سردفتری یا سرابی فریبنده

دیگران که باور نکردند میدانم تو هم باور نمیکنی , ابلاغ بگیری میفهمی!!!

مالیات و دفاتر اسناد رسمی .......
ساعت ۱۱:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/٤/٢۳ 

امروزه همه جا صحبت از مالیات است رسانه ها محافل اقتصادی بین مردم و خلاصه اینکه نقل همه محافل شده موضوع مالیات و چگونگی فرار از آن ...........

انگار فقط ماه تیر آنهم آخرین روزها وقت بخود آمدن و مراجعه است حال آنکه از ابتدای سال که تکلیف دخل و خرج پایان اسفند مشخص شد میتوان به تدریج برای ساماندهی آن اقدام کرد

ناگفته نماند قسمت عمده ای از این نقص به متصدیان امور مالیاتی کشور برمیگردد که سالیان متمادی است با وجود اطلاع از اهمیت موضوع بازهم ضرائب مالیاتی مشاغل مختلف را نه تنها از ابتدای سال تصویب و به استانها ارسال نمیکنند بلکه حتی بعد از تیرماه ضریب تصویب و اجرائی میشود و تصدیق بفرمائید که تغییر ضریب به علت تغییر در میزان مالیات همه را وادار میسازد تا آخرین لحظات منتظر بمانند

واما ........

قبل از ورود به بحث مالیات و تکلیف دفاتر و ضرایب و قرائن مالیاتی ُ به همکاران عزیز توصیه موکد میشود حد اکثر تا پایان این ماه نسبت به تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی خود اقدام نمایند تا متحمل پرداخت جرائم سنگین مالیاتی نشوند

توصیه : ۱- همکارانیکه هزینه هایشان طبق مدارک مثبته بیش از درآمدشان است و انشاءالله دفتر مشاغل را تهیه و آن را منظم نوشته اند میتوانند به استناد همین دفتر اظهار نامه خود را تسلیم نمایند و در غیر اینصورت میزان تحریر اسناد و گواهی امضاء را استخراج و در اظهارنامه قید و با قرینه مالیاتی مخصوص دفاتر و اعمال ضریب آن مالیات را محاسبه نمایند

۲-جهت استحضار همکاران در خصوص تکالیف آنها در مقرات مالیاتی و نگاهی به جرائم  مربوطه جزوه امور مالی و حقوق ثبتی و مالیاتی در دفاتر اسناد رسمی در سمت راست همین وبلاگ موجود است که میتوانند دانلود نموده و مطالعه فرمایند مضافا اینکه قرینه مالیاتی در استانها و نزد ممیزین مختلف متفاوت است بعضا ۴۰ درصد از  هردو تحریر اسناد و گواهی را ملاک قرار میدهند و بعضا ۳۰ در آن را .. عده ای بین تحریر اسناد و گواهی امضاء  تفاوت قائلند عده ای خیر...   وضریب مالیاتی هم برای دفاتر فعلاد همان ۳۰ درصد است اگر بعد از تیرماه اضافه نکنند

۳-تفاهم نامه خود اظهاری بین کانون تهران و سازمان مالیاتی هم امضا شده که در استان نیز قرار است انجام گردد همکارانیکه مایلند از این فرمول استفده کنند نیز میتوانند با جامعه سردفتران هماهنگ نمایند  البته در خصوص خود اظهاری و ارتباط آن با دفاتر و عدم تناسب آن از نظر مقررات و واقعیت موجود ضمن اینکه قبلا در جزوه یاد شده آورده ام باز هم در ژست بعدی یعنی فردا شب باستحضار خواهم رساند

گلایه ای از مسئولین مالیاتی کشور و راهکارهای مناسب در ارتباط به دفاتر و موضوع مالیات مشاغل در آتیه نزدیک به نظر همکاران بزرگوار و مسئولین محترم مالیاتی به ویژه برادران ارجمندم در سازمان مالیاتی استان خواهد رسید ......

پس بشتابید به سوی تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی ........ به امید روزی که فرهنگ مالیات دادن و مالیات گرفتن بر اساس عدالت و تعامل و صداقت طرفینی در جای جای مملکت اسلامی جایگاه خود را بیابد


کلمات کليدي: مالیات ، اظهارنامه