سردفتری یا سرابی فریبنده

دیگران که باور نکردند میدانم تو هم باور نمیکنی , ابلاغ بگیری میفهمی!!!

جايگاه دفاتر اسناد رسمی و سردفتران
ساعت ۱٢:٥۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٤/٤/٢۳ 

دفاتر اسناد رسمي را بدين لحاظ محضر ناميدند كه از ساليان متمادي پيش مردم بنا به نگرش ها و اعتقادات ديني خود معاملات خود را نزد علما و فقها برده و در حضور آنها (محضرشان) مكتوب ميكردند و از آن پس آسوده خاطر بودند كه شاهدي عادل و فقيه بر اين امر نظارت و شاهد بر وقوع بوده است فلذا پس از تاسيس دفاتر اسناد رسمي در واقع به نوعي همان ترتيب را رعايت و ابتدا از علما و مجتهدين در اين سمت استفاده شد و اصلاحات بعدي در مقررات نيز شان ومنزلت سر دفتر را به عنوان كاتب باالعدل و امين مردم حفظ نمود.

و نيز دفتر اسناد رسمي را بدين لحاظ دفترخانه نام نهادند كه در آن زمان در خانه علما و مجتهدين اتاقي در مدخل ورودي براي آمد و شد مردم و كتابت در نظر گرفته ميشد و به عبارتي دفتر در خانه پذيراي عموم بود و منشاء اطلاق دفترخانه نيز بر اين امر استوار بود

آيا حال نيز ديدگاه عموم مردم به دفاتر و سران آن همان است كه بود ؟ آيا اعتماد عمومي همچنان پابرجاست ؟ ايا سران دفاتر ما در حفظ جايگاه خود اقدام كرده اند ؟

پس چه شد اينهمه اعتبار و آبرو و حيثيت ؟ كجاست شان و منزلت سر دفتري ؟ كجاست اخلاق و مردمداري و دينمداري ما به عنوان سر دفتر اسناد و كاتب باالعدل ؟ ما چه كرديم و چه ميكنيم ؟
سازمان حاكم بر ما چه كرده و چه ميكند ؟ به زير مجموعه خود چگونه نظر ميكند ؟
آيا در بهبود كار و ارتقاء سطح علمي و عملي و جايگاه اجتهاد گام موثري برداشته يا برداشته ايم ؟ ايا به سند از ديد اعتبار سند نگاه ميكنيم يا به ميزان تحرير آن ؟

بايد حركت كرد ، يك حركتي جدي و نهادي ، بايد اصلاح كرد ، يك اصلاح منطبق با شان سردفتري و مطابق با علم وفن آوري روز بايد گامها مصمم و رو به جلو باشد ، بايد از نوك بيني فراتر را ديد ، از كج سليقه گي ، بهانه جوئي و بهانه تراشي ، از تفوق طلبي و رئيس و مرئوسي دست كشيد و در راه توسعه و بهينه سازي و مكانيزه كردن حركتي نو كرد بايد طرحي نو در انداخت تا مايه ابرو و حيثيت شغلي و اعتبار نظام جمهوري اسلامي شد ، و اين همتي همه جانبه ميطلبد و سازمان ثبت وسران دفاتر دست در دست هم ، ضعف ها و كاستي ها را از جامه اين شغل شريف سترد و با قوتي هرچه بيشتر در راه خدمت به مردم گام برداشت ...
. ادامه دارد ......


کلمات کليدي: