سردفتری یا سرابی فریبنده

دیگران که باور نکردند میدانم تو هم باور نمیکنی , ابلاغ بگیری میفهمی!!!

چه بايد کرد ؟
ساعت ۱٢:٠۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٤/٤/٢٢ 
امروزه ديگر نه دفاتر و نه سردفتران اون جايگاه و منزلت قديم را ندارند چرا ؟ و چه بايد كرد تا حيثيت شغلي اعاده گردد؟ علت چيست و عوامل مخرب كدامند ، چه بايد كرد و راه حل چيست ؟ آنچه نوشتيم و گفتيم و منعكس شد افاقه نكرد ، از اين پس قراره براي دل خودم بنويسم ، لاقلش اينه منتظر جواب و عمل به آن نبايد بمونم ، در اپديت هاي بعدي براتون مينويسم كه بنظر من چرا اينجوريه و چه بايد كرد !!!
کلمات کليدي: