# اخبار_سردفتری

نظارت سازمان ثبت بر امور مالی کانون آیا دارای وجاهت قانونی است؟

برای چند دهمین بار........... درقانون دفتر اسناد رسمی مصوب 1316 که قانونی بسیار دقیق وخردمندانه بود متاسفانه مسئله بیمه وبازنشستگی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 214 بازدید

حذف دفتر در دفاتر اسناد رسمی گامی موثر در تسریع و تسهیل امور مردم

جایگزینی دفاتر الکترونیک بجای دفاتر فیزیکی ...... بزودی...... صبوری ... متانت... هوشیاری....نگاه تخصصی ....آینده نگری و پیش بینی های لازم ............. ادامه مطلب
/ 14 نظر / 32 بازدید