پست های ارسال شده در آدر سال 1388

بخشنامه ریاست سازمان و تعیین هزینه فتوکپی برابر با اصل

همانگونه که همکاران محترم اطلاع دارند  در تعقیب بخشنامه قبلی تحت شماره  ١۴۶٩٧٨ مورخ ٠٢/٠٨/٨٨ (که بعضا" عزیزان معترض به عدم تعیین ... ادامه مطلب
/ 16 نظر / 297 بازدید