سردفتری یا سرابی فریبنده

دیگران که باور نکردند میدانم تو هم باور نمیکنی , ابلاغ بگیری میفهمی!!!

نکته ها و عبرتها
ساعت ۳:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۳/۸ 

آیت اله شاهرودی دستگاههای وابسته به قوه قضاییه را دارای مبنا دانست و خاطر نشان کرد: زمانیکه با بزرگان و روسای قوه قضاییه در کشورهای مختلف صحبت می‌کنیم ما شاهد آن هستیم به قوه قضاییه ایران غبطه می‌خورند.
وی اظهار داشت: دستگاههای وابسته به قوه قضاییه می‌توانند بلنداهداف ترسیم شده برای قوه قضاییه را به مقصود برسانند و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کمک بسیار خوبی در این عرصه داشته است. باید مدیران با مردم ارتباط نزدیک داشته باشند و مشاهده می کنیم که در این سازمان با دستگاههای مکانیزه توانسته این کار را انجام دهد و باعث شفافیت بین مردم شده است و مراجعات فیزیکی مردم را کم کرده است.

تازه فکر کنم کشورهای دیگر نمیدونن به سر دفاتر اسناد رسمی و وکلای دادگستریمون چه آمده والا خیلی بیشترترترترترتر غبطه میخوردند...

واقعا"با دستگاههای مکانیزه جایگاه دفاتر را آنچنان شخم زده  که دیگه هیچ کاتبی سبز نشه ....


کلمات کليدي: