وبلاگ نویسی سردفتران ‘ تبلیغ یا بهانه ای برای مرعوب کردن

خبرهای تاسف باری شنیده میشود که در عصر تکنولوژی و فن آوری و ارتباطات ‘ باورش مشکل است و تاثرانگیز ولی حقیقت دارد ....

سال گذشته خبر صدور کیفرخواست برای یکی از همکاران ما در فضای مجازی شنیده شد که بعلت درج مطلبی طنزآمیز در مورد ثبت آنی که آنروز امان همه را بریده بود و همه در تلاش بودیم و بودند به سامان برسد ‘ را شنیدیم و اکثرا به لبخندی و نیشخندی از کنار آن به سادگی و راحتی عبور کردیم و باور ما این بود که صورتجلسه بازرسی و کیفرخواست در دادگاه انتظامی بدوی سردفتران و یا تجدیدنظر ‘ به تبرئه همکارمان خواهد انجامید و قطعا عضو سردفتر دادگاه با تشریح مورد و جلب نظر قاضی محترم عضو ثبتی را نیز مجاب خواهند کرد و برائت همکار وبلاگ نویسمان با استدلال قانونی و منطقی ‘ درسی خواهد بود برای بازرسین چشم بسته بر واقعیتهای موجود و یا کسانی که در حساسیت از سازمان ثبت هم جلو افتاده اند و هیچ انتقادی را حتی در قالب طنز و یا کاریکاتور برنمیتابند ....

متاسفانه اینگونه نشد و دادگاه انتظامی نیز علی رغم استدلال خویش و قید عبارت "درج مطالب در وبلاگ شخصی اش" که وبلاگ را کاملا" شخصی شناخته و ادبیات بکار رفته را برخلاف شئونات سردفتری و در نهایت علی رغم عذرخواهی سردفتر که قطعا برای نشان دادن صداقت و عدم وجود هرنوع عناد یا غرض شخصی بوده است ‘ نامبرده را به توبیخ کتبی مجازات نموده که گرچه کمترین نوع مجازات است لکن سردفتر را از اعتراض و ارجاع امر به دادگاه تجدید نظر محروم مینماید....

کاش به همین یسنده میشد .... چندین نوبت بازرسی و صورتمجلس و دادگاه و ... پاداش صرف وقت همکار وبلاگ نویس ما در اطلاع رسانی به سایر همکاران بود که اخیرا نیز متاسفانه به علت سکوت جامعه سردفتری بخصوص جامعه مجازی دفاتر اسناد رسمی کشور این عمل تکرار شده و اگر بدین منوال بگذرد هیچ تضمینی جهت جلوگیری از تکرار آن در استان مربوطه و گسترش این بدعت نامیومن در سایر مناطق کشور نخواهد بود ....

وبلاگ یک سردفتر یا دفتریار همانگونه که در رای دادگاه انتظامی نیز آمده یک ابزار شخصی است که وبلاگ نویس در اوقات فراغت دغدغه های خود را و اخبار حرفه ای را مینگارد و بنظر میرسد دخالت بازرسی در امور شخصی سردفتر و خارج از وقت خارج از صلاحیت قانونی است و در تمام صورتجلسات چند صفحه ای بازرسی علی رغم ایرادات حقوقی وارده , به اینگونه امور اشاره ای نشده و وبلاگ نویسی هیچگونه ارتباطی با وظایف و تکالیف قانونی سردفتر و دفتریار ندارد و رفتار و اعمال سردفتر در خارج از دفتر یا در ایام مرخصی ارتباطی به بازرسی ندارد که اگر چنین باشد باید از فردا منتظر گزارشهای متنوع بازرسین از نحوه پوشش لباس یا حضور در پارکها و میادین و یا چگونگی نشستن و زدن عینک آفتابی و خوردن تنقلات و بستنی و غیره با عناوین رفتار بر خلاف شئونات سردفتری باشیم و این فاجعه ای است که اگر با عکس العمل سازمان محترم ثبت اسناد و کانون سردفتران روبرو نشود قریب الوقوع خواهد بود و زیبنده حرفه کتابت و نظام ثبتی کشور نیست که بجای قانونمداری به سمت سلیقه گرائی حرکت کند و جامعه حقوقی کشور را متعجب نماید

دیر زمانی است جامعه ایرانی در فضای مجازی جایگاهی برای خود یافته و وبلاگ نویسی و وبلاگ خوانی و وب گردی و امثالهم گسترش یافته و امروزه با توسعه این مهم بسیاری از مردم و اقشار مختلف برای یافتن اطلاعات آسان و مورد نیاز خود به فضای سایبری راه یافته و نیازهای علمی و حرفه ای خود را رفع مینمایند و در این راستا اکثر سازمانها و ادارات و ارگانها و اشخاص حقوقی اعماز عمومی و خصوصی نیز برای تسهیل در ارتباط با مخاطبین خود , ورود در این فضا و از طریق شبکه های متنوع تحت وب را انتخاب نموده اند تا اطلاع رسانی هرچه سریعتر صورت گیرد و حضور فیزیکی ارباب رجوع نیز به حداقل ممکن برسد ازجمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز خدمت رسانی را با ایجاد سامانه های متعدد آعاز و موفقیت خود را مرهون همین فضا میداند

دفاتر اسناد رسمی نیز بعنوان یک خانواده بزرگ حقوقی و علمی که بیش از یک قرن معتمد مردم و مشغول تنظیم و تنسیق اسناد مردم و حافظ حقوق عموم بخصوص امور حقوقی و معاملاتی و مالکیت آنها میباشند , از این قافله و قطار تکنولوژی عقب نمانده و ضرورت اطلاع سریع از مسائل حقوقی و علمی و دسترسی به مراجع قانونگذاری و نظرات صاحبنظران و کارشناسان آنها را به سمت فضای مجازی کشانده و ایجاد وبلاگها و وبسایتها در این حوزه بعنوان راحت ترین و کم هزینه ترین ابزار این دسترسی سالیانی است رایج است و سابقه ورود عملی و جدی سردفتران و دفتریاران در فضای مجازی  از سازمانهای متولی دفاتر اسناد رسمی هم بیشتر است

امروزه دفاتر اسناد رسمی بجای طرح سوالات کتبی و طی کردن پروسه طولانی بورکراسی اداری , با حضور در فضای مجازی مشکلات و ابهامات شغلی خود را از طریق مشاوره و نظرخواهی از سایر همکاران بر طرف و با اقناع ذهنی و فکری به یک امنیت روحی میرسند و فراتر از آن معضلات عمومی خود در برخورد با برنامه های رایانه ای اعم از سخت افزاری و نرم افزاری و شبکه و غیره را حل و تجربیات خویش را از نظر علمی و تجربی به اشتراک میگذارند و بنظر ما سازمان ثبت و ادارات کل و بطور کلی نظام ثبتی کشور باید آن را به فال نیک گرفته و بخاطر کم کردن زحمت اطلاع رسانی و آمزشهای مورد نیاز کاربران در حوزه دفاتر اسناد رسمی از وبلاگ نویسان این حوزه حمایت و قدردانی نماید که اخیرا شاهد این برخورد شایسته ریاست معظم سازمان و معاونت محترم اسناد سازمان بودیم ولی تعجب میکنیم که علی رغم زحمات شبانه روزی این ذلسوزان حرفه کتابت عده ای چشم بر واقعیت بسته و نگاهشان به این حرکت عظیم علمی و مثبت غیرمنصفانه است

برداشت شخصی و سلیقه ای از وبلاگ نویسی و وبلاگ خوانی خطر بزرگی است که جامعه مجازی دفاتر اسناد رسمی را تهدید میکند و موجب یاس و نا امیدی ان دسته از عزیزانی است که با آنهمه مشغله و گرفتاری شغلی و استرس و تکالیف مالایطاق , از خواب و استراحت خود و خانواده میزنند تا مشکلی از یک همکار را تا پاسی از شب حل نمایند و عزیزی را از خطری حفظ و کار ارباب رجوعی را در وقت اداری به سرانجام برسانند

 وبلاگ نویسان حوزه دفاتر اسناد رسمی آمده اند تا از جایگاه والای حرفه مقدس کتابت پاسداری نمایند و شب و روز خود را برای اعتلای شئونات سردفتری هزینه میکنند و بهتر از هرکس میدانند و میتواند از عهده این مهم برایند و آن را از اهم وظایف شخصی و اخلاقی خود میدانند و اگر هر ششماه یکبار با مشقت و صرف هزینه گردهم می ایند برای آن است که آسیبهای فضای مجازی را شناسائی و تهدیها و خطراتی که جایگاه دفاتر را نشانه رفته است بی اثر کنند در همین راستا جامعه مجازی دفاتر اسناد رسمی کشور ایجاد گردیده تا بتواند وبلاگها را رصد کند و توصیه های لازم را به وبلاگ نویسان و وبلاگ خوانان بنماید و از هر امری که بتواند گزندی به این حرکت خود جوش برساند جلوگیری نماید و اعتقاد ما این است که هیچ کس بهتر از یک سردفتر نمیتواند شئونات سردفتری را تشخیص و از حریم آن پاسداری نماید و بنظر ما نیازی به داعیه اشخاص دیگر و دایه های دلسوزتر از مادر نداریم

قاطعانه میتوانیم ادعا کنیم ورود ما به فضای مجازی بهترین اقدام دلسوزان این حرفه بوده و هست و مدعی هستیم نسبت به سایر مجامع و نهادهای حقوقی و صنفی در این بخش پیشتاز تریم و اعضای جامعه مجازی سردفتران کشور بی ادعا , بیشترین خدمت را  به همکاران و مردم مینماید و بدون هیچگونه چشمداشت خود را با تمام وجود هزینه خدمت نموده اندبنابراین متهم کردن این ایثارگران و سربازان سایبری این حوزه مبنی بر عمل برخلاف شان سردفتری اگر مغرضانه نباشد قطعا بی انصافی در حق این سربازان بی سنگر حرفه مقدس کتابت است و احتمالا براثر نا آگاهی از فعالیت و دغدغه هائی است که در یکایک اعضای این جامعه وجود دارد

شنیده شد وبلاگ نویسی را تبلیغ و آنرا دستاویزی برای صدور کیفرخواست دانسته اند در حالیکه علاوه بر قانون و مقررات دفاتر اسناد رسمی و مجموعه بخشنامه های ثبتی , در جامعه و عرف تبلیغ معانی خاص خود را دارد و رایج ترین آن هرگونه اقدام و بیان امتیاز و محاسن یک خدمت یا کالا و احیانا مذمت خدمت یا کالای مشابه است که در مورد دفاتر مصداق ندارد زیرا اعتبار سند رسمی و خدمات دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور یکسان و سند تنظیمی در یک دفتر هیچگونه رجحانی نسبت به سند سایر دفاتر ندارد و موردی برای تبلیغ وجود ندارد که اگر مورد نظر مقنن چنین نبود میبایست چاپ پاکت و سربرگ حاوی آدرس و شماره تلفن نیز تبلیغ محسوب گردد

وبلاگ نویسان این حوزه با حقوق و قانون کاملا آشنایند  معنی تبلیغ را هم میدانند و در اکثریت وبلاگهای جامعه مجازی حتی آدرس و شماره تلفت دفترخانه نیز وجود ندارد و با این وصف کدام تبلیغ؟ تبلیغ به نفع کی؟ نقل اخبار و مشکلات همکاران و اطلاع رسانی چه تبلیغی است؟ و وبلاگ نویس از این مطالب اعم از ارشادی یا انتقادی و خبر چه هدف تبلیغاتی میتواند داشته باشد؟ وقتی مخاطبین ما بیشتر همکاران هستند که برای رفع نیازهای فوری خود مراجعه میکنند و یا مردمی که برای کسب اطلاعات لازم برای ابهامات حقوقی و معاملاتی خود به وبلاگها مراجعه مینمایند آیا میتوان وبلاگ یا مطالبش را از مصادیق تبلیغ دانست؟

برداشتهای سلیقه ای و شخصی اینچنانی خطری است که جامعه مجازی را تهدید میکند و اگر نسبت به سرنوشت همکارانی که مظلومانه مورد بی مهری قرار میگیرند بی توجهی شود در اینده ممکن است در سایر استانها نیز گسترش یابد و این فضای بازشده در خدمت رسانی به خانواده بزرگ سردفتری و جامعه حقوقی و مردم را خفقان آور نموده و انگیزه سردفتران و دفتریاران را به توسعه وبلاگ نویسی کمرنگ و تولید محتوا و اطلاع رسانی و آگاهی دادن مردم را با مشکل روبرو نماید

انتظار داریم ریاست معظم سازمان ثبت که نگاهشان به اینگونه امور کلان و ظرفیتهای قوی این حوزه را میشناسند به مدیران محترم خود و بازرسین توصیه لازم را بنمایند و جامعه مجازی دفاتر اسناد رسمی کشور نیز با درایت و هوشیاری این حوزه را رصد نمایند و در دفاع از اعضای خود از طریق مجاری قانونی و مراجع ذیربط تا حصول نتیجه و رفع گرفتاری اقدام لازم معمول دارد و از مدیران و متصدیان نظام ثبتی و بازرسی میخواهیم با سعه صدر لازم و بدون دخالت نظرات و اغراض فردی به واقعیتهای موجود توجه و با عنایت به آموزه های دینی و فرامین و توصیه های امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب , جامعه مجازی را بعنوان بازوان توانمند نظام ثبتی مورد حمایت قراردهند

اینجانب از اعلام موضع ریاست محترم کانون سردفتران ودفتریاران تشکر و از اقدام به موقع و مواضع مدیریت پارس وندار و دوستان  و همکارانیکه با انتشار مطالبی در این رابطه در وبلاگها و وب سایتهایشان نسبت به موضوع حساسیت بخرج داده و عزیزانی که با کامتنهای خود از همکارمان حمایت نموده اند سپاسگزاری میکنم - ارادتمند طباطبائی بافقی

/ 23 نظر / 57 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مهاجر تنها

سلام و عرض ارادت . استاد عزیز در طی این سالها آنقدر با استدلالات غیر حقوقی و گاه ظالمانه ی برخی مواجه شده ایم و دست به عصا طی طریق کرده ایم که بنده شخصا از استنباطات بدیهی نیز می هراسم . با عنایت به سوال و جواب شماره 5 مندرج در رای وحدت رویه اخیر ( 13/5/93 ) کانون که به تایید ریاست سازمان هم رسیده است موکدا به نظر میرسد که پرداخت ده در صد گواهی امضا به کانون منتفی باشد . نظر حضرتعالی چیست ؟. لطفا دوستان به بخشنامه تحریر مصوب 11 مرداد 90 نیز مراجعه نمایند . در ادامه سوال و جواب عینا برای برخی دوستان که رویت نکرده اند تقدیم میگردد .

مهاجر تنها

ا دامه :سوال 5- آیا از مبالغ مندرج در بند ج بخشنامه حق التحریر کسورات قانونی از قبیل 10 در صد کانون و 15 در صد دفتر یار و 15 در صد کار کنان و مالیات بر ارزش افزوده کسر می گردد ؟ پاسخ : با عنایت به ماده 50 ق د اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتر یاران و تعریف حق التحریر . . . . . . چون در خدمات موضوع بند ج بخشنامه تعرفه حق التحریر سندی تنظیم نمیگردد لذا وجوه ماخوذه حق التحریر تلقی نشده و از مبلغ مذکور 10 در صد کانون و 15 درصد دفتر یار و 15 درصد کارکنان و مالیات ارزش افزوده کسر نمیگردد . به نظر حقیر قسمت اخیر این رای در خصوص ارزش افزوده صحیح نیست ضمن این که تبعیت از آن که نوعی بخشنامه داخل سازمانی است برای دارایی الزامی هم نمیباشد .

همکار

با سلام وعرض ادب خدمت استاد معزز وتشکر وقدردانی از عکس العمل شماو تمامی همکاران باشد که در همه امور مربوطه با هم باشیم در خصوص تنظیم سند صلح ،مصالح می خواهد طوری شرط کند که 1)مادام العمر مصالح حق فسخ با مصالح باشد 2)حق استفاده وانتفاع از مورد صلح با مصالح باشد و3)که از همه مهمتر است این است که شرط شود با فوت متصالح مورد صلح به مالکیت مصالح بر گردد این نوع سند را با صلح عمری یا شرطی باید نوشت وایا شرط سوم صحیح است لطفا با نمونه راهنمایی فرمایید ممنون

يه بنده خدا

با سلام استاد محترم جناب طباطبايي از اين همه زحمت كه در فضاي رسانه اي متحمل ميشويد وشب وروز پاسخگوي سوال كنندگان هستيد بسيار متشكريم

همكار

تقديم به استاد گرانقدر نه افغانیم و نی ترک و تتاریم چمن زادیم و از یک شاخساریم تمییز رنگ وبو بر ما حرام است که ما پرورده یک نوبهاریم

مهدی لندرانی- دفترخانه 4 سبزوار

با سلام در مورد مشکل یکی از همکارن اگر شما تجربه یا اطلاعاتی دارید راهنمایی بفرمایید. اگر بعد از تنظیم سند وکالت نامه ای بعد از امضا اصحاب سند هنگام تایید ان در سامانه به جای تایید اشتباهاً سند بی اثر شود چه باید کرد بخصوص اگر انجام مورد وکالت در شهر دیگری باشد. اگر سند را دوباره تنظیم و اطلاعات ان کپی شود ولی با شناسه و رمز تصدیق دیگری مواجه خواهیم شد که اطلاعات سند در هنگام تنظیم مثلا سند قطعی با توجه به وکالت بی اثر شده تایید نخواهد شد. اگر راه حل یا تجربه ای دارید مطرح نمایید. با تشکر

نادری

سلام امروز برای دومین بار در هفته سامانه پوز قطع شده. قول بانک ملی هم توخالی در اومد . بابا خودمون باید کاری بکنیم. خسته شدیم از این اوضاع قاراشمیش. معنی "احتمال قطعی نزدیک به صفر" را هم فهمیدیم.

حسن تواضع

با تشكر از جنابعالي

با سلام - مطمئن باشید سفارش شده بود که حال آن سردفتر را بگیرند و الا در این فضای مجای همکاران که کم نگذاشته بودند چرا سراغ بقیه نرفتند

مصلح خیراندیش (@سابق)

سلام علیکم در قانون جدید دفاتر باید برای جلوگیری از اعمال سلیقه های شخصی جواز فعالیت در فضای مجازی برای اصحاب دفترخانه صراحتاً درج شود.