سردفتری یا سرابی فریبنده

دیگران که باور نکردند میدانم تو هم باور نمیکنی , ابلاغ بگیری میفهمی!!!

اعتذار
ساعت ۱:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٢/۱۳ 

سلام و درود بر همکارانیکه با اظهار نظر های شاد و غمگین نشان دادند که به تمامی زوایای امور شغلی و دردهای مشترک حساس هستند و برایش اهمیت قائلند ، از اینکه تراژدی غمگین حقیر همه را در فضائی غمناک فرو برد عذرخواهی میکنم لکن عزیزان خوب میدانند که نوشته های حزن انگیز بیشتر اثر مطلبی خود را میگذارد و علت مصیبت خواندن در مراسم و روضه ها هم همین است و به عبارتی باید ناامید شد تا امید را شناخت و در پی رسیدن به آن کوشش نمود لازم به تذکر است که این همه پست نوشنه شده همه جدی و بعضا" طنز و مزاح بود این یکی را هم بعنوان مصیبت قبول بفرمائید .... البته بنده هم قول میدهم این سردفتر به اغما رفته را بهوش نیاورم تا بقیه درد دلهایش را بیان نکند مگر قول بدهد با طنزی شاد ادامه دهد .... دوستتان دارم و برای نظر همتون احترام وافر قائلم


کلمات کليدي: