سردفتری یا سرابی فریبنده

دیگران که باور نکردند میدانم تو هم باور نمیکنی , ابلاغ بگیری میفهمی!!!

سرانجام دادخواست ابطال تبصره ماده 58
ساعت ۱۱:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٢/٢٧ 

باخبر شدیم امروز که نوبت رسیدگی به پرونده ابطال تبصره الحاقی به ماده ۵٨ بود دادخواست مسترد شد و پرونده از دستور کار هیئت عمومی دیوان عدالت خارج گردید

تصور ما این است که این اقدام بسیار بجا و به موقع بود زیرا مطمئنا دیوان با حاکمیت فعلی قوه قضائیه به لغو آن رای نمیداد و به امر مختومه تبدیل و در دوره های بعد قوه نیز قابل رسیدگی نبود ضمن عرض خسته نباشد به کلیه همکارانی که بهر نحو در تقدیم دادخواست و پیگیری و ارسال مشاوره یا لایحه و رایزنی با قضات دیوان همت گماشتند امیدواریم در دوره جدید قوه قضائیه فرصتی مناسب بدست آید تا حق سران دفاتر نیز احیاء گردد


کلمات کليدي: