سردفتری یا سرابی فریبنده

دیگران که باور نکردند میدانم تو هم باور نمیکنی , ابلاغ بگیری میفهمی!!!

از نشست تبریز شورایعالی کانونها چه خبر؟
ساعت ۱:۳٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٧/۱۸ 

در گروههای مجازی و در نهایت بنحو اختصار در سایت خبری کانون تهران آمده بود که دومین نشست شورایعالی سردفتری به میزبانی استان آذربایجان شرقی در شهر تبریز برگذار شده است و در این نشست ناگهانی  رئیس شورایعالی کانونها  که همان رئیس کانون سردفتران تهران (و بعبارتی غلط کانون مرکز) باشد ،گزارش مبسوطی از وضعیت اسناد خودرو را باستحضار حاضرین رساندند..... .این تنها خبری بود که در پرتال کانون از این نشست آمده بود وبیش از این یا خبری نبود یا ما وشما بیش از این محرم اسرار شورا نبودیم ....., 

از این جهت گفتیم ناگهانی چون این نشست نه  درزمان حداقلی مقرر در ماده 18 همان اساسنامه نیم بند بود و نه  در تهران که طبق ماده یک مقر اصلی بود تشکیل گردید و بنظر میرسید موضوع ضروری و مهمی موجب این نشست فوری و ناگهانی را فراهم نموده است ..... بگذریم از شورایعالی سردفتری که با این ترتیب و وضعیت  ایجاد شده است بیش از این هم انتظارنمیرود که دوستان اعضا شورا بنشینند وبگویند وبرخیزند ودیگر هیچ .........

پیش از این گفتیم وحسب وظیفه بازهم تکرار میکنیم چون خداوند سبحان میفرماید "وذکر فان ذکری تنفع المومنین".شاید کسی از شما بشنود .شورایعالی سردفتری که اگر شورایعالی کانونها نامیده شود ینظرما صحیح تر است (و نمیدانیم چرا علی رغم وجود اساسنامه و تعیین "نام شورایعالی کانونها و جوامع سردفتری کشور"، بازهم در مصاحبه ها و اخبار بخصوص سایت کانون تهران شورای عالی سردفتری تیتر میخورد)  یک ضرورت قانونی است واشارات متعددی در قانون به ضرورت تشکیل این شورا وجود دارد که ما پیش از این به آن پرداخته ایم .اما آنچه امروز بر آن تاکید داریم این است که شورایعالی باید تشکیلاتی باشد مافوق تمام کانونها همان گونه که در کشورهای اتحادیه جهانی سردفتران است و اتحادیه کانونهای وکلا و بسیاری دیگر در همین کشور....واگر غیر از این باشد ، حکمت ایجاد آن مخدوش است .این جمع چند نفر که در تبریز تشکیل جلسه داده اند فقط میتوانند در حکم هیات اجرائی ویاوران مدیر عامل باشند وهیچگاه نمیتوانند تصمیم گیرنده وسیاستگذار وتعیین کننده باشند

در مقدمه اساسنامه که حداقل مقبول اعضای محترم هست چنین آمده: "شورایعالی کانونها و جوامع سردفتری کشور که از این پس اختصارا شورا نامیده میشود متشکل از نمایندگان کانونها و جوامع سردفتری کشور تاسیس و براساس مفاد این اساسنامه اداره خواهد شد".با این وصف صرفنظر از اساسنامه و آنچه اتفاق افتاده ,  اعضا شورایعالی باید مرکب از نمایندگان تمام کانونها وجوامع سردفتری باشد.و مطابق قواعد کلی , دستور جلسات باید حداقل یکماه قبل از اجلاس به اعضا ابلاغ واعضا باید مکلف باشند که همگی اظهار نظر عالمانه و مستدل کنند وتنها به تیتر وعنوان عضویت در شورا دل نبندند.نظرات وپیشنهادات  شورا باید همچون عملکرد مجلس قانون گذاری از فیلترکمیسیونها تخصصی بگذرد وسپس به رای گذاشته شود .ومصوبات آن بدون نیاز به تصویب هیچ مقام ومرجعی لازم الاجرا باشد غیر از آرا وحدت رویه موضوع بند 2 ماده 66قانون دفاتر اسناد رسمی که ضرورتا وبحکم قانون باید به تایید سازمان ثبت برسد.علاوه بر آن شورایعالی باید خود دارای دبیر خانه وروابط عمومی مستقل باشد وتمام نظرات وپیشنهادات ومذاکرات ومصوبات در زمان مناسب به اطلاع تمامی همکاران در سطح کشور برسد .در شورایعالی هیچ امر محرمانه ای وجود ندارد زیرا اقدامات شورا نه ابعاد سیاسی دارد نه امنیتی یا نطامی یا جهات دیگری از این دست .ضمن اینکه این اطلاع رسانی از طرق مقتضی فقط برای خانواده دفاتر اسناد رسمی خواهد بود که همه آنها ذینفع در تصمیمات متخذه و مصوبات شورا  هستند.

 

بنابرآنچه  باستحضار رسید و حتی باستناد همین اساسنامه لازم الاصلاح ، شورایعالی مرکب از نمایندگان کانونها و جوامع سردفتری کلیه استانها است و آنچه در تبریز اتفاق افتاد به غلط از آن بنام نشست شورایعالی سردفتری یاد شده است زیرا زمانی که هیات مدیره شورایعالی حداقل ماهی یکبار تشکیل جلسه میدهند نشست یا جلسه هیات مدیره نام دارد نه شورایعالی ....

 

زمانی که از نشست تبریز مطلع شدیم ضمن تعجب از تغییر محل نشست بدون مصوبه مجمع عمومی , تصور کردیم قرار است مجمع عمومی فوق العاده برای رفع نقایص اساسنامه و شناسائی جایگاه واقعی شورایعالی بعنوان نهادی فرادست و مرجع نظارتی بر کلیه کانونها و جوامع تشکیل میگردد لکن عدم اطلاع بسیاری از استانها از این جلسه و اخبار چند سطری پایان نشست , خط بطلانی بود بر خوشبینی و امید به بهبود اوضاع ....

 

بازهم تاکید داریم بدون صرف وقت اضافی وهرچه سریعترنسبت به تشکیل مجمع عمومى مرکب از نمایندگان تمامى صاحبان حق اقدام نمائید وایجاد ساختار مدیریتى صحیح اداره شورا را در دستور کار قرار دهید و در راستاى ایجاد اتحاد ویکپارچگى بین همکاران عاجلاً" تلاش کنید تا اعتماد عمومى را بعنوان پشتوانه خدمات خود داشته باشید.

مسلم آقاصفرى.  سیدعلیرضا طباطبائى بافقى

 

برای ملاحظه اساسنامه به صفخه ادامه مطالب مراجعه فرمائید