پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1392

بیانیه پایانی چهارمین نشست بلاگران حوزه دفاتر اسناد رسمی

                          بیانیه پایانی چهارمین نشست وبلاگ نویسان حوزه دفاتر اسناد رسمی   چهارمین نشست وبلاگ نویسان حوزه دفاتر اسناد رسمی طبق ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 3 بازدید

پاسخهای استعلام الکترونیکی دارای امضای الکترونیک

طی بخشنامه شماره 23771/92 مورخ 14/02/92 ریاست محترم سازمان پاسخ استعلامهای عدم بازداشت املاک که دارای علامت امضای الکترونیکی است نیازی به ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 27 بازدید