سردفتری یا سرابی فریبنده

دیگران که باور نکردند میدانم تو هم باور نمیکنی , ابلاغ بگیری میفهمی!!!

صحنه ملال آور سريال ميوه ممنوعه موجب تاسف و تاثر شد
ساعت ۱٢:۱٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/٧/۱۸ 

همین مانده بود که سریال میوه ممنوعه هم شان سردفتری وحیثیت شغلی و قدر و منزلت این کاتبین باالعدل را خدشه دار سازد

متاسفانه سازندگان و تهیه کنندگان سریالهای تلویزیونی و حتی فیلمهای سینمائی و تلویزیونی بدون مطالعه حقوقی ویا جلب نظر کارشناسان حقوقی مسائل و مواردی را بتصویر میکشند که نظام حقوقی و ثبتی و شان سردفتری را زیر سئوال میبرند و آب هم از آب تکان نمیخورد

و تراژدی اخیر سیما در نمایش سریال ممنوعه سردفتری را با دفتری زیر بغل به منزل حاج یونس فتوحی برد تا چون پادوی حجره وی به دستور او یا فرزندانش بلند شو.د یا بنشیند یا سندی را ثبت کند یا  ...... و بقول آقا جلال هرررررررررررری ...

آیا وظیفه  سیمای جمهوری و مدیریت محترمش نیست موکدا به سازندگان سریالها دستور حفظ آبرو و حیثیت اقشار مختلف را بدهد ؟ آیا نباید مطالعه کرد که یک سردفتر کیست ؟ یک کاتب باالعدل بنا به تعریف قرآنی کدام است ؟ وظایف خطیرش چیست ؟ خدماتش در حفظ حقوق دولت و ملت تا چه اندازه است ؟ آیا شرایط خروج دفتر از محل دفتر و نحوه تنظیم سند در منزل ارباب رجوع با مجوز و در معیت نماینده مدعی العموم را نمیخوانند ؟

البته این اول بار نیست و آخرین بار هم نخواهد بود در همین سریالهای جدید یک وجب خاک و یا شکرانه و غیره موارد به تمسخر کشیدن دفترخانه و سردفتر به عینه دیده میشود ...

تصور ما بر این است که کانون محترم سردفتران نباید از همان اول در قبال این نابسامانی وبی محتوا بودن سریالها از نظر حقوقی و ثبتی کوتاه می آمد و هنوز هم دیر نشده که ماهی را هرموقع از آب بگیری تازه است .......


کلمات کليدي: