آيا رويه فعلی پايدار است ؟

از شنبه ۲۳ مهر ماده ۲۰ آئين نامه راهنمائی و رانندگی اجرا شده و کليه خودروهای پلاک ليزری و کشوری بدون استثناء ابتدا در مراکز تعويض پلاک مبادرت به تعويض پلاک و اخذ مجوز وتائييديه خودرو نموده و تائيديه انتقال خودرو را به دفاتر اسناد رسمی ارائه مينمايند و مراحل انتقال و تغيير مالکيت در دفاتر انجام و بر اساس ماده ۲۰ و توافق انجام شده دفاتر اسناد ميبايست گواهی لازم مبنی بر انتقال را به مراکز مربوطه يا راهنمائی و رانندگی توسط پست سفارشی اعلام مينمايند و ارسال کارت خودرو به به ادرس خريدار مستلزم رسيدن اين گواهی خواهد بود ....
اما نکته جالب اينجاست که علی رغم صراحت ماده ۲۰ و توافق ۷ ماده ای ناجا با کانون سردفتران و سازمان، متصديان امر در مركز تعويض پلاك استان يزد اصرار بر اين دارند كه اصل تائيديه صادره كه مستند انجام معامله براي دفاتر است به مركز اعاده شود و كار ارباب رجوع را بخاطر اين كشمكش خلاف ضوابط مختل مينمايند ، اميد وارم اين معضل نيز بنا به توصيه سردار جانشين فرماندهي نيروي انتظامي به مركز مذكور حل وفصل و امور مربوط به نتقل و انتقال خودرو كه بيش از يكسال موجب سرگرداني مردم شده است در مجراي قانوني و به روال عادي طي شود ......... انشاءاله تعالي

/ 0 نظر / 24 بازدید