# انتقادی

عضویت کانون در کارگروهها واقعی است یا تشریفاتی ؟

گزارشی از اعضای کارگروه (منتخبین از کانون) بررسی مشکلات ثبت آنی به نقل از سایت کانون سردفتران http://www.notary.ir/content-news/69637 گزارش جلسه چهاردهم مهر ... ادامه مطلب
/ 15 نظر / 45 بازدید