
 169. 1.دفتر اسناد رسمی 1 ساوه - سردفتر مصطفی سرخیل
 170. 2.دفتر اسناد رسمی 4 خمین - سردفتر روح اله قاسمی (صراط خمین)
 171. 1.دفتر اسناد رسمی 13 میناب - سردفتر حمزه رهگشای
 172. 2.دفتر اسناد رسمی 18 بندرعباس - دفتریار مسعود داوری
 173. 3.دفتر اسناد رسمی 36 بندرعباس - سردفتر سیدمحمد کاظمی شهرویی
 174. 4.جامعه سردفتران و دفتریاران استان هرمزگان
 175. 1.دفتر اسناد رسمی 20 نهاوند - سردفتر وحید مالمیر
 176. 2.دفتر اسناد رسمی 47 ملایر - سردفتر حسن داودی (لینک دیگر)
 177. 3.دفتر اسناد رسمی 54 تویسرکان - سردفتر حمید بختیاری
 178. 4.دفتر اسناد رسمی 64 کبودرآهنگ - دفتریار شهرام جمشیدی
 179. 5.دفتر اسناد رسمی 92 همدان - سردفتر محمدکریم حجازی پور (کتیبه)
 180. 6.جامعه سردفتران و دفتریاران استان همدان
 181. 1.دفتر اسناد رسمی 3 یزد - سردفتر سیدعلیرضا طباطبائی بافقی (سردفتری یا سرابی فریبنده) (میرزا بنویس)
 182. 2.دفتر اسناد رسمی 3 یزد - سردفتر سیدعلیرضا طباطبائی بافقی (ششم دی) (میرزا بنویس)
 183. 3.دفتر اسناد رسمی 3 یزد - سردفتر سیدعلیرضا طباطبائی بافقی (نشست وبلاگنویسان حوزه سردفتری)
 184. 4.دفتر اسناد رسمی 25 یزد - سردفتر سیدعلی اصغر میروکیلی
 185. 5.دفتر اسناد رسمی 62 بهاباد - سردفتر علی تیموری اسفیجی

 

جامعه سردفتران و دفتریاران استان یزد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آمار بازدیدکنندگان

تعداد بازدیدکنندگان : 46435

وضعیت آب و هوا

An error occured during parsing XML data. Please try again.

لیست

     

 

نوشته شده توسط مدیریت سایت   

دوشنبه, 15 آبان 1391 ساعت 08:01

 

 

 

 

زحمت جمع آوری وبلاگ دفتر 778 تهران

 

 1. 1.دفتر اسناد رسمی 1 اردبیل - سردفتر یوسف اصغری نیاری (جامعه سردفتران و دفتریاران استان اردبیل)
 2. 2.دفتر اسناد رسمی 1 بناب - سردفتر محمد نیک خصال (کاتب بالعدل)
 3. 3.دفتر اسناد رسمی 1 ساوه - سردفتر مصطفی سرخیل
 4. 4.دفتر اسناد رسمی 1 سلماس - سردفتر بهزاد خویی قراحسنلو
 5. 5.دفتر اسناد رسمی 1 قائن - سردفتر سید رضا جوادپور
 6. 6.دفتر اسناد رسمی 1 مهاباد - سردفتر عبدالله خادمی
 7. 7.دفتر اسناد رسمی 2 بوکان - سردفتر جمال نجاتی
 8. 8.دفتر اسناد رسمی 2 بیرجند - سردفتر مهدی خراشادی زاده
 9. 9.دفتر اسناد رسمی 2 مراغه - سردفتر هادی عطاریفر (افق سردفتری)
 10. 10.دفتر اسناد رسمی 3 یزد - سردفتر سیدعلیرضا طباطبائی بافقی (سردفتری یا سرابی فریبنده) (میرزا بنویس)
 11. 11.دفتر اسناد رسمی 3 یزد - سردفتر سیدعلیرضا طباطبائی بافقی (ششم دی) (میرزا بنویس)
 12. 12.دفتر اسناد رسمی 3 یزد - سردفتر سیدعلیرضا طباطبائی بافقی (نشست وبلاگنویسان حوزه سردفتری)
 13. 13.دفتر اسناد رسمی 4 خمین - سردفتر روح اله قاسمی (صراط خمین)
 14. 14.دفتر اسناد رسمی 4 سبزوار - سردفتر غلامرضا لندرانی
 15. 15.دفتر اسناد رسمی 5 تهران - سردفتر امیرحسین وحیدی (کاتب بالعدل)
 16. 16.دفتر اسناد رسمی 8 دامغان - سردفتر مهدی عاقلی
 17. 17.دفتر اسناد رسمی 9 خوی - سردفتر اسماعیل شرفخانی / (لینک دیگر)
 18. 18.دفتر اسناد رسمی 9 زاهدان - رضا معروف
 19. 19.دفتر اسناد رسمی 10 پارس آباد - سردفتر لطیف عبادپور (حقوق فردا) / (حقوق امروز) / (لینک دیگر)
 20. 20.دفتر اسناد رسمی 10 نیشابور - سردفتر زرین یزدان مهر
 21. 21.دفتر اسناد رسمی 11 شهریار - سردفتر کریم دعاگویی هریس
 22. 22.دفتر اسناد رسمی 11 مرند - سردفتر صمد احمدلو
 23. 23.دفتر اسناد رسمی 11 نی ریز - سردفتر سید علیرضا جلالی (کلبه عمو)
 24. 24.دفتر اسناد رسمی 13 بروجرد - سردفتر مجتبی ولی الهی
 25. 25.دفتر اسناد رسمی 13 میناب - سردفتر حمزه رهگشای
 26. 26.دفتر اسناد رسمی 15 دیر - علی عباسی (یادداشت های یک سند نویس)
 27. 27.دفتر اسناد رسمی 15 قائنات - دفتریار
 28. 28.دفتر اسناد رسمی 17 بابل - سردفتر وحیدرضا مهدوی امیری
 29. 29.دفتر اسناد رسمی 18 بندرعباس - دفتریار مسعود داوری
 30. 30.دفتر اسناد رسمی 19 یاسوج - سرفتر الهام فرهادی
 31. 31.دفتر اسناد رسمی 20 بوشهر - سردفتر عبدالرضا لیراوی
 32. 32.دفتر اسناد رسمی 20 جوین - سردفتر علی اصغر محمدیان فر (اسناد)
 33. 33.دفتر اسناد رسمی 20 نهاوند - سردفتر وحید مالمیر
 34. 34.دفتر اسناد رسمی 20 یاسوج - سردفتر علی شیر جهان پناه (بنچاق)
 35. 35.دفتر اسناد رسمی 21 خوی - سردفتر منوچهر جعفرزاده (قلم داران)
 36. 36.دفتر اسناد رسمی 21 داراب - سردفتر علی اصغر حیدری
 37. 37.دفتر اسناد رسمی 21 سنندج - سردفتر فرهاد عزیز (جامعه سردفتران و دفتریاران کردستان)
 38. 38.دفتر اسناد رسمی 23 خوی - سردفتر محمدرضا اسماعیل زاده
 39. 39.دفتر اسناد رسمی 23 قم - سردفتر محمد زارعی (حقوق از نگاه حقوقی)
 40. 40.دفتر اسناد رسمی 24 ورامین - سردفتر سیدمهدی مقدسی
 41. 41.دفتر اسناد رسمی 25 یزد - سردفتر سیدعلی اصغر میروکیلی
 42. 42.دفتر اسناد رسمی 27 قم - سردفتر علی امینی (دفترخانه)
 43. 43.دفتر اسناد رسمی 29 شهرری - سردفتر محمد مافی
 44. 44.دفتر اسناد رسمی 30 دماوند - سردفتر رضا حسینی جبلی
 45. 45.دفتر اسناد رسمی 30 شهرری - سردفتر علی واعظی فرد (جامعه خبری سردفتران و دفتریاران)
 46. 46.دفتر اسناد رسمی 31 بجنورد - سردفتر سید محمدرضا هاشمی (جامعه سردفتران و دفتریاران خراسان شمالی)
 47. 47.دفتر اسناد رسمی 31 زاهدان - دفتریار ابراهیم ریگی
 48. 48.دفتر اسناد رسمی 32 تربت حیدریه - سردفتر قربانعلی رحیمی (اهل سنت خراسان رضوی)
 49. 49.دفتر اسناد رسمی 34 اسلامشهر - سردفتر غلامرضا افضلی کرد محله / (لینک دیگر)
 50. 50.دفتر اسناد رسمی 35 خرم آباد - سردفتر محمد دارایی
 51. 51.دفتر اسناد رسمی 35 قم - سردفتر ناصر پیرمحمدی
 52. 52.دفتر اسناد رسمی 36 بندرعباس - سردفتر سیدمحمد کاظمی شهرویی
 53. 53.دفتر اسناد رسمی 36 شبستر - سردفتر بیژن عنبراء
 54. 54.دفتر اسناد رسمی 36 کرمانشاه - سردفتر سید ضیاءالدین خرم شاهی
 55. 55.دفتر اسناد رسمی 38 ارومیه - سردفتر نادر حاجی قلیزاده
 56. 56.دفتر اسناد رسمی 40 تهران - سردفتر کیوان گیتی نژاد / (لینک دیگر) / (لینک دیگر) / (لینک دیگر) / (لینک دیگر)
 57. 57.دفتر اسناد رسمی 40 چناران - سردفتر عباس خسروی منش
 58. 58.دفتر اسناد رسمی 41 اسلامشهر - سردفتر عماد محسنی زاده (خانه سردفتر)
 59. 59.دفتر اسناد رسمی 44 اسلامشهر - سردفتر اکبر علی نژاد
 60. 60.دفتر اسناد رسمی 46 فردوس - سردفتر مهدی عسکری
 61. 61.دفتر اسناد رسمی 47 ملایر - سردفتر حسن داودی (لینک دیگر)
 62. 62.دفتر اسناد رسمی 48 اردبیل - سردفتر اسلام ندایی (خط خطی های یک سردفتر)
 63. 63.دفتر اسناد رسمی 48 ایذه - سردفتر علی توسلی
 64. 64.دفتر اسناد رسمی 51 جیرفت - سردفتر فرود رفعتی (جامعه سردفتران و دفتریاران کرمان)
 65. 65.دفتر اسناد رسمی 51 شیراز - سردفتر علی رضا ناصری
 66. 66.دفتر اسناد رسمی 53 بانه - (رزگار رحیم پور)
 67. 67.دفتر اسناد رسمی 54 تویسرکان - سردفتر حمید بختیاری
 68. 68.دفتر اسناد رسمی 55 تهران - سردفتر ابوالقاسم الوندی (چکامه سردفتری)
 69. 69.دفتر اسناد رسمی 60 اسلامشهر - سردفتر محمود نوروزی
 70. 70.دفتر اسناد رسمی 62 بهاباد - سردفتر علی تیموری اسفیجی
 71. 71.دفتر اسناد رسمی 64 کبودرآهنگ - دفتریار شهرام جمشیدی
 72. 72.دفتر اسناد رسمی 68 مرند - سردفتر سیدحسن سیدباقری کوه کمر
 73. 73.دفتر اسناد رسمی 71 تبریز - دفتریار
 74. 74.دفتر اسناد رسمی 75 شوش - سردفتر مسعود حاذقی
 75. 75.دفتر اسناد رسمی 76 شوش - سردفتر نورالدین قلاوند
 76. 76.دفتر اسناد رسمی 76 شیراز - دفتریار
 77. 77.دفتر اسناد رسمی 81 شهرکرد - سردفتر سیدامان الله صولت هفشجانی
 78. 78.دفتر اسناد رسمی 84 اردبیل - سردفتر فرداد ظفرمحمدی
 79. 79.دفتر اسناد رسمی 84 چالوس - سردفتر مهدی عادلی (سردفتران و دفتریاران مازندران)
 80. 80.دفتر اسناد رسمی 84 چالوس - سردفتر مهدی عادلی (جامعه سردفتران و دفتریاران)
 81. 81.دفتر اسناد رسمی 90 آذرشهر - سردفتر محمد رضا نوجوان (حقوقی)
 82. 82.دفتر اسناد رسمی 92 همدان - سردفتر محمدکریم حجازی پور (کتیبه)
 83. 83.دفتر اسناد رسمی 99 بندرانزلی - سردفتر ابراهیم خدمتی
 84. 84.دفتر اسناد رسمی 111 تهران - سردفتر احمدعلی سیروس
 85. 85.دفتر اسناد رسمی 113 تهران - سردفتر عباس سعیدی (سردفتران پیشکسوت)
 86. 86.دفتر اسناد رسمی 115 اردبیل - دفتریار حبیب نعمت زاده کرکرق
 87. 87.دفتر اسناد رسمی 115 اردبیل - سردفتر منصور خاکپورجعفرقلی خانلو
 88. 88.دفتر اسناد رسمی 118 اردبیل - سردفتر مریم سیدحاتمی (قسطاس) / (لینک دیگر)
 89. 89.دفتر اسناد رسمی 118 ساری - سردفتر میر نجف موسوی گرمستانی (دانشنامه سردفتران)
 90. 90.دفتر اسناد رسمی 120 کرمانشاه - سردفتر محسن شاهمرادی ذوله
 91. 91.دفتر اسناد رسمی 127 گرگان - سردفتر عبدالله شاهینی (نگاه نو)
 92. 92.دفتر اسناد رسمی 128 اردبیل - سردفتر غفور تقی اوغلی (حقوق شهروندی) / (وبلاگ ادبی)
 93. 93.دفتر اسناد رسمی 159 جیرفت - سردفتر بهروز جان فزا (سران دفاتر اسناد رسمی)
 94. 94.دفتر اسناد رسمی 161 اهواز - سردفتر علیرضا شاکرمی
 95. 95.دفتر اسناد رسمی 162 تبریز - سردفتر حمداله حاتم زاده بخشایش
 96. 96.دفتر اسناد رسمی 168 ساری - سردفتر عادل روحی / (اصلاح نیوز)
 97. 97.دفتر اسناد رسمی 170 کاشان - سردفتر یحیی فخره
 98. 98.دفتر اسناد رسمی 182 تبریز - سردفتر مهدی ابوالقاسم زاده
 99. 99.دفتر اسناد رسمی 185 تبریز - سردفتر جواد علی پور
 100. 100.دفتر اسناد رسمی 194 کرج - سردفتر نسیم شیبانی هراتی
 101. 101.دفتر اسناد رسمی 204 تبریز - سردفتر اصغر نوری فر
 102. 102.دفتر اسناد رسمی 208 مشهد - سردفتر علی وکیلی
 103. 103.دفتر اسناد رسمی 213 باغ ملک - سردفتر علی حمیدی
 104. 104.دفتر اسناد رسمی 220 قائم شهر - سردفتر سیاوش چشم پیام (زلفشه)
 105. 105.دفتر اسناد رسمی 222 اهواز - سردفتر غلامرضا نجفی سولاری
 106. 106.دفتر اسناد رسمی 225 تهران - دفتریار شهاب جابری
 107. 107.دفتر اسناد رسمی 233 املش - سردفتر محمد مهرافروز (پایگاه فقه اسلامی و حقوق قضایی املش)
 108. 108.دفتر اسناد رسمی 244 اصفهان - دفتریار محسن فتحی جوزدانی (شبکه اجتماعی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی ایران)
 109. 109.دفتر اسناد رسمی 244 اصفهان - دفتریار محسن فتحی جوزدانی (طرح‏اصلاح‏قانون‏دفاتراسنادرسمی‏وکانون‏سردفتران‏ودفتریاران)
 110. 110.دفتر اسناد رسمی 252 شیراز - سردفتر سیدمحمود سوزنده پور
 111. 111.دفتر اسناد رسمی 253 نوشهر - سردفتر احمد عبداللهی بیاتی / (لینک دیگر) / (لینک دیگر) / (لینک دیگر)
 112. 112.دفتر اسناد رسمی 256 آمل - سردفتر حسن طوسی بخش
 113. 113.دفتر اسناد رسمی 259 شفت - سردفتر علی اکبر حیدری پاسکیابی
 114. 114.دفتر اسناد رسمی 259 لارستان - سردفتر علی عبدالهی (آیین سردفتری)
 115. 115.دفتر اسناد رسمی 260 اهواز - سردفتر بهنام ریخته گر
 116. 116.دفتر اسناد رسمی 260 تبریز - سردفتر جمشید فتوت زاده
 117. 117.دفتر اسناد رسمی 273 شیراز - سردفتر حسن قره چاهی
 118. 118.دفتر اسناد رسمی 287 تهران - سردفتر محمدرضا دشتی اردکانی (رییس هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران)
 119. 119.دفتر اسناد رسمی 291 تنکابن - سردفتر ابوالفضل یلی
 120. 120.دفتر اسناد رسمی 335 اصفهان - سردفتر حمیدرضا کلانتری (مجموعه های حقوقی ساده ساز)
 121. 121.دفتر اسناد رسمی 341 ساری - سردفتر سیدموسی ساداتی (ندای قلم)
 122. 122.دفتر اسناد رسمی 344 نکاء - سردفتر محمدباقر اکبری گرمستانی
 123. 123.دفتر اسناد رسمی 349 لارستان - احمد امیری (دل نوشته های سردفتر جوان)
 124. 124.دفتر اسناد رسمی 354 مشهد - سردفتر نرگس اسماعیلی (همراه با سردفتران)
 125. 125.دفتر اسناد رسمی 371 آمل - سردفتر جواد علی زاده گرنا
 126. 126.دفتر اسناد رسمی 377 سمیرم - سردفتر مهدی سلیمی / (لینک دیگر)
 127. 127.دفتر اسناد رسمی 378 اصفهان - دفتریار رسول حیدری (دفتر+خانه=محضر) / (لینک دیگر)
 128. 128.دفتر اسناد رسمی 452 تهران - سردفتر جلال مناجاتی
 129. 129.دفتر اسناد رسمی 495 تهران - سردفتر محمود محمدزاده
 130. 130.دفتر اسناد رسمی 496 تهران - سردفتر محمد علی نظری (Notary News)
 131. 131.دفتر اسناد رسمی 648 تهران - سردفتر محمد عظیمیان
 132. 132.دفتر اسناد رسمی 778 تهران - دفتریار احسان صادقیان
 133. 133.دفتر اسناد رسمی 811 تهران - دفتریار
 134. 134.دفتر اسناد رسمی 821 تهران - سردفتر حمید زیوری
 135. 135.دفتر اسناد رسمی 941 تهران - سردفتر علیرضا سلیمی نایینی (قلم سلیم)
 136. 136.دفتر اسناد رسمی 1012 تهران - سردفتر شهین دخت مولاوردی (دفتر)
 137. 137.دفتر اسناد رسمی 1019 تهران - دفتریار مرتضی کامیارفر (دفتریاران)
 138. 138.دفتر اسناد رسمی 1019 تهران - سردفتر محمد شیروی خوزانی
 139. 139.دفتر اسناد رسمی 1024 تهران - سردفتر محمدحسین درویشی
 140. 140.دفتر اسناد رسمی 1027 تهران - سردفتر کیوان عمادی
 141. 141.دفتر اسناد رسمی 1063 تهران - سردفتر امیرپویا فرزام فر
 142. 142.دفتر اسناد رسمی 1075 تهران - سردفتر قدرت اله داودابادی فراهانی
 143. 143.دفتر اسناد رسمی 1081 تهران - سردفتر عادل علیزاده
 144. 144.دفتر اسناد رسمی 1082 تهران - سردفتر محمدباقر بارعی
 145. 145.دفتر اسناد رسمی 1131 تهران - سردفتر سیدمحمدحسن موسوی
 146. 146.دفتر اسناد رسمی 1132 تهران - سردفتر مرجان سهرابی بجگردی (اوراق باطله ی یک دفتر اسناد رسمی)
 147. 147.دفتر اسناد رسمی 1147 تهران - سردفتر مهدی علی قارداشی / (لینک دیگر)
 148. 148.دفتر اسناد رسمی 1176 تهران - سردفتر علی محبوبی
 149. 149.دفتر اسناد رسمی 1229 تهران - سردفتر میثم افخمی (تارنمای شخصی)
 150. 150.دفتر اسناد رسمی 1229 تهران - سردفتر میثم افخمی (خبری-عمومی)(دفترخانه صفر تهران) (مجتهد)
 151. 151.دفتر اسناد رسمی 1229 تهران - سردفتر میثم افخمی (دفترخانه صفر تهران)(مجتهد)
 152. 152.دفتر اسناد رسمی 1247 تهران - سردفتر جهانگرد محبوب (اسناد رسمی)
 153. 153.دفتر اسناد رسمی 1247 تهران - دفتریار شیما گودرزی (من یک دفتریارم!)
 154. 154.دفتر اسناد رسمی 1260 تهران - سردفتر محمود دهقانی
 155. 155.دفتر اسناد رسمی 1369 تهران - دفتریار
 156. 156.دفتر اسناد رسمی 1471 تهران - سردفتر حسین قرانی نوشاد (دو کلمه حرف حساب)
 157. 157.دفتر اسناد رسمی 1502 تهران - سردفتر سیدمحسن میری (تسجیل)
 158. 158.دفتر اسناد رسمی 1623 تهران - سردفتر هوشنگ یعقوبی
 159. 159.کانون سردفتران و دفتریاران
 160. 160.کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان
 161. 161.کانون سردفتران و دفتریاران استان خراسان
 162. 162.کانون سردفتران و دفتریاران استان فارس
 163. 163.جامعه سردفتران و دفتریاران استان آذربایجان شرقی
 164. 164.جامعه سردفتران و دفتریاران استان اردبیل
 165. 165.جامعه سردفتران و دفتریاران استان البرز
 166. 166.جامعه سردفتران و دفتریاران استان بوشهر
 167. 167.جامعه سردفتران و دفتریاران استان چهارمحال و بختیاری
 168. 168.جامعه سردفتران و دفتریاران استان خراسان جنوبی
 169. 169.جامعه سردفتران و دفتریاران استان خراسان شمالی
 170. 170.جامعه سردفتران و دفتریاران استان خوزستان
 171. 171.جامعه سردفتران و دفتریاران استان سیستان و بلوچستان
 172. 172.جامعه سردفتران و دفتریاران استان قزوین
 173. 173.جامعه سردفتران و دفتریاران استان کردستان
 174. 174.جامعه سردفتران و دفتریاران استان کرمان
 175. 175.جامعه سردفتران و دفتریاران استان کرمانشاه
 176. 176.جامعه سردفتران و دفتریاران استان گیلان
 177. 177.جامعه سردفتران و دفتریاران استان لرستان
 178. 178.جامعه سردفتران و دفتریاران استان مازنداران
 179. 179.جامعه سردفتران و دفتریاران استان هرمزگان
 180. 180.جامعه سردفتران و دفتریاران استان همدان
 181. 181.جامعه سردفتران و دفتریاران استان یزد
 182. 182.جامعه مجازی سردفتران و دفتریاران (مازندران) (نام محفوظ)
 183. 183.اخلاق سردفتری (مازندارن) (نام محفوظ)
 184. 184.بازرس (ناشناس)
 185. 185.تعاونی مسکن سردفتران و دفتریاران تهران (حمزه عسگری رشتیانی)
 186. 186.دفترخانه اسناد رسمی (دفترخانه ها) (ناشناس)
 187. 187.حقوق مردم (نه به پوز بانک ملی متصل به سامانه ثبت در دفاتر اسناد رسمی) (تهران) (نام محفوظ)
 188. 188.سردفتر (پریسا حسنی) (ناشناس)
 189. 189.سردفتران نو اندیش استان قم (ناشناس)
 190. 190.محضردار (آمیرزا کاتب) (ناشناس)
 191. 191.نسیم صبح (رویا دلشاد) (تهران) (نام محفوظ)
 192. 192.یادداشتهای یک سردفتر اسناد رسمی (ناشناس)
 193. 193.دفتریار (با اجازه بعضی ها همون نماینده ثبت) (ناشناس)

به تفکیک استان ها: (برخی از وب سایت ها و وبلاگ ها به دلیل نامشخص بودن نویسنده ، شهر و استان آنها در فهرست زیر اعمال نشده اند)

 • آذربایجان شرقی
 1. 1.دفتر اسناد رسمی 1 بناب - سردفتر محمد نیک خصال (کاتب بالعدل)
 2. 2.دفتر اسناد رسمی 2 مراغه - سردفتر هادی عطاریفر (افق سردفتری)
 3. 3.دفتر اسناد رسمی 11 مرند - سردفتر صمد احمدلو
 4. 4.دفتر اسناد رسمی 36 شبستر - سردفتر بیژن عنبراء
 5. 5.دفتر اسناد رسمی 68 مرند - سردفتر سیدحسن سیدباقری کوه کمر
 6. 6.دفتر اسناد رسمی 71 تبریز - دفتریار مهرداد عزب دفتری
 7. 7.دفتر اسناد رسمی 90 آذرشهر - سردفتر محمد رضا نوجوان (حقوقی)
 8. 8.دفتر اسناد رسمی 162 تبریز - سردفتر حمداله حاتم زاده بخشایش
 9. 9.دفتر اسناد رسمی 182 تبریز - سردفتر مهدی ابوالقاسم زاده
 10. 10.دفتر اسناد رسمی 185 تبریز - سردفتر جواد علی پور
 11. 11.دفتر اسناد رسمی 204 تبریز - سردفتر اصغر نوری فر
 12. 12.دفتر اسناد رسمی 260 تبریز - سردفتر جمشید فتوت زاده
 13. 13.جامعه سردفتران و دفتریاران استان آذربایجان شرقی
 14. 1.دفتر اسناد رسمی 1 سلماس - سردفتر بهزاد خویی قراحسنلو
 15. 2.دفتر اسناد رسمی 1 مهاباد - سردفتر عبدالله خادمی
 16. 3.دفتر اسناد رسمی 2 بوکان - سردفتر جمال نجاتی
 17. 4.دفتر اسناد رسمی 9 خوی - سردفتر اسماعیل شرفخانی / (لینک دیگر)
 18. 5.دفتر اسناد رسمی 21 خوی - سردفتر منوچهر جعفرزاده (قلم داران)
 19. 6.دفتر اسناد رسمی 23 خوی - سردفتر محمدرضا اسماعیل زاده
 20. 7.دفتر اسناد رسمی 38 ارومیه - سردفتر نادر حاجی قلیزاده
 21. 1.دفتر اسناد رسمی 1 اردبیل - سردفتر یوسف اصغری نیاری (جامعه سردفتران و دفتریاران استان اردبیل)
 22. 2.دفتر اسناد رسمی 10 پارس آباد - سردفتر لطیف عبادپور (حقوق فردا) / (حقوق امروز) / (لینک دیگر)
 23. 3.دفتر اسناد رسمی 48 اردبیل - سردفتر اسلام ندایی (خط خطی های یک سردفتر)
 24. 4.دفتر اسناد رسمی 84 اردبیل - سردفتر فرداد ظفرمحمدی
 25. 5.دفتر اسناد رسمی 115 اردبیل - دفتریار حبیب نعمت زاده کرکرق
 26. 6.دفتر اسناد رسمی 115 اردبیل - سردفتر منصور خاکپورجعفرقلی خانلو
 27. 7.دفتر اسناد رسمی 118 اردبیل - سردفتر مریم سیدحاتمی (قسطاس) / (لینک دیگر)
 28. 8.دفتر اسناد رسمی 128 اردبیل - سردفتر غفور تقی اوغلی (حقوق شهروندی) /(وبلاگ ادبی)
 29. 9.جامعه سردفتران و دفتریاران استان اردبیل
 30. 1.دفتر اسناد رسمی 170 کاشان - سردفتر یحیی فخره
 31. 2.دفتر اسناد رسمی 244 اصفهان - دفتریار محسن فتحی جوزدانی (شبکه‏اجتماعی‏سردفتران‏ودفتریاران‏اسنادرسمی‏ایران)
 32. 3.دفتر اسناد رسمی 244 اصفهان - دفتریار محسن فتحی جوزدانی (طرح‏اصلاح‏قانون‏دفاتراسنادرسمی‏وکانون‏سردفتران‏ودفتریاران)
 33. 4.دفتر اسناد رسمی 335 اصفهان - سردفتر حمیدرضا کلانتری (مجموعه های حقوقی ساده ساز)
 34. 5.دفتر اسناد رسمی 377 سمیرم - سردفتر مهدی سلیمی / (لینک دیگر)
 35. 6.دفتر اسناد رسمی 378 اصفهان - دفتریار رسول حیدری (دفتر+خانه=محضر) /(لینک دیگر)
 36. 7.کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان
 37. 1.دفتر اسناد رسمی 194 کرج - سردفتر نسیم شیبانی هراتی
 38. 2.جامعه سردفتران و دفتریاران استان البرز
 39. 1.دفتر اسناد رسمی 15 دیر - علی عباسی (یادداشت های یک سند نویس)
 40. 2.جامعه سردفتران و دفتریاران استان بوشهر
 41. 1.دفتر اسناد رسمی 5 تهران - سردفتر امیرحسین وحیدی (کاتب بالعدل)
 42. 2.دفتر اسناد رسمی 11 شهریار - سردفتر کریم دعاگویی هریس
 43. 3.دفتر اسناد رسمی 24 ورامین - سردفتر سیدمهدی مقدسی
 44. 4.دفتر اسناد رسمی 29 شهرری - سردفتر محمد مافی
 45. 5.دفتر اسناد رسمی 30 دماوند - سردفتر رضا حسینی جبلی
 46. 6.دفتر اسناد رسمی 30 شهرری - سردفتر علی واعظی فرد (جامعه خبری سردفتران و دفتریاران)
 47. 7.دفتر اسناد رسمی 34 اسلامشهر - سردفتر غلامرضا افضلی کرد محله
 48. 8.دفتر اسناد رسمی 40 تهران - سردفتر کیوان گیتی نژاد / (لینک دیگر) / (لینک دیگر) / (لینک دیگر) / (لینک دیگر)
 49. 9.دفتر اسناد رسمی 41 اسلامشهر - سردفتر عماد محسنی زاده (خانه سردفتر)
 50. 10.دفتر اسناد رسمی 44 اسلامشهر - سردفتر اکبر علی نژاد
 51. 11.دفتر اسناد رسمی 55 تهران - سردفتر ابوالقاسم الوندی (چکامه سردفتری)
 52. 12.دفتر اسناد رسمی 60 اسلامشهر - سردفتر محمود نوروزی
 53. 13.دفتر اسناد رسمی 111 تهران - سردفتر احمدعلی سیروس
 54. 14.دفتر اسناد رسمی 113 تهران - سردفتر عباس سعیدی (سردفتران پیشکسوت)
 55. 15.دفتر اسناد رسمی 225 تهران - دفتریار شهاب جابری
 56. 16.دفتر اسناد رسمی 287 تهران - سردفتر محمدرضا دشتی اردکانی (رییس هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران)
 57. 17.دفتر اسناد رسمی 452 تهران - سردفتر جلال مناجاتی
 58. 18.دفتر اسناد رسمی 495 تهران - سردفتر محمود محمدزاده
 59. 19.دفتر اسناد رسمی 496 تهران - سردفتر محمد علی نظری (Notary News)
 60. 20.دفتر اسناد رسمی 648 تهران - سردفتر محمد عظیمیان
 61. 21.دفتر اسناد رسمی 778 تهران - دفتریار احسان صادقیان
 62. 22.دفتر اسناد رسمی 811 تهران - دفتریار سیده سمانه عدنانی (دست نوشته های یک دفتریار)
 63. 23.دفتر اسناد رسمی 821 تهران - سردفتر حمید زیوری
 64. 24.دفتر اسناد رسمی 941 تهران - سردفتر علیرضا سلیمی نایینی (قلم سلیم)
 65. 25.دفتر اسناد رسمی 1012 تهران - سردفتر شهین دخت مولاوردی (دفتر)
 66. 26.دفتر اسناد رسمی 1019 تهران - دفتریار مرتضی کامیارفر (دفتریاران)
 67. 27.دفتر اسناد رسمی 1019 تهران - سردفتر محمد شیروی خوزانی
 68. 28.دفتر اسناد رسمی 1024 تهران - سردفتر محمدحسین درویشی
 69. 29.دفتر اسناد رسمی 1027 تهران - سردفتر کیوان عمادی
 70. 30.دفتر اسناد رسمی 1063 تهران - سردفتر امیرپویا فرزام فر
 71. 31.دفتر اسناد رسمی 1075 تهران - سردفتر قدرت اله داودابادی فراهانی
 72. 32.دفتر اسناد رسمی 1081 تهران - سردفتر عادل علیزاده
 73. 33.دفتر اسناد رسمی 1082 تهران - سردفتر محمدباقر بارعی
 74. 34.دفتر اسناد رسمی 1131 تهران - سردفتر سیدمحمدحسن موسوی
 75. 35.دفتر اسناد رسمی 1132 تهران - سردفتر مرجان سهرابی بجگردی (اوراق باطله ی یک دفتر اسناد رسمی)
 76. 36.دفتر اسناد رسمی 1147 تهران - سردفتر مهدی علی قارداشی / (لینک دیگر)
 77. 37.دفتر اسناد رسمی 1176 تهران - سردفتر علی محبوبی
 78. 38.دفتر اسناد رسمی 1229 تهران - سردفتر میثم افخمی (تارنمای شخصی)
 79. 39.دفتر اسناد رسمی 1229 تهران - سردفتر میثم افخمی (خبری-عمومی)(دفترخانه صفر تهران) (مجتهد)
 80. 40.دفتر اسناد رسمی 1229 تهران - سردفتر میثم افخمی (دفترخانه صفر تهران)(مجتهد)
 81. 41.دفتر اسناد رسمی 1247 تهران - سردفتر جهانگرد محبوب (اسناد رسمی)
 82. 42.دفتر اسناد رسمی 1247 تهران - دفتریار شیما گودرزی (من یک دفتریارم!)
 83. 43.دفتر اسناد رسمی 1260 تهران - سردفتر محمود دهقانی
 84. 44.دفتر اسناد رسمی 1369 تهران - دفتریار سجاد لرستانی
 85. 45.دفتر اسناد رسمی 1471 تهران - سردفتر حسین قرانی نوشاد (دو کلمه حرف حساب)
 86. 46.دفتر اسناد رسمی 1502 تهران - سردفتر سیدمحسن میری (تسجیل)
 87. 47.دفتر اسناد رسمی 1623 تهران - سردفتر هوشنگ یعقوبی
 88. 48.کانون سردفتران و دفتریاران
 89. 49.تعاونی مسکن سردفتران و دفتریاران تهران (حمزه عسگری رشتیانی)
 90. 50.حقوق مردم (نه به پوز بانک ملی متصل به سامانه ثبت در دفاتر اسناد رسمی)
 91. 51.نسیم صبح (رویا دلشاد)
 92. 1.دفتر اسناد رسمی 81 شهرکرد - سردفتر سیدامان الله صولت هفشجانی
 93. 2.جامعه سردفتران و دفتریاران استان چهارمحال و بختیاری
 94. 1.دفتر اسناد رسمی 1 قائن - سردفتر سید رضا جوادپور
 95. 2.دفتر اسناد رسمی 2 بیرجند - سردفتر مهدی خراشادی زاده
 96. 3.دفتر اسناد رسمی 15 قائنات - دفتریار سیدمحمد شفیعی
 97. 4.دفتر اسناد رسمی 46 فردوس - سردفتر مهدی عسکری
 98. 5.جامعه سردفتران و دفتریاران استان خراسان جنوبی
 99. 1.دفتر اسناد رسمی 4 سبزوار - سردفتر غلامرضا لندرانی
 100. 2.دفتر اسناد رسمی 10 نیشابور - سردفتر زرین یزدان مهر
 101. 3.دفتر اسناد رسمی 20 جوین - سردفتر علی اصغر محمدیان فر (اسناد)
 102. 4.دفتر اسناد رسمی 32 تربت حیدریه - سردفتر قربانعلی رحیمی (اهل سنت خراسان رضوی)
 103. 5.دفتر اسناد رسمی 40 چناران - سردفتر عباس خسروی منش
 104. 6.دفتر اسناد رسمی 208 مشهد - سردفتر علی وکیلی
 105. 7.دفتر اسناد رسمی 354 مشهد - سردفتر نرگس اسماعیلی (همراه با سردفتران)
 106. 8.کانون سردفتران و دفتریاران استان خراسان
 107. 1.دفتر اسناد رسمی 31 بجنورد - سردفتر سید محمدرضا هاشمی (جامعه سردفتران و دفتریاران خراسان شمالی)
 108. 2.جامعه سردفتران و دفتریاران استان خراسان شمالی
 109. 1.دفتر اسناد رسمی 48 ایذه - سردفتر علی توسلی
 110. 2.دفتر اسناد رسمی 75 شوش - سردفتر مسعود حاذقی
 111. 3.دفتر اسناد رسمی 76 شوش - سردفتر نورالدین قلاوند
 112. 4.دفتر اسناد رسمی 161 اهواز - سردفتر علیرضا شاکرمی
 113. 5.دفتر اسناد رسمی 213 باغ ملک - سردفتر علی حمیدی
 114. 6.دفتر اسناد رسمی 222 اهواز - سردفتر غلامرضا نجفی سولاری
 115. 7.دفتر اسناد رسمی 260 اهواز - سردفتر بهنام ریخته گر
 116. 8.جامعه سردفتران و دفتریاران استان خوزستان
 117. 1.دفتر اسناد رسمی 8 دامغان - سردفتر مهدی عاقلی
 118. 1.دفتر اسناد رسمی 9 زاهدان - رضا معروف
 119. 2.دفتر اسناد رسمی 31 زاهدان - دفتریار ابراهیم ریگی
 120. 3.جامعه سردفتران و دفتریاران استان سیستان و بلوچستان
 121. 1.دفتر اسناد رسمی 11 نی ریز - سردفتر سید علیرضا جلالی (کلبه عمو)
 122. 2.دفتر اسناد رسمی 21 داراب - سردفتر علی اصغر حیدری
 123. 3.دفتر اسناد رسمی 51 شیراز - سردفتر علی رضا ناصری
 124. 4.دفتر اسناد رسمی 76 شیراز - دفتریار منصوره دستغیب (خاطرات دفتریار 76)
 125. 5.دفتر اسناد رسمی 252 شیراز - سردفتر سیدمحمود سوزنده پور
 126. 6.دفتر اسناد رسمی 259 لارستان - سردفتر علی عبدالهی (آیین سردفتری)
 127. 7.دفتر اسناد رسمی 273 شیراز - سردفتر حسن قره چاهی
 128. 8.دفتر اسناد رسمی 349 لارستان - احمد امیری (دل نوشته های سردفتر جوان)
 129. 9.کانون سردفتران و دفتریاران استان فارس
 130. 1.جامعه سردفتران و دفتریاران استان قزوین
 131. 1.دفتر اسناد رسمی 23 قم - سردفتر محمد زارعی (حقوق از نگاه حقوقی)
 132. 2.دفتر اسناد رسمی 27 قم - سردفتر علی امینی (دفترخانه)
 133. 3.دفتر اسناد رسمی 35 قم - سردفتر ناصر پیرمحمدی
 134. 4.سردفتران نو اندیش استان قم
 135. 1.دفتر اسناد رسمی 21 سنندج - سردفتر فرهاد عزیز (جامعه سردفتران و دفتریاران کردستان)
 136. 2.دفتر اسناد رسمی 53 بانه - (رزگار رحیم پور)
 137. 3.جامعه سردفتران و دفتریاران استان کردستان
 138. 1.دفتر اسناد رسمی 51 جیرفت - سردفتر فرود رفعتی (جامعه سردفتران و دفتریاران کرمان)
 139. 2.دفتر اسناد رسمی 159 جیرفت - سردفتر بهروز جان فزا (سران دفاتر اسناد رسمی)
 140. 3.جامعه سردفتران و دفتریاران استان کرمان
 141. 1.دفتر اسناد رسمی 36 کرمانشاه - سردفتر سید ضیاءالدین خرم شاهی
 142. 2.دفتر اسناد رسمی 120 کرمانشاه - سردفتر محسن شاهمرادی ذوله
 143. 3.جامعه سردفتران و دفتریاران استان کرمانشاه
 144. 1.دفتر اسناد رسمی 19 یاسوج - سرفتر الهام فرهادی
 145. 2.دفتر اسناد رسمی 20 یاسوج - سردفتر علی شیر جهان پناه (بنچاق)
 146. 1.دفتر اسناد رسمی 127 گرگان - سردفتر عبدالله شاهینی (نگاه نو)
 147. 1.دفتر اسناد رسمی 99 بندرانزلی - سردفتر ابراهیم خدمتی
 148. 2.دفتر اسناد رسمی 233 املش - سردفتر محمد مهرافروز (پایگاه فقه اسلامی و حقوق قضایی املش)
 149. 3.دفتر اسناد رسمی 259 شفت - سردفتر علی اکبر حیدری پاسکیابی
 150. 4.جامعه سردفتران و دفتریاران استان گیلان
 151. 1.دفتر اسناد رسمی 13 بروجرد - سردفتر مجتبی ولی الهی
 152. 2.دفتر اسناد رسمی 35 خرم آباد - سردفتر محمد دارایی
 153. 3.جامعه سردفتران و دفتریاران استان لرستان
 154. 1.دفتر اسناد رسمی 17 بابل - سردفتر وحیدرضا مهدوی امیری
 155. 2.دفتر اسناد رسمی 84 چالوس - سردفتر مهدی عادلی (سردفتران و دفتریاران مازندران)
 156. 3.دفتر اسناد رسمی 84 چالوس - سردفتر مهدی عادلی (جامعه سردفتران و دفتریاران)
 157. 4.دفتر اسناد رسمی 118 ساری - سردفتر میر نجف موسوی گرمستانی (دانشنامه سردفتران)
 158. 5.دفتر اسناد رسمی 168 ساری - سردفتر عادل روحی / (اصلاح نیوز)
 159. 6.دفتر اسناد رسمی 220 قائم شهر - سردفتر سیاوش چشم پیام (زلفشه)
 160. 7.دفتر اسناد رسمی 253 نوشهر - سردفتر احمد عبداللهی بیاتی / (لینک دیگر) /(لینک دیگر) / (لینک دیگر)
 161. 8.دفتر اسناد رسمی 256 آمل - سردفتر حسن طوسی بخش
 162. 9.دفتر اسناد رسمی 291 تنکابن - سردفتر ابوالفضل یلی
 163. 10.دفتر اسناد رسمی 341 ساری - سردفتر سیدموسی ساداتی (ندای قلم)
 164. 11.دفتر اسناد رسمی 344 نکاء - سردفتر محمدباقر اکبری گرمستانی
 165. 12.دفتر اسناد رسمی 371 آمل - سردفتر جواد علی زاده گرنا
 166. 13.جامعه سردفتران و دفتریاران استان مازنداران
 167. 14.جامعه مجازی سردفتران و دفتریاران
 168. 15.اخلاق سردفتری
 169. 1.دفتر اسناد رسمی 1 ساوه - سردفتر مصطفی سرخیل
 170. 2.دفتر اسناد رسمی 4 خمین - سردفتر روح اله قاسمی (صراط خمین)
 171. 1.دفتر اسناد رسمی 13 میناب - سردفتر حمزه رهگشای
 172. 2.دفتر اسناد رسمی 18 بندرعباس - دفتریار مسعود داوری
 173. 3.دفتر اسناد رسمی 36 بندرعباس - سردفتر سیدمحمد کاظمی شهرویی
 174. 4.جامعه سردفتران و دفتریاران استان هرمزگان
 175. 1.دفتر اسناد رسمی 20 نهاوند - سردفتر وحید مالمیر
 176. 2.دفتر اسناد رسمی 47 ملایر - سردفتر حسن داودی (لینک دیگر)
 177. 3.دفتر اسناد رسمی 54 تویسرکان - سردفتر حمید بختیاری
 178. 4.دفتر اسناد رسمی 64 کبودرآهنگ - دفتریار شهرام جمشیدی
 179. 5.دفتر اسناد رسمی 92 همدان - سردفتر محمدکریم حجازی پور (کتیبه)
 180. 6.جامعه سردفتران و دفتریاران استان همدان
 181. 1.دفتر اسناد رسمی 3 یزد - سردفتر سیدعلیرضا طباطبائی بافقی (سردفتری یا سرابی فریبنده) (میرزا بنویس)
 182. 2.دفتر اسناد رسمی 3 یزد - سردفتر سیدعلیرضا طباطبائی بافقی (ششم دی) (میرزا بنویس)
 183. 3.دفتر اسناد رسمی 3 یزد - سردفتر سیدعلیرضا طباطبائی بافقی (نشست وبلاگنویسان حوزه سردفتری)
 184. 4.دفتر اسناد رسمی 25 یزد - سردفتر سیدعلی اصغر میروکیلی
 185. 5.دفتر اسناد رسمی 62 بهاباد - سردفتر علی تیموری اسفیجی

 

جامعه سردفتران و دفتریاران استان یزد