سردفتری یا سرابی فریبنده

دیگران که باور نکردند تو هم باور نمیکنی پس ابلاغ بگیر و بیا

هفتمین همایش فضای مجازی ‘ انسجام اعضای جامعه مجازی حوزه دفاتر اسناد رسمی

رییس کانون سردفتران و دفتریاران در گفت و گو با میزان : "به خانه برمی گردیم" شعار همایش سراسری فضای مجازی    بنچاق ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 28 بازدید

بیانیه حقوقدانان در محکومیت صدا و سیما در پشتیبانی از بی حرمتی به قانون

تهران - ایرنا - 9850 حقوقدان پژوهشگر، استاد دانشگاه، وکیل دادگستری و سردفتر در اعتراضی گسترده هتک حرمت قانون مصوب ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 36 بازدید
دی 96
2 پست
آذر 96
2 پست
آبان 96
1 پست
مرداد 94
1 پست
تیر 94
4 پست
خرداد 94
2 پست
اسفند 93
3 پست
بهمن 93
4 پست
دی 93
2 پست
آذر 93
6 پست
آبان 93
3 پست
مهر 93
10 پست
شهریور 93
7 پست
مرداد 93
11 پست
تیر 93
13 پست
خرداد 93
10 پست
اسفند 92
7 پست
بهمن 92
8 پست
دی 92
17 پست
آذر 92
8 پست
آبان 92
10 پست
مهر 92
20 پست
شهریور 92
18 پست
مرداد 92
14 پست
تیر 92
11 پست
خرداد 92
10 پست
اسفند 91
9 پست
بهمن 91
8 پست
دی 91
7 پست
آذر 91
11 پست
آبان 91
15 پست
مهر 91
11 پست
شهریور 91
8 پست
مرداد 91
10 پست
تیر 91
9 پست
خرداد 91
13 پست
اسفند 90
6 پست
بهمن 90
9 پست
دی 90
14 پست
آذر 90
7 پست
آبان 90
11 پست
مهر 90
11 پست
شهریور 90
7 پست
مرداد 90
10 پست
تیر 90
12 پست
خرداد 90
9 پست
اسفند 89
16 پست
بهمن 89
11 پست
دی 89
13 پست
آذر 89
12 پست
آبان 89
5 پست
مهر 89
7 پست
شهریور 89
10 پست
مرداد 89
9 پست
تیر 89
10 پست
خرداد 89
9 پست
اسفند 88
3 پست
بهمن 88
2 پست
دی 88
5 پست
آذر 88
3 پست
آبان 88
2 پست
مهر 88
7 پست
شهریور 88
6 پست
مرداد 88
6 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
5 پست
اسفند 87
3 پست
بهمن 87
4 پست
دی 87
1 پست
آبان 87
3 پست
مهر 87
3 پست
شهریور 87
1 پست
مرداد 87
6 پست
دی 86
2 پست
آبان 86
2 پست
مهر 86
2 پست
تیر 86
3 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
1 پست
دی 85
2 پست
آذر 85
1 پست
آبان 85
1 پست
مهر 85
3 پست
شهریور 85
2 پست
مرداد 85
1 پست
آذر 84
2 پست
آبان 84
1 پست
مهر 84
3 پست
مرداد 84
3 پست
تیر 84
6 پست
ششم_دی
1 پست
تعرفه
8 پست
اظهارنامه
19 پست
ثبت_آنی
48 پست
تبصره_23
1 پست
هشدارها
3 پست
تسلیت
1 پست
انتقادی
34 پست
اعیاد
1 پست
6_دی
1 پست
گزارشات
2 پست
حق_بیمه
2 پست
حذف_دفتر
3 پست
سفرنامه
2 پست
کانونها
1 پست
حق_الثبت
5 پست
مالیات
13 پست
انتخابات
5 پست
نظرسنجی
1 پست
امورمالی
3 پست
دایرة المعارف دفاتراسنادرسمی
اخبار دفاتراسناد رسمی، دکترین سردفتری، آراء وحدت رویه و نظرات مشورتی