سردفتری یا سرابی فریبنده

دیگران که باور نکردند میدانم تو هم باور نمیکنی , ابلاغ بگیری میفهمی!!!

سریال پنجمین خورشید و سردفتران ..
ساعت ۱٢:٥٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٤ 

داشتم فکر میکردم کاش ما هم اون خورشید پنجم را به چهارمی نزدیک کرده بودیم و به این سالها افتاده بودیم وقتی بیدار میشدیم میدیدیم چندسال قبل  است و هنوز اتفاق نیفتاده .. عوضش چون آینده را دیده بودیم یه فکری بحال خودمون میکردیم


کلمات کليدي: