سردفتری یا سرابی فریبنده

دیگران که باور نکردند میدانم تو هم باور نمیکنی , ابلاغ بگیری میفهمی!!!

اصرار به توسعه محدوده قانون بدون رضایت خود قانون
ساعت ۱٢:٢٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٧/۸ 

سلام بر هرچه دوست است و دلسوز

در تعقیب جلسه مشترک کانون سردفتران و تنی چند از مسئولین مالیاتی کشور ، گرچه در خصوص عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر دفاتر به استثنای مواد ۴٢ و ۴٣ قانون مذکور در وبلاگ جامعه سردفتران یزد مستدلا" آمده است ولی تذکر مجدد آن در این وبلاگ هم خالی از لطف نیست شاید زیدی از  موثرین  در تصمیم گیریها از این بیراهه آمد و سر از وبلاگ حقیر در آورد و مطلب را خواند و دلش بحالمان سوخت و در راه رضای خدا این یکی تکلیف ناخواسته و تحمیلی را از دوش سران دفاتر برداشت و همه سبک شدند و از برکت  دعای خیرشان این سردفتر شرمنده زن و فرزند هم به نوائی رسید... گرچه هرروزه هنگام خروج از منزل و کلی دعا و ورد  به این شغل استرس زا میگویم که دیگر مرا به خیر تو امیدی نیست شر مرسان .... به کسی بر نخوردها درد دل خودم با شغلم هست نه با....

آنچه مسلم است مشمولین یا به عبارتی مودیان و مجریان قانون مالیات برارزش افزوده در خود قانون مشخص و معین است و معافین از آن نیز احصاء گردیده وتکلیف ما مجریان بی جیره ومواجب نیز در مواد ۴٢ و۴٣ معلوم و همچون گذشته مسئول وصول و ایصال مالیات نقل و انتقال و عوارض خودروها بدون هیچگونه حق الزحمه و دستمزد هستیم البته بی اجر بی اجر هم نه ... تبصره های مواد مذکور کلی برایمان جرائم و خط و نشان کشیده ولی جالب است که بودجه های تشویقی مقرر در قوانین مالیاتی برای وصول کنندگان مالیات هرگز نصیب هیچ سردفتری نشده است ....

همانگونه که میدانید و گفته اند و شنیده اید و باز حقیر تکرار میکنم در ماده  ٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده شیوا و صریح و بدون هیچ ابهامی مالیات از نطر این قانون را تعریف و بجز  استثنا مادتین ١۴٢ و١۴٣ وبطورکلی فصل ٨ و٩ در بقیه موارد منحصرا باید ارزش افزوده ای باشد تا مالیات به آن تعلق گیرد وبر کسی هم پوشیده نیست که از نظر این قانون ارزش افزوده چیست زیرا باالصراحه در ماده ٣ و بلافاصله قانونگذار به تعریف مشخص از آن پرداخته و  آن را تفاوت ارزش خرید یا تحصیل کالا یا خدمت با ارزش عرضه و واگذاری و انتقال آن شناخته است .. پس دیگر چه جای شک و شبهه ؟ چه نیازی به اجتهاد در مقابل نص ؟ با چه استدلال و منطقی و به جبر و زور و چه حکمتی است که ما را در تمام مواد قانون داخل و شریک نمایند؟ مواد قانون را خود بخوانید و خود قضاوت کنید

ماده2ـ منظور از مالیات در این قانون به استثناء موارد مندرج در فصول هشتم و نهم، مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.

ماده3ـ ارزش افزوده در این قانون، تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین می‌باشد


کلمات کليدي: