سردفتری یا سرابی فریبنده

دیگران که باور نکردند میدانم تو هم باور نمیکنی , ابلاغ بگیری میفهمی!!!

ادامه .......
ساعت ۱٢:٠٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٤/٤/۳٠ 

امروزه با پيشرفتهاي علمي و تكنولوژي چه با استفاده بهينه و چه براي سوء استفاده ، ديگر نميتوان به وسايل سنتي و م ابزارهاي كهنه و فرسوده متوسل شد ، امروزه همانگونه كه فن آوري و علم و شبكه هاي اينترنتي و امضاء ديجيتالي و تجارت و امضاء الكترونيكي در حال پيشرفت است ، توسل به وسايل متقلبانه و جعل و تزوير و غيره به كمك همين فن آوريها گسترش عجيبي يافته و به يمن مقدم علوم و فنون به كشور شاهد سوء استفاده هاي گسترده از اين علوم در راه كلاهبرداريها و انواع حيل و تقلب توسط افراد سود جو هستيم بنحوي كه شناخت و كشف اينگونه اعمال و يا اشخاص ديگر نه در توان سران دفاتر است نه در تخصص آنها ولي مع الاسف هنوز سر دفتر با آئين نامه سال 1317 بايد عمل كند و تخطي از آن موجب انفصال و توبيخ و ساير مجازاتهاست ، جاي شگفتي است در زماني كه ما به تجارت جهاني ميپيونديم ، در زماني كه مسائل اتمي و انرژي اتمي مطرح است ، و كشور از حق خود در اين زمينه ها در قبال ابر قدرتها و استعمار گران دفاع ميكند ، در داخل هنوز نگارش و تنظيم سند و ثبت بهمان سبك سنتي و ابزار كار، قوانين 30 سال پيش با آ”ئين نامه اجرائي 67 سال پيش !!
اگر كمي انصاف بخرج دهيم بايد به اين سر دفتر (( از نوع صادق و درستكارش)) آفرين گفت كه چنين پل ارتباطي فرسوده اي بين اين قانون و آن آئيننامه ميزند و با اين ابزار زنگ زده حقوق دولت و ملت را حفظ ميكند !!!
گفتم كه بي توجهي سازمان ثبت در گذشته و عدم پاسخگوئي سريع و صريح موجب شد آنكس كه درد صداقت داشت و قانونمدار ، نيز قادر به كار صحيح نبود ، فرزندان سران دفاتر هنوز هم نه تنها به شغل پدر يا مادر بعنوان سردفتر افتخار نميكنند كه با كمال تاسف مايل به افشاي آن هم نيستند ، چرا ؟ چرا؟ چرا ؟ ............


کلمات کليدي: