سردفتری یا سرابی فریبنده

دیگران که باور نکردند میدانم تو هم باور نمیکنی , ابلاغ بگیری میفهمی!!!

اگر شما بودید چه میکردید؟
ساعت ۱٢:٤٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۱٠ 

البته یادم نرفته که باید ادامه نقدی بر گفتمان حقوقی را تمومش میکردم ولی بنظرم رسید به شما بنویسم که :

اگر فردا آقای تویسرکانی شما را به سمت معاونت اسناد سازمان منصوب کند چه میکنید؟


کلمات کليدي: