سردفتری یا سرابی فریبنده

دیگران که باور نکردند میدانم تو هم باور نمیکنی , ابلاغ بگیری میفهمی!!!

تحليلی کوتاه بر قانون تسهيل تنظيم اسناد
ساعت ۱٠:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/٦/٢۱ 

آنچه قرار بود انجام شود حذف استعلامهای زايد بود و رفع تکاليف شاق از شانه های درهم شکسته سران دفاتر از فشار و جور قوانين مختلف ، وعده کرده بودند آنچه تکليف مالايطاق است از مجموعه مقررات ساقط و تنظيم اسناد را تسهيل کنند ، و از اين راه و تصدق سر مردم سران دفاتر نيز تا حدودی از استرس ها و دغدغه ها و اجير ارگانهای مختلف بودن رهائی يابند ، اما نتيجه ؟
اين شير پر ابهت زهر چشم گير قدرتمند، در هرگوشه ای از کميسونها و با همت هر گروه و دسته يال و کوپال و دم و ابهتش را از دست داد و آنچه از اوماند جسم مجروح وتن خسته و روح خمود ولاغير ....
اينک مانده ام که با اين قانون چه خواهند کرد ؟ متحیرم که مشکلات و تبعات بعدی آن را چگونه ميشود تحمل کرد ؟ همکاران از اين پس و در تاريخ اجرائی شدن آن چگونه برخورد خواهند کرد؟
تصور اين بود که بجز استعلام مالياتی و عوارض و مالکيت که اساس و رکن تنظيم سند است در ساير موارد و در جميع معاملات تکاليف و استعلامهای ديگر ساقط ميگردد و از اين پس دفاتر گلوگاه دريافت مطالبات ساير ارگانها نخواهند بود ولی مع الاسف و آنچه از ظاهر قانون برميايد فقط در خصوص { عين املاک واراضی } است که درصورت عدم پاسخ استعلام از ناحيه دارائی و تامين اجتماعی با کلی و اما ... واگر.... و صغری .....و کبری ..... ميتوان سند را تنظيم نمود و نسبت به اسناد بيخطر تر همانند اجاره .. رهن ... حق انتفاع تقسيم و غيره که بعضا مشمول ماليات هم نبوده و از همان اول هم نياز به استعلام نداشتند ، چون سابق نيازمند استعلام از ارگانها و ادارات خواهند بود که هيچ مشکلی از مردم و سران دفاتر حل نشد که هيچ ، پاسخگوئی به مردم و انتظارات ايجاد شده بر اثر تبليغ قانون در رسانه ها نير به آن اضافه شد...

قبلا نيز در صورت تمايل متعاملين ميشد که اسناد تلفن را در دفاتر تنظيم کرد و اعتبار گواهی های صادره نيز ۱۰ روز فرصت داشت لکن بعلت سرعت در کار و هزينه ناچيز مخابرات افراد به تنظيم سند تن درنميدادند حال ماده ۴ مصوبه با اختيار متعاملين تنظيم سند در دفاتر را امکان پذير ساخته و مدت اعتبار گواهی را نيز به يک روز تقليل داده که به فرض اينکه متعاملين بنا به دلايلی بخواهند با هزينه بيشتر سند خود را در دفاتر تنظيم کنند تا بخواهند با قرار قبلی به دفاتر مراجعه نمايند مهلت مجوز آنها منقضی و با ميبايد برای تمديد آن به مخابرات مراجعه کنند آيا واقعا هدف از تصويب قانون همين بود ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


کلمات کليدي: