# خودرو_-تعویض_پلاک

ورود نهادهای دیگر در حوزه دفاتر اسناد رسمی غیرقانونی ومخاطره آمیز است

به نقل از وبلاگ همکار ارجمند آقای جان فزا سردفتر محترم جیرفت: تعدادی از سردفتران اسناد رسمی حوزه ثبی جیرفت ظهر ... ادامه مطلب
/ 17 نظر / 23 بازدید