اخباری از حوزه دفاتر اسناد رسمی

نظریه مشورتی

 بتاریخ 20 مرداد 93 جلسه دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران استان یزد جهت رفع ابهام همکاران نسبت به آراء وحدت رویه اخیر کانون سردفتران و دفتریاران تهران در تماسهای مکرر تلفنی با اعضای دفتر حقوقی , تشکیل و با بررسی و مداقه در آراء صادره و مقررات و دستورالعملها و بخشنامه های مرتبط , درخصوص موارد اختلافی پس از بحث و بررسی لازم , بشرح زیر اظهار نظر گردید:

 

ا-در رابطه با رای شماره 3200/69 مورخ 19/05/93 موضوع ضرورت اخذ استعلام عدم ثبتی جهت تنظیم اسناد تمدید مدت و افزایش مبلغ , نظر به سوالات مکرر همکاران در خصوص اسناد متمم افزایش نرخ خسارت , با توجه به مقررات اجرای احکام مدنی و اجرای اسناد رسمی و استدلال مطروحه در رای وحدت رویه مذکور , بنظر اعضای دفتر حقوقی:

"هرگونه قراردادی که بنحوی ضرر و زیانی متوجه بازداشت کننده احتمالی نماید یا منافع وی را دچار مخاطره کند مانند اسناد متمم مبنی بر افزایش نرخ خسارت , برای اطمینان از عدم بازداشت , اخذ استعلام ثبتی ضروری است "

 

2-در رای شماره 3201/70 مورخ 19/05/93 علی رغم لغو ماده 2 قانون ازدواج طبق صریح ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 , باستناد بند 151 مجموعه بخشنامه های ثبتی , اقرار به وصول مهریه یا ابراء ذمه را معاف از حق الثبت دانسته که مستند آن همان ماده 2 میباشد که بنظر اعضا :

"صرفنظر از موارد استنادی , از آنجا که در قانون حمایت خانواده , تعلق حق الثبت به ثبت نکاح و مهریه مسکوت وقاعده جدیدی وضع نگردیده بلحاظ خلاء قانونی موجود و تبعیت فرع از اصل و مستندا به عرف جاری وحاکم در دفاتر رسمی ثبت ازدواج , اقرارنامه وصول یا ابراء مشمول حق الثبت نمیگردد" 

 

3-در خصوص بهای اوراق مصرفی موضوع رای وحدت رویه 3202/71 مورخ 19/05/93 نظر مشورتی بشرح زیر میباشد: (گرچه رای کمیسیون حکایتی از اخذ استعلام از اتحادیه فروشندگان کاغذ و تایپ و تکثیر ندارد و ماخذ قیمت تمام شده نامشخص و فاقد کارشناسی لازم است لکن با عنایت به اینکه رای صادره به تائید سازمان رسیده علیهذا تا زمان تجدیدنظر بعدی مجری خواهد بود و نظریه مشورتی قبلی این دفتر نیز اصلاح و به مبلغ مندرج در رای مذکور تعدیل میگردد مضافا اینکه بنظر مشورتی این دفتر , اوراق پرینت پیش نویس و نهائی و اوراق مصرفی جهت پرینت پرداخت الکترونیکی استعلام و پاسخ ثبتی و پرداخت هزینه تنظیم سند صادره از سامانه pos را شامل خواهد بود)

 

۴-در مورد سوال همکاران در خصوص حق التحریر اسناد انتقال اجرائی با توجه به رای 3203/72 مورخ 19/05/93 کمیسیون وحدت رویه نظر مشورتی دفتر حقوقی بشرح ذیل میباشد:

(بنظر اعضاء صرفنظر از اینکه با توجه به ماده 75 قانون دفاتر و رای دیوان عدالت اداری , آئین نامه 1317 و به تبع آن تبصره الحاقی به ماده 58 آن , بعد از تصویب آئین نامه اجرائی قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 منسوخ و قابلیت اجرا ندارد, مع الوصف به فرض بقاء آئین نامه نیز تبصره مذکور ناظر به بیع قطعی غیرمنقول بوده و شامل سایر عقود و قراردادها نمیباشد علیهذا علاوه بر موارد مصرحه در رای مذکور , به اسناد انتقال اجرائی اعم از اجرای ثبت و یا دادگستری و امثالهم , حق التحریر به ماخذ مبلغ مندرج در سند تعلق میگیرد)

 

5-در خصوص سوال همکاران مبنی بر شمول یا عدم شمول مالیات برارزش افزوده بر اقلام بند ج بخشنامه و تعرفه حق التحریر موضوع قسمت اخیر رای شماره 3204/73 مورخ 19/05/93 کمیسیون وحدت رویه , صرفنظر از استدلال و مستندات کمیسیون وحدت رویه کانون و بدون ورود به ماهیت رای صادره صرفا"در خصوص قسمت اخیر آن و عبارت "مالیات ارزش افزوده کسر نمیگردد" نظر مشورتی بشرح زیر اعلام میگردد:

(نظر باینکه در هیچ موردی , مالیات ارزش افزوده از درآمد یا خدمات کسر نمیگردد و علی رغم اعتقاد به اینکه دفاتر اسناد رسمی مشمول قانون مالیات برارزش افزوده نمیباشند لکن طبق قانون مذکور مالیات مقرر به ماخذ ارزش خدمات از متعاملین اخذ و بحساب امور مالیاتی واریز میگردد و با عنایت به اینکه در قانون قیدی از حق التحریر نشده و تفاهم نامه کانون و امور مالیاتی که میتوانست درآمد را مقید به تحریر نماید بعد از سال 1390 امضاء نگردیده , بنظر میرسد کمیسیون نمیتواند بدون تفاهم نامه لازم با امور مالیاتی در اینخصوص وضع قاعده نماید و نظر اعضا بر این است که به منظور جلوگیری از جریمه و ضرر و زیان احتمالی , همکاران مالیات مذکور را کماکان اخذ و به حساب امور مالیاتی واریز نمایند و یا به مسئولیت خود نسبت به اجرای رای کمیسیون وحدت رویه اقدام کنند)

 

6-در مورد درج هرگونه مطلبی ذیل پاسخ استعلامهای ماخوذه از ادارات ثبت اسناد موضوع رای شماره 2308/77 مورخ 19/05/93 کمیسیون وحدت رویه , با توجه به ابهامات همکاران به منظور تکمیل رای صادره بشرح ذیل اظهارنظر گردید:

(با عنایت به اینکه ادارات ثبت اسناد در خصوص استعلامهای وارده جهت املاک به ثبت رسیده و یا درگردش ثبتی موضوع ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد و آئین نامه مربوطه , چنانچه قبلا نسبت به ملک مورد استعلام از طرف دفترخانه دیگری استعلام شده باشد , متصدی مربوطه موظف به اعلام و درج مراتب ذیل پاسخ استعلام جدید میباشد علیهذا مستندا به بند های 322 و 29 مجموعه بخشنامه های ثبتی در راستای جلوگیری از هرگونه تعارض و تالی فاسد , موارد فوق الاشعار لازم الرعایه و موضوعا از مصادیق رای مذکور نمیباشد)

 

7-در رابطه با رای 2309/78 مورخ 19/05/93 مبنی بر عدم تعلق حق الثبت فک و فسخ وعزل در مواردی که سند تنظیم نمیگردد با توجه به ماده 124 اصلاحی قانون ثبت و آئین نامه قانون دفاتر بشرح ذیل اظهارنظر گردید:

((حکم مقرر در ماده 124 اصلاحی قانون ثبت , تعلق حق الثبت به موارد ذکر شده میباشد و تنها صدر ماده مرقوم مربوط به اسنادی است که تعیین قیمت برای آن ممکن نیست و در سایر موارد تعلق حق الثبت موکول به تنظیم سند نگردیده و مستفاد از اطلاق قسمت اخیر ماده مذکور و قید فسخ و اقاله معاملات بعد از گواهی امضاء و رونوشت و غیره که اصولا" نیازی به تنظیم سند ندارند , بنظر میرسد فسخ اسناد و اقاله معاملات اعم از اینکه با تنظیم سند یا در ستون ملاحظات انجام شود مشمول پرداخت حق الثبت به میزان 20000 ریال {با رعایت قانون بودجه سال93} خواهد بود))

/ 15 نظر / 51 بازدید
نمایش نظرات قبلی
دفتريار

با سلام خدمت استاد عزيز سند انتقال اجرايي از طرف دادگستري به اين دفترخانه ارسال گرديده مبني بر انتقال سهم الارث محكوم عليه از دو پلاك ثبتي كه چون پلاكها در حوزه روستايي بود اقدام به استعلام از امور اراضي شد.الان امور اراضي ميگويد خود مرحوم(مورث محكوم عليه) زارع خويش است!!! و بايد وراث در جهاد كشاورزي حاضر و رضايت دهند كه مسلماً چون يكي از وراث خود محكوم عليه است امكان آن وجود ندارد. تكليف دفترخانه با اين مورد چيست؟ آيا ميشود بدون استعلام اقدام به تنظيم سند نمود؟ ما كه فعلاً گيج هستيم كه چگونه يك نفر مي تواند زارع خودش باشد.با تشكر

صولت ياوري

باسلام برآ قا سيد طباطبائي يزدي آقا سيد خداكنه اين بار اين فضاي مجازي موجبي بشه براي يك حركت عملي وموثر .ببينم فكر تجاري يزديها واصفهانيها و شمالي و....چه ازتوش درمياد . ما منتظريم .

علی

با سلام خدمت استاد گرامی دو ماه قبل سند اجاره بمدت 2سال داشتم که ملک در جریان ثبت بوده وسند بدون خلاصه معامله تنظیم وتمام گردید حال مراجعه نمودند ومی خواهند مدت اجاره را به 6سال افزایش دهند لطفا اعلام فرمایید آیا یک اجاره جدید نوشته شود یا اقرار اصلاحیه بخورد ممنون

علی

با سلام خدمت استاد گرانقدر با توجه اخرین تغییرات سامانه اگر سند رهنی مازاد سوم داشته باشیم در قسمت سهم مورد رهن آیا باید شش دانگ بنویسیم یا مازاد سوم شش دانگ وضمنا در متن حقوقی لازم است چیز خاص به غیر از متن بنویسیم ممنون راهنمایی کنید

ا.م

با سلام ، بیرو بحث تاریخ امضا در سامانه ثبت آنی باستحضار دوستان می رساند : بحث سامانه ثبت آنی ، بحثی شکلی تنظیم اسناد است و نه بحثی ماهوی آن ولذا با آمدن ثبت آنی مسایل ماهوی بیع و خیارات وتنظیم اسناد و غیرهم نسخ نشده است . در مانحن فیه هم ، همانطور که رویه بوده و در دفتر جاری هم دو ستون تاریخ ثبت و تاریخ امضا هست ، تا به حال ما یک تاریخ ورود سند به دفتر داشته ایم که به لحاظ ترتیبات مالی و آمار دفتر حایز اهمیت بوده و یک تاریخ امضا.الان هم تاریخی داریم به نام تاریخ اخذ شناسه که همان تاریخ ورود سند به دفتر است و یک تاریخ امضا که موقع نهائی کردن سند در سامانه وارد می شود

ا.م

تمامی استدلالات مخالف حرف فوق ، فقط تخلف تراشی غیر مستند برای دفاتر بوده و هیج نص صریحی بر آن نیست . رای وحدت رویه کانون هم صرفا " گفته الزامی به ثبت تاریخ ورود به دفتر نیست نه اینکه درج تاریخ ورود سند به دفتر تخلف باشد .ضمنا" مگر تا بحال که طبق رویه سابق عمل می نمودید ، حین امضا متعاملین ، ممنوع المعامله بودن را مجددا چک نمی کردند که الان مصیبت گرفته اند ؟.بهترین دلیل بر اثبات منطق فوق ، وجود گزینه تاریخ امضا در سامانه است که مفهوم مخالف آن این است که می تواند تاریخ شناسه و تاریخ امضا متفاوت باشد .تنها می ماند انعکاس تاریخ در فیزیک سند که می توان در بایان سند نوشت ((بتاریخ جنب نام سردفتر)) و سردفتر ، کنار نام و امضای خود تاریخ امضای سند را بزند و به روال سابق در دفترجاری هم تاریخ امضا را در ستون مربوطه و جنب نام خود وارد کند (( با احراز هویت تمام مراتب نزد اینجانب واقع شد سردفتر ---------- تاریخ امضا -----))و طبعا" ظرف 5 روز خلاصه هم بروال سابق توسط سیستم صادر شود . با بوزش از تصدیع

حسینی- 30 دماوند

باسلام استاد سکوت فرمودید. بعید می دانم حرفی برای گفتن نداشته باشید. منتظر به روز رسانی هستیم.[گل]

امیر پدرام رشیدی

با سلام استاد بزرگوارم منتظر پیامی در رابطه با رحلت جانسوز شیخ العلمای علم حقوق دکتر ناصر کاتوزیان در وبلاگ وزین شما میباشیم

دفتر یار

با سلام خسته نباشید نحوه صدور اخطاریه به چه صورت است خواهشمند است راهنمایی بفرمایید وهزینه های مربوطه را چه کسی باید پرداخت نماید

دفتر یار

مورد رهن مربوط به قبل از ثبت انی است دفتر خانه ما دفتر تازه تاسیسی است ما اصلا اخطاریه نداشتیم اصلا باید در متون حقوقی چی نوشت خواهشمند است راهنمایی بفرمایید