# بخشنامه_ها

پاسخهای استعلام الکترونیکی دارای امضای الکترونیک

طی بخشنامه شماره 23771/92 مورخ 14/02/92 ریاست محترم سازمان پاسخ استعلامهای عدم بازداشت املاک که دارای علامت امضای الکترونیکی است نیازی به ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 55 بازدید