# ثبت_آنی

روسای کانونها و جوامع سردفتری کشور بخوانند و توضیح دهند

http://www.isna.ir/fa/news/92080100438/هر-فردی-که-دلش-در-گرو-بقای-نظام-سردفتری-است معاون رییس قوه قضائیه با انتقاد از برخی هیاهوهای رسانه ای ایجاد شده در مسیر اجرای این طرح بزرگ ملی ... ادامه مطلب
/ 31 نظر / 25 بازدید