سردفتری یا سرابی فریبنده

دیگران که باور نکردند میدانم تو هم باور نمیکنی , ابلاغ بگیری میفهمی!!!

سکاندار کشتی به گل نشسته سردفتری چه کسی خواهد بود؟
ساعت ۱:٢٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٢ 

آقای امیری از سازمان ثبت کناره گیری کرد ...... همین !!!!!!!


کلمات کليدي: