سردفتری یا سرابی فریبنده

دیگران که باور نکردند میدانم تو هم باور نمیکنی , ابلاغ بگیری میفهمی!!!

مراسم تحلیف یا تودیع
ساعت ۳:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٧/٢٢ 

همانگونه که اطلاع یافتید دیروز مراسم تحلیف۴۶ نفر همکاران جدید در استان یزد نیز همانند سایر استانها همانطور که پیش بینی میشد انجام شد و آب هم از اب تکان نخورد و دفاتر جدید آمدند تا با یک لقمه نان بریده شده و بیات شده سردفتری با سران دفاتر قبلی اناثا"و دکورا" شریک و در بدست آوردن آن دست و پنجه نرم کنند وزهی تاسف برای آنان که ندانسته به مخمصه افتادند و زهی تاثر برای قبلی ها (خودمان)  که ناچارند بخاطر محظورات قانونی تن به دلت و خواری داداه و در مقابل قانون گریزی بزرگان قوم گردن کج کنند و دم برنیاورند .... تازه بقول معروف هنوز از میوه ها فعلا" توتش رسیده و هردم از این باغ بری خواهد رسید حال باید ما با همکاران جدید بنشینیم و منتظر حضور نزدیک به ۵٠٠٠ نفر دیگر باشیم که مقدمات ورودشان در حال چیدن است .. خوشا بحال ما که کم کم در حال بزرگ شدنیم و خانواده ای بزرگ ولی تسلیم ... کاش تا این حد تسلیم خدا بودیم و رضای او.....

دیروز در مراسم تحلیف سوار بر اسب خیال به گذشته ای نه چندان دور که به ٢۴ سال پیش سفری داشتم و به یاد مراسم تحلیف خودم و تنی چند از همکارانم که مانده بودیم شرکت کنیم یا نکنیم ، سوگند بخوریم یا نخوریم ، آیا پس از ١۶ سال درس خواندن قادریم لقمه ای بخور و نمیر دست و پا کنیم یا خیر؟ در ان روز ۶ دفترخانه در شهرستانهاو ٨ دفتر در مرکز استان بود و ما مشکوک به موفقیت . متحیر ماندم  که همکاران جدید با این تعداد کثیر دفتر موجود و عنقریب التاسیس به چه امیدی و با این شوق و ذوق در تکاپوی جا و مکان هستند ... مگر فقط به فضل الهی و وعده رزق او وگرنه به خیر حضرات که امیدی نیست ...

راستی هیچ فکر کرده اید اگر آمار جمعیتی کشور را بخواهند بر اساس ماده ۵ قانون دفاتر بدست بیاورند چه خواهد شد؟ اگر ۴٠٠٠ دفتر قبلی را حساب کنیم و متوسط ١۵٠٠٠ و٢٠٠٠٠ نفر را برای هردفنر ،  جمعیت ایران باید بیش از هفتاد میلیون نفر و در حال حاضر با افزایش این تعداد دفاتر بالغ بر صد وپنجاه میلیون نفر جمعیت خواهیم داشت و فاز بعدی توسعه ما را چینی خواهد کرد ... در استان خودمان هم که نگاه کنیم با افراد جدیدالورود جمعیت استان یزد باید در حدود دومیلیون نفر و در فاز بعدی هم لابد دومیلیون نفر اضافه خواهد شد ..... چه خوب شد با صدای صلوات حاضرین از این خواب و خیال مسخره خارج شدم و برای عاقبت خودم و سایر همکاران جدیدا"و قدیما" واناثا" وذکورا" و خنثائا" دعا کردم .........


کلمات کليدي: