# انتخابات

انتخابات داخلی هیئت مدیره و اتتخاب رئیس و نایب رئیس کانون تهران

منبع : سایت کانون سردفتران تهران محمدرضا دشتی اردکانی برای سومین دوره،رئیس کانون سردفتران ودفتریاران شد   در نخستین جلسه از چهارمین دوره ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 31 بازدید