سردفتری یا سرابی فریبنده

دیگران که باور نکردند میدانم تو هم باور نمیکنی , ابلاغ بگیری میفهمی!!!

غلی از کعبه تا محراب
ساعت ۱۱:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/٧/٢۳ 
فرق مولا به شمشیر تفرقه و انشقاق شکافت.... تمامی الحاد در مقابل تمامی اسلام .... علی را زخم شمشیر ابن ملجم از پای در نیاورد .... علی به زخم تنهائی و درد مظلومیت به شهادت رسید ... علی کشته شد تا صدای فریاد مظلومیتش با خط سرخ خون و شهادت بر اوراق سیاه تاریخ نقش بندد و نقاب از چهره ناکثین و مارقین و قاسطین بر آیندگان برداشته شود ...... و فریاد شوق انگیز علی به فزت برب الکعبه نوا و زمزمه دل عاشقان گردد .... علی در کعبه بدنیا آمد و برای اثبات بهترین بودنش همین بس که در محراب به شهادت برسد .....
کلمات کليدي: