# نظریات_مشورتی_جوامع

نظریه مشورتی جامعه یزد در خصوص تعرفه حق التحریر (تکمیلی)

همکاران محترم (قابل توجه: با عرض پوزش در قسمت 2 از بند غیرمالی درخصوص اسناد متمم دارای مبلغ اشتباها مشمول اسایر اسناد غیرمالی شده ... ادامه مطلب
/ 43 نظر / 25 بازدید