سردفتری یا سرابی فریبنده

دیگران که باور نکردند تو هم باور نمیکنی پس ابلاغ بگیر و بیا

به منکر علی بگو نماز خود قضا کند
ساعت ۱٢:۱٧ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٥ تیر ۱۳۸۸ 

سیزده رجب گوشه ای از خانه خدا شکافته شد تا خداوند نور خود را در زمین بر اهل توحید و ایمان متجلی سازد و تبلوری از روح ازلی خویش را بر انسانها عرضه بدارد و زمین را متبرک و قدسی نماید و مولود امشب نشانه ای از قدرت و عظمت خلقت خداست ، میلاد با سعادت مولا و فخر زمین و آسمان ، تجسم ایمان و وحدانیت بر تمام پیروان و شیعیانش در جهان و شما بزرگواران مبارک باد


کلمات کليدي: