سردفتری یا سرابی فریبنده

دیگران که باور نکردند میدانم تو هم باور نمیکنی , ابلاغ بگیری میفهمی!!!

پاسخ به نطرات
ساعت ۱۱:۳٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٥/٦ 

باید به اطلاع دوست عزیز و شاید همکار برسانم که از اول هم سردفتری یک سراب بیش نبود و سیل مشتاقان برای ورود به این حرفه استرس زا و سراسر اضطراب و نگرانی و عدم وجود امنیت روحی و شغلی بیانگر  همان روی سکه است وتا غرق در کار نشوند آن روی سکه نمایان نخواهد شد واز آنجا که بعد از درک موضوع و عواقب و خطرات آن دیگر راه بازگشتی هم نیست ، همه ماندگار خواهند شد مگر افرادی که بقول امروزیها تیز باشند و بوی خطر را زود حس کنند و قبل از خسران عطای این شغل را به لقایش ببخشند

اگر این شغل نیز مانند سایر مشاغل بود و سوابقش برای شغل دیگر قابل قبول و اگر با استعفا حقوق و مزایای ایام کار قابل وصول و دریافت بود هرآینه هیچ سردفتر عاقلی در این شغل شریف مانذگار نمیشد

واما در خصوص اعتراض به الخاق یک تبصره به ماده ۵٨ آئین نامه دفاتر اسنادرسمی باید بگویم که دوست عزیز اعتراض به حد وفور صورت گرفته ، مطالب و تحلیلها و استدلالها از طرف بسیاری از همکاران به رشته تحریر درآمده و حداقل در این دنیای مجازی مباحث محتلف و در سایتهای مرتبط با حقوق و دفاتر اسناد رسمی مطرح گردیده ولی کو گوش شنوا و کجاست مرجعی که به این امور  رسیدگی نماید ؟ همیشه مسائل پس از تصویب به گوش همکاران میرسد و شکستن آن مشکل و عبور از تصمیمات مافوق صعب وناممکن .......

 


کلمات کليدي: